Ogłoszenia Wyników Wyborów i Referendów 2015

ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Ozzy Washburn
Trizondal
Posty: 468
Rejestracja: środa 18 mar 2015, 22:10
Data V-narodzin: 24 kwie 2006
Miejsce V-Zamieszkania: Pięciogród
V-Pochodzenie: VRP
ID: TRI-004

Odznaczenia

Ogłoszenia Wyników Wyborów i Referendów 2015

Post autor: Ozzy Washburn » środa 08 lip 2015, 00:22

WYNIKI WYBORÓW PREZYDENCKICH
Trizopolis, 08.07.2015

Zgodnie z Art. 4. Postanowienia nr 3/2015 Prezydenta Trizondalu z dnia 01.07.2015 r. ogłaszam wyniki Wyborów Prezydenckich.

W wyborach oddano 7 głosów, frekwencja wyniosła 100%. Głosy rozdzieliły się następująco:
1. THOMASSO PAPPEN uzyskał 2 głosy, co stanowi 29% wszystkich głosów;
2. CIARAN VAN SCHARFSCHUETZE uzyskał 4 głosy, co stanowi 57% wszystkich głosów;
3. Oddano jeden głos pusty, co stanowi 14% wszystkich głosów.

Na okres następnych trzech miesięcy Prezydentem Trizondalu zostaje Ciaran van Scharfschuetze. Funkcję Pierwszego Zastępcy pełnić będzie, wybrany podczas składania kandydatur, Ozzy Washburn.
(~) Ozzy Washburn
p.o. Prezydenta Trizondalu
Obrazek

Awatar użytkownika
Ciaran van Scharfschuetze
Zmarły
Trizondal
Posty: 2405
Rejestracja: środa 18 mar 2015, 15:02
Data V-narodzin: 26 mar 2007
Miejsce V-Zamieszkania: Tainen
V-Pochodzenie: RWŚ
ID: TRI-005
Kontakt:

Re: Ogłoszenia Wyników Wyborów 2015

Post autor: Ciaran van Scharfschuetze » piątek 10 lip 2015, 23:47

WYNIKI WYBORÓW SĘDZIEGO FEDERALNEGO
Trizopolis, 10.07.2015

Zgodnie z Art. 4. Postanowienia nr 4/2015 Prezydenta Trizondalu z dnia 06.07.2015 r. zmienionego postanowieniem nr 5/2015 Prezydenta Trizondalu z dnia 07.07.2015 r.,
ogłaszam wyniki Wyborów Sędziego Federalnego.

W wyborach oddano 6 głosów, frekwencja wyniosła 85,71%. Głosy rozdzieliły się następująco:
1. KRZYSZTOF HANS uzyskał 1 głos, co stanowi 17% wszystkich głosów;
2. GŁOSÓW PUSTYCH oddano 5, co stanowi 83% wszystkich głosów.

Na czteromiesięczną kadencję, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 6 Konstytucji Trizondalu, stanowisko Sędziego Federalnego obejmuje Krzysztof Hans.
/-/ Ciaran van Scharfschuetze
Prezydent Trizondalu
(-) Ciaran van Scharfschuetze Gubernator Zongyi, Budowniczy Dalmencji, Dobry Gospodarz i Zarządca Nowego Jantaru

Awatar użytkownika
Ciaran van Scharfschuetze
Zmarły
Trizondal
Posty: 2405
Rejestracja: środa 18 mar 2015, 15:02
Data V-narodzin: 26 mar 2007
Miejsce V-Zamieszkania: Tainen
V-Pochodzenie: RWŚ
ID: TRI-005
Kontakt:

Re: Ogłoszenia Wyników Wyborów i Referendów 2015

Post autor: Ciaran van Scharfschuetze » sobota 19 wrz 2015, 17:59

WYNIKI REFERENDUM - WRZESIEŃ 2015 r.


Frekwencja:

Liczba obywateli: 9
Liczba oddanych głosów: 7
Frekwencja: 77,78 %
Referendum jest ważne.
Wiążące są tylko te odpowiedzi, które uzyskały co najmniej 51% poparcie

Pytanie nr 1
Określ sposób ustanowienia głowy Państwa Trizondalskiego:
a) powinna być wybierana w powszechnych wyborach na określoną kadencję (na przykład: Prezydent wybierany na 3 miesiące) - 6 głosów (85,71%)
b) powinna być wybierana w elekcji na czas nieokreślony (na przykład: król wybierany ożywotnio lub do abdykacji) – 0 głosów (0,00%)
c) funkcję głowy państwa powinien pełnić organ kolegialny wybierany w sposób określony ustawą (na przykład: rada mająca kompetencje głowy państwa) – 1 głos (14,29%)
/wybór wiążący/

Pytanie nr 2
Określ sposób regulacji zasad nadawania obywatelstwa:
a) zasady nadawania obywatelstwa powinny być uregulowane w konstytucji w taki sposób, aby nie wymagało to dalszych regulacji – 2 głosy (28,57%)
b) zasady nawania obywatelstwa powinny być uregulowane w konstytucji tylko ogólnie, a szczegółowo powinien o tym stanowić inny akt prawny – 3 głosy (42,86%)
c) zasady nadawania obywatelstwa powinny być uregulowane w akcie prawnym o niższej randze niż konstytucja– 2 głosy (28,57%)
/brak wymaganej większości/

Pytanie nr 3
Czy wyrażasz zgodę na posiadanie więcej niż jednego obywatelstwa przez obywatela Państwa Trizondalskiego?
a) Tak, wyrażam zgodę – 4 głosy (57,14%)
b) Nie, nie wyrażam zgody – 3 głosy (42,86%)
/wybór wiążący/

Pytanie nr 4
Czy jesteś za wprowadzeniem w Trizondalu instytucji parlamentu?
a) Tak, jednak na początek tymczasowo. – 4 głosy (57,14%)
b) Tak, na stałe powinien być wpisany do kostytucji – 0 głosów (0,00%)
c) Nie – 3 głosy (42,86%)
/wybór wiążący/

Pytanie nr 5
Określ sposób regulacji zasad przeprowadzania wyborów do organów władzy:
a) zasady takie powinny być określone możliwie szczegółowo w konstytucji, by nie było konieczne ich doprecyzowanie odrębnym aktem prawnym – 1 głos (14,29%)
b) zasady takie powinny być ogólnie określone w konstytucji, zaś szczegółowo w odrębnym akcie prawnym – 5 głosów (71,43%)
c) zasady takie powinny być określone szczegółowo jedynie w odrębnym akcie prawnym, nie w konstytucji – 1 głos (14,29%)
/wybór wiążący/

Pytanie nr 6
Określ sposób regulacji zastępowania głowy państwa w jej obowiązkach:
a) Zastępca głowy państwa powinien być określony przez kandydatów chcących pełnić funkcję głowy państwa jeszcze przed wyborami/elekcją, a jego kolejni zastępcy według hierarchii ustalonej w konstytucji (jak obecnie) – 4 głosy (57,14%)
b) Zastępca głowy państwa powinien być powoływany przez głowę państwa po wygraniu wyborów/elekcji, tak jak każdy urzędnik, a kolejni zastępcy według hierarchii ustalonej w konstytucji – 0 głosów (0,00%)
c) Zastępcami głowy państwa powinni być urzędnicy według hierarchii ustalonej w konstytucji (na przykład) najpierw Marszałek Sił Zbrojnych, potem Sędzia Federalny itd). – 2 głosy (28,57%)
d) Głowa państwa powinna mieć całkowitą dowolność w określaniu swoich zastępców – 1 głos (14,29%)
/wybór wiążący/

[Pytanie nr 7
Na jakim organie powinien spoczywać obowiązek dbania o zachowanie tradycji narodowych, historii Trizondalu oraz opieka nad osobami zasłużonymi i ich odznaczanie?
a) Obowiązek taki spoczywać winien tylko na głowie państwa – 3 głosy (42,86%)
b) Obowiązek taki spoczywać winien na specjalnie do tego określony organie (na przykład Kapitule Honoru) – 3 głosy (42,86%)
c) Obowiązek taki spoczywać winien na innym niż wyżej wymienione, już istniejącym organie państwowym (na przykład na Trybunale Krajowym) – 0 głosów (0,00%)
/Jedna osoba nie odpowiedziała na to pytanie/
/brak wymaganej większości/

Pytanie nr 8
Czy funkcje we władzy sądowniczej mogą pełnić osoby bez obywatelstwa trizondalskiego?
a) Tak, mogą – 1 głos (14,29%)
b) Nie, nie mogą – 6 głosów (85,71%)
/wybór wiążący/

Pytanie nr 9
Czy wyrażasz zgodę aby przestępcy skazani na najciężśzy wymiar kary, to jest dożywotniego bana/v-śmierć w okresie 2010-2014 byli objęci taką karą dalej, jeśli w wyniku zmiany serwera przepadły odpowiednie przepisy (Twoja odpowiedź nie ma wpływu na prawo łaski):
a) Tak, osoby, które otrzymały karę dożywotniego bana/vśmierci nie powinni mieć prawa wstępu na Ziemie Trizondalskie – 5 głosów (71,43%)
b) Nie, nie wyrażam – 2 głosy (28,57%)
/wybór wiążący/
(-) Ciaran van Scharfschuetze Gubernator Zongyi, Budowniczy Dalmencji, Dobry Gospodarz i Zarządca Nowego Jantaru

Awatar użytkownika
Ozzy Washburn
Trizondal
Posty: 468
Rejestracja: środa 18 mar 2015, 22:10
Data V-narodzin: 24 kwie 2006
Miejsce V-Zamieszkania: Pięciogród
V-Pochodzenie: VRP
ID: TRI-004

Odznaczenia

Re: Ogłoszenia Wyników Wyborów i Referendów 2015

Post autor: Ozzy Washburn » czwartek 26 lis 2015, 00:41

WYNIKI WYBORÓW PREZYDENCKICH
Trizopolis, 26.11.2015 r.

Zgodnie z Art. 4. Postanowienia nr 10/2015 Prezydenta Trizondalu z dnia 22.11.2015 r. ogłaszam wyniki Wyborów Prezydenckich.

W wyborach oddano 9 głosów, frekwencja wyniosła 90%. Głosy rozdzieliły się następująco:
1. THOMASSO PAPPEN uzyskał 2 głosy, co stanowi 22% wszystkich głosów;
2. GŁOSÓW PUSTYCH oddano 7, co stanowi 78% wszystkich głosów.

Zgodnie z ust. 8. art. 4. Dekretu nr 4/2015 Prezydenta Trizondalu o ordynacji wyborczej procedura wyborcza zostanie powtórzona.
(~) Ozzy Washburn
p.o. Prezydenta Trizondalu
WYNIKI WYBORÓW SĘDZIEGO FEDERALNEGO
Trizopolis, 26.11.2015 r.

Zgodnie z Art. 4. Postanowienia nr 11/2015 Prezydenta Trizondalu z dnia 22.11.2015 r. ogłaszam wyniki Wyborów Sędziego Federalnego.

W wyborach oddano 9 głosów, frekwencja wyniosła 90%. Głosy rozdzieliły się następująco:
1. KRZYSZTOF HANS uzyskał 1 głos, co stanowi 11% wszystkich głosów;
2. ADRIAN TRYDENCKI-POTOCKI uzyskał 6 głosów, co stanowi 67% wszystkich głosów;
3. GŁOSÓW PUSTYCH oddano 2, co stanowi 22% wszystkich głosów.

Na czteromiesięczną kadencję, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 6 Konstytucji Trizondalu, stanowisko Sędziego Federalnego obejmuje Adrian Trydencki-Potocki.
(~) Ozzy Washburn
p.o. Prezydenta Trizondalu
Obrazek

ODPOWIEDZ

Wróć do „Wyniki Wyborów”