Historia przedinternetowa Trizondalu

ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Marcel Hans
Trizondal
Posty: 4706
Rejestracja: sobota 28 mar 2015, 16:30
Data V-narodzin: 0-11-2006
Miejsce V-Zamieszkania: Rottera (Dalmencja)
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-003

Historia przedinternetowa Trizondalu

Post autor: Marcel Hans » sobota 31 paź 2015, 13:06

Data powstania: 2007-2010;2015
Miejsce pierwszego opublikowania: Trizondal; RSiT; Trizondal (2015)
Autor: (2015)Marcel Hans

Wykład ten dotyczy zebrania wszystkich opisanych elementów historii przedinternetowej Trizondalu oraz krótkiego wprowadzenia do jej powstania. Całe kalendarium historii przedinternetowej powstało jeszcze w roku 2007, w niepodległym Trizondalu. Stworzyli je wspólnie Założyciele Trizondalu (idź do wykładu), każdy z nich miał za zadanie stworzyć kalendarium dla określonej przestrzeni czasu, a później 4 części zostały połączone w całość. Dalsze opisy wydarzeń powstawały na bazie tego kalendarium.

Ze względu na obszerność, wykład w dwóch postach!

Słowem wprowadzenia
Trizondal został założony przez Mieczysława I, który zjednoczył wszystkie ziemie Vilan, leżące w tej części Kontynentu Wschodniego.
Kalendarium historii przedinternetowej Trizondalu
1348 - Najazd Szwabernów i Vronenów na ziemie Trizondalu.
12.04.1348 - Bitwa pod Ulsanią. Walczące strony Trizondal i zjednoczona armia
Szwebernów i Vronenów. Wygrywa Trizondal.
1354 - Utracenie większosci ziem na południu na rzecz Szwebernów i Vtonenów na
północy
12. 02.1356 - Śmierć Mieczysława I .
14.04.1356 - Zgromadzenie szlachty wybiera nowego władcę Mieczysława II Wielki Warnaca.
1359 - Odzyskanie terenów na południu. Wojska Trizondalskie doszły aż pod granice Ochocji, zdobywając nowe terytorium (tzw. Odrodzenie I).
15.07.1362 - Biskup katolicki nadaje włądcy Trizondalu tytuł króla.
1371 - Wojska Trizondalskie atakują Ochocję i ją całą zajmują.
1376 - Trizondal odzyskuje ziemie na północy.
20.06.1384 - Trizondal zostaje uznany na arenie międzynarodowej jako imperium.
12.11.1389 - Umiera pierwszy król.
18.11. 1389 - Zgromadzenie szlachty, wybór nowego króla Adama Józefa Vira.
1390 - powołanie pierwszego parlamentu Trizondalskiego złożonego ze szlachty.
1391-1402 - Wojna z Ochocją. Decydująca bitwa pod Verdo (miasto graniczne, dziś na terenie A-W).
Ochocja odzyskuje dawne tereny i zwiększa swą powierzchnie kosztem Trizondalu.
01.09.1411 - Wojsko Trizondalskie przekracza granicę z Ochocją i wygrywa bitwę pod Verden, ustanawiając nową granice.
01.01.1412 - Król umiera.
04.02.1412 - Zgromadzenie szlacheckie wybiera nowego króla Juliusza Wielkiego.
1420 - Juliusz Wielki zwiększa granice Trizondalu podbijając wszystkie sąsiednie kraje i odzyskuje zagłębie przemysłowe w Dalmencji.
1421 - Juliusz staje się cesarzem.
1428 - Na południu kraju wybuchają bunty, zostają one stłumione.
1429-1433 - Wybucha wojna z sąsiednią Rosindą ( największym krajem w tedy na kontynencie).
Decydująca bitwa Trizopolis. Wygrywa Trizondal, zyskując ogromne połacie ziemi na południu.
14.08.1435 - Cesarz umiera , następcom tronu zostaje Adam von Hals.
1442 - Utrata północy na rzecz Vronenów.
1456 - Nasilenie różnic między gubernatorstwami.
1457 - Każde gubernatorstwo zyskuje parlament i autonomie.
01.02.1473 - Triland zostaje osobnym krajem.
04.04.1474 - Dalmencja odłącza się od macierzy.
08.09 1474 - Oficjalnie Cesarstwo Trizondal przestaje istnieć.
09.12.1475 - Umiera cesarz Trizondalu, pozbawiony władzy.
1474 - 1789 - Trizondal nie istnieje.
24.02.1789 - Trizondal się odradza pod koroną cesarza Juliana I Zongijczyka de Warnaca.
1790 - Wprowadzenie reform gospodarczych.
14.03.1800 - Wojska Trizondalskie ruszają na państwa sąsiednie.
1805 - Trizondal po wygranej wojnie posiada największe terytorium od czasów
powstania.
1814 - Po powstaniach, Trizondal traci północ.
03.04.1815 - Ostatni cesarz w historii kraju umiera.
04.04.1815 - Ze względu na niebezpieczeństwo zewnętrzne zgromadzenie szlacheckie
wybiera nowego władcę : Juliana II Zongijczyka.
05.06.1815 - Po nieudanej próbie odzyskania północy wojska Trizondalu stanęły 10 km od granicy na północy.
1816 - wojska Trizondalu stacjonujące na północy zostały rozbite przez armię Vronenów.
1816 - 1818 - Vroneni atakują resztę ziem Trizondalu, Trizondal jest tylko skrawkiem ziem.
1818 - 1920 - Wielki Zaciąg Wojsk, Julian II Zongijczyk formuje potężną armię Trizondalu.
1820 - 1823 - armia Trizondalu odzyskuje dawne ziemie i wkracza na ziemie Vronenów (Odrodzenie II).
03.06.1823 - podpisanie pokoju z Vronenami w Trizopolis, Trizondal otrzymuje od Vronenów ogromny okup i regularny trybut w zamian za pokój.
1823 - 1828 - okres spokoju. Odbudowa gospodarcza kraju.
03.05.1828 - najazd Ochocji, początek wojny.
1828 - 1832 - wojna z Ochocją, wygrywa Trizondal, ale kraj jest zniszczony, a armia praktycznie nie istnieje.
1832 - 1834 - Julian II Zongijczyk próbuje odbudować zniszczony kraj. Niestety, udaje mu się tylko odbudować Trizondal
i okoliczne tereny, gdzie powstał Trizondalski Okręg Przemysłowy. Następnie umiera, przyczyną była cholera.
1834 - Ochocja, Rosinda oraz Szweberni i Vroneni najeżdżają na Trizondal.
Po miesiącu walk z najeźdźcami upadło ostatnie miasto - Rottera.
1834 - 1901 - Trizondal został podzielony pomiędzy sąsiednie mocarstwa.
1898 - Adam Zygfryd Trilandczyk wzniecił bunt w Meridzie City i prowadząc armię buntowników zajął Triland.
1898 - 1901 - Adam Zygfryd Trilandczyk, jako przywódca buntowników, zdobywa kolejno: Trizopolis, Rotterę, Cerwanę, Lestan, Ulsanię, Rumtes i Borek.
Opanowuje więc większość byłych ziem Trizondalu.
09.07.1901 - Adam Zygfryd Trilandczyk, w katedrze w Trizopolis, koronuje się na króla Trizondalu.
1901 - 1906 - formowanie armii, odbudowa gospodarcza kraju.
05.04.1906 - najazd Rosindy i Ochocji na ziemie Trizondalu.
1906 - 1908 - wojna z Rosindą, wygrywa Trizondal i zyskuje tym samym spore tereny na południu.
1908 - 1909 - odbudowa armii i reformy wewnętrzne.
13.09.1909 - jednoczesny atak Vronenów i Szwebernów.
1909 - 1912 - wojna. W jednym ze starć ginie Adam Zygfryd Trilandczyk.
Wojnę kończy generał Ber Kiss.
22.01.1912 - szlachta obiera nowego króla: generała Ber Kissa.
23.01.1912 - koronacja Ber Kissa.
1912 - 1914 - odbudowa armii i unowocześnienie wielu zakładów pracy.
1914 - 1918 - Na świecie szaleje wojna, ale omija ona Trizondal, który jest neutralny.
Dalsza odbudowa wewnętrzna kraju.
1918 - 1923 - wojny z sąsiadami, Trizondal odzyskuje wszystkie tereny, które podbił w 1805.
1923 - 1927 - modernizacja zdobytych ziem, reorganizacja armii i gospodarki kraju.
29.11.1927 - podpisanie sojuszu z Ochocją. Jest to odpowiedź na podpisany rok wcześniej sojusz pomiędzy Rosindą, Vronenami i Szwebernami,
pominięto tu Ochocję.
1927 - 1935 - wojna z Rosindą i jej sojusznikami.
14.04.1935 - śmierć Ber Kissa, zachorował na febrę w jednym z wrogich obozów wojskowych.
16.04.1935 - koronacja Ber Kissa II na króla w katedrze w Trizopolis.
13.09.1936 - podpisanie kapitulacji przez Szwebernów i przejście Vronenów na stronę Trizondalu.
1936 - 1937 - ostatnie potyczki z Rosindą, wojnę wygrywa Trizondal i zajmuje większość Rosindy.
1938 - odbudowa wewnętrzna kraju.
16.03.1938 - tragiczna śmierć Ber Kissa II, zostaje on otruty przez swego sługę, który przeszedł na stronę Rosindy.
19.03.1938 - koronacja Marcela Juliusza Hansa Lundenburga na króla Trizondalu.
1938 - Marcel Juliusz najeżdża Rosindę i wciela ją do Królestwa Trizondalu.
1939 - odbudowa armii i gospodarki kraju.
30.12.1940 - wojska Adolfa Hitlera lądują na Wyspach Sereckich w Dalmencji.
Marcel Juliusz Hans Lundenburg rusza z odsieczą.
1940 - 1941 - wojna z hitlerowcami. Pomimo bohaterskiej walki Trizondal przegrywa walkę. Marcel Juliusz wycofuje się z resztką wojsk do Trilandu.
1941 - 1943 - odbudowa armii Trizondalu na Wyspach Trilandzkich,
sojusznicy Trizondalu, także atakowani przez hitlerowców, deklarują walkę u boku Trizondalu. Wyjątkiem są Szweberni, którzy wspierają hitlerowców.
1943 - 1945 - wojna z Trizondalską Kolonią Trzeciej Rzeszy.
18.11.1945 - dowódca hitlerowców w Trizondalskiej Kolonii Trzeciej Rzeszy podpisuje kapitulację w Trizopolis.
Odpłynięcie hitlerowców. Szweberni wycofują się z ziem Trizondalu i także uznają się za pokonanych.
1945 - 1950 - odbudowa gospodarcza i militarna kraju.
1950 - 1951 - konflikty pomiędzy Vronenami i Szwebernami, a Trizondalem. Zerwanie sojuszu z nimi.
1952 - 1953 - bunty na południu, skrawek Trizondalskich ziem zostaje opanowany przez zwolenników wolnej Rosindy.
1953 - 1957 - konflikty zbrojne z Szwebernami. Trizondal wygrywa i wymusza pokój na Szwebernach.
1957 - 1960 - odbudowa kraju militarnie i gospodarczo.
31.03.1961 - Szweberni zwracają się do króla Trizondalu i proponują mu objęcie władzy nad Szwebernami.
05.04.1961 - podpisanie unii personalnej ze Szwebernami w Cerwanie.
1961 - 1963 - odbudowa gospodarczej potęgi Szwebernów przez Marcela Juliusza Hansa.
17.08.1964 - podpisanie unii realnej pomiędzy Szwebernami i Trizondalem.
Szweberni dobrowolnie poddają się władzy króla Trizondalu, a ich ziemie oficjalnie zostają przyłączone do królestwa Trizondalu.
19.08.1964 - śmierć Marcela Juliusza Hansa Lundenburga z przyczyn naturalnych.
19.08.1964 - 3.02.1965 - Chaos w Trizondalu, Dalmencja odłącza się od Królestwa.
3.02.1965 - Krynen von Latoo, dawny generał wojsk Trizondalu ze swoją armią (21 tyś.) dokonuje oblężenia stolicy.
8.02.1965 - Krynen von Latoo zdobywa stolicę.
9.02.1965 - Krynen von Latoo zostaje okrzyknięty przez lud królem.
1965 - 1967 - Odbudowa gospodarcza Trizondalu.
1.01.1966 - Król przenosi stolicę do Meridy City.
1969 - 1970 - Potyczki z Austro-Węgrami o miasto Czernowitz
1970 - 1971 - Wybuch wojny z AW
04.07.1971 - Wojska Trizondalu wkraczają do Czernowitz.
11.12.1971 - Księstwo Dalmencji wypowiada wojnę Trizondalowi.
25.12.1971 - Wojska Trizondalu opuszczają Czernowitz.
26.12.1971 - Podpisanie pokoju z A-W na warunkach: powrót do status quo.
02.01.1972 - Wojsko Dalmencji dociera do Trizopolis.
03.01.1972 - Walka pod Trizopolis w której Krynen von Latoo odnosi zwycięstwo nad wojskami dalmenckimi.
10.02.1972 - Trizondal zawiera sojusz wojskowy z Tyrencją.
27.02.1972 - Tyrencja wypowiada wojnę Dalmencji.
30.02.1972 - Wojska Tyrencji desantują się na Wyspach Sereckich i zdobywają je.
31.02.1972 - Wojska Trizondalu zajmują Dalmencję.
18.03.1972 - Trizondal wciela Dalmencję do macierzy ale Wyspy Sereckie nadal pozostają pod kontrolą Tyrencji.
1972 - 1974 - Odbudowa gospodarcza i budowa infrastruktury w Dalmencji.
10.05.1979 - Przeniesienie stolicy z powrotem do Trizopolis.
19.05. - 29.06.1979 - Zamieszki w Meridzie City z powodu przeniesienia stolicy do Trizopolis, wkracza wojsko Trizondalu.
27.05.1979 - Ogłoszenie w Trizondalu stanu wojennego.
29.06.1981 - Koniec stanu wojennego (58 osób rannych w tym 55 cywili, 1 zabity cywil).
1981 - 1986 - Odbudowa kraju ("złote pięciolecie" Trizondalu).
01.03.1984 - Utworzenie Senatu Trizondalu.
01.07.1985 - Zajęcie Imperium Vronenów.
13.07.1985 - Utworzenie marionetkowego państwa Republika Vroneńska.
7.09. 1985 - Rep. Vroneńska otrzymuje status prowincji na równych prawach z Trilandem i Dalmencją.
10.06.1986 - Spisanie Konstytucji Narodowej.
23.11.1986 - Tyrencja oddaje Wyspy Sereckie Dalmencji.
29.12.1986 - Silne tendencje niepodległościowe na Wyspach Sereckich.
1987 - Potyczki buntowników z wojskiem Trizondalu.
02.05.1987 - Wyspy Sereckie otrzymują status prowincji Trizondalu.
06.12.1987 - Wyspy Sereckie zostają włączone do prowincji Dalmencja.
24.03.1988 - Krynen von Latoo zostaje zamordordowany w swojej willi w Meridzie City.
30.03.1988 - Senat dokonuje wyboru Króla: zostaje nim młody, utalentowany dowódca II Pułku Dalmenckiego Vargen von Paulista.
07.04.1988 - Reorganizacja armii i masowy pobór do wojska.
10.07.1988 - Wojsko Trizondalu liczy 164 tyś. żołnierzy, 2 transportowce, 12 niszczycieli, 24 inne okręty wojenne i 41 czołgi.
06.11.1988 - Wcielenie Republiki Vronenów do Królestwa Trizondalu.
02.06.1989 - Vargen koronuje sie na Księcia, ponieważ został Księciem Księstwa Etiudy, a zgodnie z prawem trizondalskim nie mógł być dalej Królem.
02.06.1989 - Królestwo Trizondalu zmienia nazwę na Księstwo Trizondalu.
1989 - 1997 - odbudowa gospodarcza Trizondalu, budowa sieci infrastruktury ("srebrne lata" Trizondalu).
1993 - Trizondal razem z Tyrencją organizują V-Mundial 1993.
03.12.1993 - A-W wchodzi do sojuszu z Trizondalem i Tyrencją.
04.03.1994 - Surmenia i Etiuda dołączają do sojuszu.
1996 - ... - ekspedycja morska na czele z Księciem Vargenem von Paulistą na wschód w celu odkrycia nowych ziem.
02.12.1998 - Książe zostaje uznany za zaginionego, władze obejmuje Senat aż do 1999, ten okres nazywamy "Rokiem Senatorskim".
1998 - Silne tendencje niepodległościowe w regionie zamieszkiwanym przez Szwabernów.
02.02.1999 - Szwaberni odłączają się od macierzy i tworzą Wolne Państwo Szwabernia.
07.04.1999 - Zaniepokojony tym działaniem Senat Trizondalu wybiera nowego władce,
dotychczasowego generała Wojsk Trizondalu, Marcina Komosińskiego zwanego później Marcinem I
Ostatnio zmieniony poniedziałek 02 lis 2015, 18:32 przez Marcel Hans, łącznie zmieniany 1 raz.
(-) Marcel Hans,
honorowy obywatel Trizondalu

Awatar użytkownika
Marcel Hans
Trizondal
Posty: 4706
Rejestracja: sobota 28 mar 2015, 16:30
Data V-narodzin: 0-11-2006
Miejsce V-Zamieszkania: Rottera (Dalmencja)
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-003

Re: Historia przedinternetowa Trizondalu

Post autor: Marcel Hans » sobota 31 paź 2015, 13:40

Data powstania: 2007-2010;2015
Miejsce pierwszego opublikowania: Trizondal; RSiT; Trizondal (2015)
Autor: (2015)Marcel Hans

Ciąg dalszy

Historyczni władcy Trizondalu
1331 r. - 1356 Mieczysław I Dalmańczyk.
1356 - 1389 Mieczysław II Wielki Warnac (pierwszy król)
1389 - 1412 Adam Józef Vir
1412 - 1435 Juliusz Wielki (cesarz)
1435 - 1475 Adam von Hals (cesarz)

1789 - 1815 Julian I Zongijczyk de Wernc (cesarz)
1815 - 1834 Julian II Zongijczyk

1901 - 1912 Adam Zygfryd Trilandczyk
1912 - 1935 Ber Kiss
1935 - 1938 Ber II Kiss
1938 - 1968 Marcel Juliusz Hans Lundenburg
1968 - 1988 Krynen von Latoo
1988 - 1998 Vargen von Paulista
1998 - 2008 Marcin I WŁADCA RZECZYWISTY OD ROKU 2007
Bitwa pod Ulsanią
Bitwa pod Ulsanią - jedna z największych w hisotrii średniowiecznej Kontynentu Wschodniego bitew pod wzglęgem liczby uczestników. Stoczona została na polach pod Ulsanią 12 kwietnia 1348 roku. Była to jedna z pierwszych potyczek między Trizondalem a Vronenami i Szwabernami. Zjednoczonymi siłami Vronenów i Szwabernów dowodził Henryk IV Ozenhug. Nie ma dokładnych danych co do liczby i wyposazenia tej strony, ale jak podaje anonimowy kronikarz wspolny oboz tych dwóch państw liczył 120 tys. Stroną Trizondalską dowodził Jan Fryderyk Zakęta, liczyła ona 320 tys. rycerzy. Trizondal choć dopiero od nie dawna istniej±cy dysponował wówczas największą armią na kontynencie, jednak bardzo słabo uzbrojoną.

Przebieg bitwy

W przebiegu bitwy można wyróżnić trzy fazy:

* na początku bitwy lekka jazda Trizondalska rozpoznała walk± umocnienia przeciwnika;
* II faza bitwy rozpoczęła się późnym przedpołudniem atakiem jazdy vroneńskiej, która odepchnęła w zażartej walce wojska trizondalskie w kierunku gęstego lasu;
* w III fazie nastąpił decyduj±cy atak trizondalskiej zbrojnej jazdy (50 chorągwi), która rozerwała zasadniczy korpus sił zjednoczonych i umożliwiła przeprowadzenie decyduj±cego ataku lekkiej jazdy i ukrytej w zaroślach i lesie piechoty.

Bój trwał osiem godzin. Przewagę na placu boju miały praktycznie cały czas (oprócz fazy II, kiedy nieco zaskoczone siły zbrojne Królestwa Trizondalu dały się zepchnąć do defensywy) wojska dowodzone przez Wielkiego Generała Królewskiego Jana Fryderyka Zakęte.

Znaczenie
Bitwa ta miała ogromne znacznie w początkowej fazie tworzenia Królestwa Trizondalu. Jednak ogromny sukces, który zapewnił młodemu państwu szacunek wśród o wiele starszych s±siadów, został zaprzepaszczony przez inne przegrane bitwy. W wyniku późniejszych potyczek Królestwo Trizondalu utraciło południowe i północne krańce państwa.rańce państwa.

Odrodzenie I
Odrodzenie I – to kilkanaście bitew na południu kraju w latach 1358-1359, które doprowadziły do odrodzenia kraju i odzyskania dawnych terenów państwa z nawiązką.

Odrodzenie zaczęło się 12 czerwca 1358 roku, kiedy to pierwsza armia pod dowództwem generała Alksa przekroczyła granice ze Szwebernami, wkraczając tym samym na tereny utracone w latach ubiegłych. Dzień później dotarła do pierwszego miasta Zaklenberg, gdzie wojsko napotkało ogromny opór przeciwnika. Po dwóch dniach miasto zostało zdobyte, lecz jedynym stojącym budynkiem w nim była stodoła. Dziś na tym terenie stoi pomnik bohaterów Trizondalu. Kolejne ważniejsze bitwy miały miejsce:
28– 30 czerwca bitwa pod Ovenhofen,
1-12 lipca bitwa pod Lasem Cesarskim,
14- 22 listopada bitwa pod Łysym Polem
12 - 25 grudnia bitwa pod Czarskim Polem.
1- 8 luty bitwa pod Zerkowin.

8 lutego król Mieczysław II Wielki Warnac oficjalnie uznał wszystkie ziemie zajęte przez wojsko Trizondalu za terytorium Trizondalu. Chociaż za oficjalną datę zakończenia Odrodzenia I uznaje się 8 luty to jeszcze długo potem oddziały Szwabernów przekraczały nową granice, nękając przygraniczne wsie.

Generał Alks został odznaczony pośmiertnie medalem Odrodzenia Trizondalu, sam zginął w bitwie pod Zerkowin.

Mieczysław II Wielki Warnac podobno ogłaszając akt przyłączenia terenów zajętych przez armie stał pod ogromnym pomnikiem wzniesionym dla władcy Szwabernów przez jego żołnierzy . W chwili ogłaszania tego aktu jednak pomnik nie miał głowy.

Różne źródła mówią, że po każdej bitwie żołnierze Trizondalu i mieszkańcy miast mordowali masowo wroga, mordy te nazywa się Wielkimi Mordami Południa., zginęło w nich ok. 35 tys. ludzi.

Siły Trizondalu :
- 100 tys. żołnierzy
Poległo:
- 40 tys.


Siły Szwabernów
- 80 tys.
Poległo:
- 70 tys.

IV. Królestwo
IV królestwem j określa się okres od 09.07.1901 roku do roku 19.08.1964. Powstało zaraz po rozbiorach po ukoronowaniu króla Adama Zygfryda Trilandczyka. Zostało zastąpione po śmierci Marcela Julisza Hansa Lundenburga przez V królestwo.


Głównymi osiągnięciami IV królestwa po odzyskaniu niepodległości było :
- plan zagospodarowania nowego miasta Zaber.
- Zagłębie Rottery.
- Reforma walutowa Kondrada Gierwiskiego (wprowadzenie korony).
- Zmiana oświaty
--- obowiązkowa nauka w szkole od 7 do 17 lat.
--- szkoła powszechna 7 lat.
--- gimnazjum 3 lata.
--- szkoły wyższe.
- Społeczeństwo
--- równouprawnienie kobiet
- Kultura
--- rozkwit poezji
--- rozwój teatru.
--- sport (pierwsze regionalne mistrzostwa w piłce nożnej).
- Przemiany w architekturze
---Budowa budynków użyteczności publicznej.


Społeczeństwo Trizondalu w IV królestwie było mało zróżnicowane.
32% - chłopi (mieszkańcy wsi)
42% - mieszczanie i robotnicy (mieszkańcy miast)
26% - inteligencja mieszczańska i szlachta.
(-) Marcel Hans,
honorowy obywatel Trizondalu

Awatar użytkownika
Krzysztof Hans
Trizondal
Posty: 1936
Rejestracja: piątek 27 mar 2015, 22:50
Data V-narodzin: 06 sie 2009
Miejsce V-Zamieszkania: Trzciana/Eldorat
V-Pochodzenie: Sarmacja/Trizondal
ID: TRI-006

Odznaczenia

Re: Historia przedinternetowa Trizondalu

Post autor: Krzysztof Hans » poniedziałek 02 lis 2015, 17:54

Bardzo ciekawe opracowanie ale czegoś tu brakuje a mianowicie historii Trizondalu przed 1348 rokiem. Mam nadzieje że prowadzone są pracę w tej sprawie.

Awatar użytkownika
Marcel Hans
Trizondal
Posty: 4706
Rejestracja: sobota 28 mar 2015, 16:30
Data V-narodzin: 0-11-2006
Miejsce V-Zamieszkania: Rottera (Dalmencja)
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-003

Re: Historia przedinternetowa Trizondalu

Post autor: Marcel Hans » poniedziałek 02 lis 2015, 18:27

W chwili obecnej nie są prowadzone żadne prace polegające na uzupełnieniu historii przedinternetowej Trizondalu. Korzystam jedynie z dostępnych materiałów, czasem dodaję swój komentarz, czasem troszkę więcej wkładam, by wykład był aktualny. Jednak w tej chwili UK nie prowadzi żadnych badań naukowych poza pracą archiwistów, to jest "odszukiwania" wykładów i informacji nadających się na wykłady.

Co do tematyki pytania:
1. Od roku 1331 rządzi Mieczysław I.
2. Wciąż szukane są prace dotyczące Villan - przodków Trizondalczyków.

EDIT:
Przeprowadzono kwerendę z pomyślnym skutkiem, oto dodany fragment:
Słowem wprowadzenia
Trizondal został założony przez Mieczysława I, który zjednoczył wszystkie ziemie Vilan, leżące w tej części Kontynentu Wschodniego.
(idź do źródła)
(-) Marcel Hans,
honorowy obywatel Trizondalu

Awatar użytkownika
Krzysztof Hans
Trizondal
Posty: 1936
Rejestracja: piątek 27 mar 2015, 22:50
Data V-narodzin: 06 sie 2009
Miejsce V-Zamieszkania: Trzciana/Eldorat
V-Pochodzenie: Sarmacja/Trizondal
ID: TRI-006

Odznaczenia

Re: Historia przedinternetowa Trizondalu

Post autor: Krzysztof Hans » poniedziałek 02 lis 2015, 20:22

Odgrzebywaniem historii zajmuje się za to specjalna komisja historyczna "Agenda" działająca w Trizopolis - jej efekty przedstawie niedługo w swoim wykładzie.

Awatar użytkownika
Marcel Hans
Trizondal
Posty: 4706
Rejestracja: sobota 28 mar 2015, 16:30
Data V-narodzin: 0-11-2006
Miejsce V-Zamieszkania: Rottera (Dalmencja)
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-003

Re: Historia przedinternetowa Trizondalu

Post autor: Marcel Hans » poniedziałek 02 lis 2015, 20:52

Chciałbym przypomnieć, że historia przedinternetowa jest dziedzictwem wszystkich Trizondalczyków i jej zmiana czy dopisywanie czegoś może się odbyć jedynie za powszechną aprobatą wszystkich. Takim modelem przyjęto Kalendarium i kwestię Vilan, zgodą wszystkich. Dlatego raczej w tym temacie należy wysnuwać hipotezy, propozycje i liczyć na ich akceptację ze strony pozostałych Trizondalczyków. Co innego opisywać już wspomniane wydarzenia (typu bitwy).
(-) Marcel Hans,
honorowy obywatel Trizondalu

Awatar użytkownika
Krzysztof Hans
Trizondal
Posty: 1936
Rejestracja: piątek 27 mar 2015, 22:50
Data V-narodzin: 06 sie 2009
Miejsce V-Zamieszkania: Trzciana/Eldorat
V-Pochodzenie: Sarmacja/Trizondal
ID: TRI-006

Odznaczenia

Re: Historia przedinternetowa Trizondalu

Post autor: Krzysztof Hans » poniedziałek 02 lis 2015, 21:04

Dlatego też specjalna komisja historyczna "Agenda" swoje hipotezy i przypuszczenia przedstawiła w swoim autorskim temacie.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Wydział Dziejów Państwa Trizondalskiego”