Struktury władz Zagłębia Rottery

Zagłębie Rottery jest największą aglomeracją miejską Trizondalu. Tutejszy klimat jest industrialny i odwołuje się do narracji robotniczej. Jeśli chcesz się wcielić w fabrykanta, robotnika lub burmistrza wielkiego miasta - zapraszamy!
ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Marcel Hans
Trizondal
Posty: 4706
Rejestracja: sobota 28 mar 2015, 16:30
Data V-narodzin: 0-11-2006
Miejsce V-Zamieszkania: Rottera (Dalmencja)
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-003

Struktury władz Zagłębia Rottery

Post autor: Marcel Hans » sobota 24 paź 2015, 19:10

Obrazek La Societe - Struktury Zagłębia Rottery Strukturę społeczno-polityczną działającą na terenie Zagłębia Rottery określa się mianem La Societe. Jest to ustrój społeczno-gospodarczy, który odróżnia nasz region nie tylko od innych miejsc w Trizondalu, ale także od całego v-świata.
Głównymi założeniami La Societe są:
1. Własność wielkich przedsiębiorstw należy do mieszkańców regionu i pracowników tych przedsiębiorstw.
2. Władzę w regionie sprawują demokratycznie wybierani i odwoływani przedstawiciele różnych grup społecznych, klas, zawodów, płci itd.
3. Rozwój Regionu rozumieć należy poprzez rozwój dobrobytu poszczególnych jego mieszkańców, co zaś zakłada uczciwy podział wypracowanych w zakładach pracy dóbr i osiągniętych zysków.

I. Ustrój społeczno-polityczny
Cała zasada sprawowania władzy w Zagłębiu Rottery opiera się nad demokracji przedstawicielskiej, w której zawsze można odwołać przedstawiciela. Przy czym przedstawicieli wybiera się nie tylko z podziału na okręgi wyborcze, ale także z podziału na zawód, klasę, grupę społeczną itd.

1. Zgromadzenia
Zgromadzenie jest najmniejszą jednostką organizacyjną w La Societe i oznacza zgromadzenie członków konkretnych grup społecznych, którzy wybierają swojego przedstawiciela do dalszych struktur. Ze względu na swój charakter, najmniejszym Zgromadzeniem pod względem terenowym jest Zgromadzenie Mieszkańców Osiedla/Wsi, zaś pod względem gospodarczym Zgromadzenie Ludzi Jednego Zawodu w Ramach Jednego Zakładu Pracy.
Każde Zgromadzenie wybiera jednego przedstawiciela spośród siebie, który ma reprezentować ich potrzeby i stanowiska w Delegaturach. Przedstawiciela takiego można zawsze odwołać. Jedna osoba nie może być dwukrotnie przedstawicielem. Natomiast jeden mieszkaniec może przypadać do kilku Zgromadzeń.
Zgromadzenie podejmuje demokratycznie także bieżące decyzje dotyczące różnych inicjatyw lokalnych, które finansowane są ze składek członków i innych źródeł. Zgromadzenia mają możliwość podziału na jednostki pomocnicze, np. Biura Części Dzielnic.

2. Delegatury
Przedstawiciele Zgromadzeń tworzą Delegatury. Najmniejszą Delegatura Terenowa to Delegatura Miasta / Powiatu, której członkowie reprezentują wszystkich mieszkańców danego miasta/powiatu, zaś Najmniejsza Delegatura Gospodarcza to Delegatura Zakładu Pracy, której członkowie reprezentują wszystkich pracowników danego zakładu pracy. Delegatury wybierają Delegatów, którzy reprezentują Delegatury wyżej. Delegatura podejmuje demokratycznie także bieżące decyzje dotyczące różnych inicjatyw lokalnych, które finansowane są z różnych źródeł. Każdego Delegata odwołać można w każdej chwili.

3. Kongresy
Delegaci różnych Delegatur Gospodarczy tworzą Kongresy, to jest są łączone pod kątem branż i interesów branżowych zakładów pracy i organizacji, które reprezentują. Istnieją także Kongresy Zawodowe, w których wskład wchodzą przedstawiciele konkretnych zawodów z całego Zagłębia Rottery wybrani w Zgromadzeniach. Innym typem Kongresów są Kongresy Regionalne zrzeszające Delegatów z różnych miast tego samego regionu. Kongresy wybierają Kongregatów do Wielkiego Zgromadzenia Zagłębia Rottery. Kongresy podejmują demokratycznie także bieżące decyzje dotyczące różnych inicjatyw łączących grupy reprezentowane, których źródłem finansowania są dochody organizacji zrzeszających i składki członków grup zawodów. Każdego Kongregata można odwołać w każdej chwili.

4. Wielkie Zgromadzenie Zagłębia Rottery
Stanowi najwyższy organ władzy mieszkańców nad regionem. Decyzją Wielkiego Zgromadzenia Zagłębia Rottery można uchylić decyzje niższych jednostek (1-3) oraz władz miejskich i zarządców zakładów. Wielkie Zgromadzenie w sposób demokratyczny podejmuje decyzje o kluczowym znaczeniu dla całego regionu, nakreśla linię polityki pomniejszych jednostek oraz stara się równomiernie dążyć do rozwoju całego regionu i wszystkich jego mieszkańców.

5. Struktury samorządowe
Oprócz władz na linii Zgromadzenia - Delegatury - Kongresy - Wielkie Zgromadzenie, które nie zawsze muszą funkcjonować (zwołuje się je jedynie w ważnych sytuacjach lub do wyborów do Wielkiego Zgromadzenia) istnieją także organy władzy samorządowej, to jest zarządcy miast i dzielnic wybierani w normalnych wyborach na określoną kadencję lub nominowani przez Geranta Dalmencji. Zazwyczaj o wyborach na zarządcę miasta decyduje odpowiednia mu Delegatura.

6. Komitern
Stanowi formę rządu dla Zagłębia Rottery. Jego członkowie wybierani są przez Wielkie Zgromadzenie Zagłębia Rottery. Na czele Komiternu stoi Komisarz Komiternu, który przydziela wybranym przez Wielkie Zgromadzenie członkom odpowiednie Sekretariaty. Zadaniem Komiternu jest koordynować działania w ramach całego regionu, wykonywać postanowienia Wielkiego Zgromadzenia i niższych jednostek, a także realizować własną politykę wykonawczą i gospodarczą oraz prowadzić kontakty z władzami innych regionów.

7. Sekretariaty
Komitern złożony jest z Sekretariatów, które można porównać do ministerstw. Na czele Sekretariatu stoi Sekretarz. Zadaniem Sekretariatu jest wykonywanie polityki Wielkiego Zgromadzenia i Komiternu w dziedzinie przypisanej do Sekretariatu i tak np. istnieje Sekretariat ds. Informacji albo Sekretariat ds. Zarządu Zakładami Przemysłowymi lub Sekretariat ds. Rozwoju Infrastruktury na terenie Wschodniego Zagłębia Rottery, a nawet Sekretariat do Walki z Faszyzmem.

8. Biura, Komitety i inne
Każda z powższych jednostek może powołać swoje organy wykonawcze nazywane Biurami, Komitetami, Dyrektoriatami bądź jeszcze inaczej.

Obrazek poglądowy:
Obrazek


II. Ustrój gospodarczy
W Zagłębiu Rottery panuje wolny rynek, oznacza to, że każdy może prowadzić własną firmę. Proces prowadzenia własnej przedsiębiorczości nie tylko nie jest skomplikowany, ale jest maksymalnie uproszczony. Równocześnie jednak na mocy art. 8 ust. 4 Statutu Gubernatorstwa Dalmencji:
" W Zagłębiu Rottery zakłady pracy liczące więcej niż 1000 osób stanowią własność Gubernatorstwa Dalmencji i nie podlegają zbyciu, chyba, że za zgodą większości mieszkańców regionu i równoczesną zgodą wszystkich pracowników danego zakładu pracy"
większe zakłady pracy należą do mieszkańców. Przy czym każdy prywatny inwestor ma możliwość założenia własnego przedsiębiorstwa. Natomiast zakłady należące do Gubernatorstwa (mieszkańców) obecnie zostały przez Gubernatorstwo dużo wcześniej wykupione, ich właściciele dostali odpowiednią nawiązkę.
Celem polityki gospodarczej władz Zagłębia Rottery jest zapewnić równy rozwój i dobrobyt dla wszystkich mieszkańców bez względu na pochodzenie, przekonania i przynależność do grup społecznych. Równocześnie produkcja zakładów pracy nastawiona jest na zysk generowany na zewnątrz regionu, tak aby pokryć koszta polityki społeczno-politycznej oraz inwestycję w sferę społeczną. Dzięki ogromnej akumulacji kapitału, Zagłębie Rottery, a konkretnie Komitern (współzarządca wszystkich zakładów pracy należących do mieszkanców) może inwestować w branże, przesuwać środki, tak, że chwilowo nierentowny interes (na przykład ze względu na spadek cen na giełdach światowych) będzie utrzymywany do momentu uzyskania powtórnej rentowności (gdy znowu ceny na giełdach wzrosną). Dlatego też żaden prywatny inwestor nie jest w stanie konkurować z zakładami uspołecznionymi, gdyż nie ma na tyle kapitału, by mógł go przesuwać z całkiem różnych dziedzin produkcji (np. zyski ze sprzedaży pieczywa na inwestycję w produkcję stali do konserw, a Komitern może!).

Uspołecznione Zakłady Pracy (UZP) są zarządzane przez największych ekspertów ekonomicznych v-świata (ze względu na wysokie pensje chętnie emigrują oni do Zagłębia), jednak także duży wpływ na działanie UZP mają jego pracownicy, którzy mają prawo do inicjatyw w zakładach pracy poprzez swoje Zgromadzenia i Delegatury, a nawet Kongresy.

Awatar użytkownika
Pięciopolski Ruch Narodowy
Posty: 323
Rejestracja: poniedziałek 18 maja 2015, 22:35
Data V-narodzin: 25 mar 2006
Miejsce V-Zamieszkania: Bastion-2
V-Pochodzenie: VRP
Kontakt:

Re: Struktury władz Zagłębia Rottery

Post autor: Pięciopolski Ruch Narodowy » sobota 24 paź 2015, 19:17

Jak Zagłębie radzi sobie podczas dekoniunktury?
P.R.N a.k.a O.W.P.

Awatar użytkownika
Marcel Hans
Trizondal
Posty: 4706
Rejestracja: sobota 28 mar 2015, 16:30
Data V-narodzin: 0-11-2006
Miejsce V-Zamieszkania: Rottera (Dalmencja)
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-003

Re: Struktury władz Zagłębia Rottery

Post autor: Marcel Hans » sobota 24 paź 2015, 19:31

Narracyjnie?
(-) Marcel Hans,
honorowy obywatel Trizondalu

Awatar użytkownika
Pięciopolski Ruch Narodowy
Posty: 323
Rejestracja: poniedziałek 18 maja 2015, 22:35
Data V-narodzin: 25 mar 2006
Miejsce V-Zamieszkania: Bastion-2
V-Pochodzenie: VRP
Kontakt:

Re: Struktury władz Zagłębia Rottery

Post autor: Pięciopolski Ruch Narodowy » sobota 24 paź 2015, 22:12

Tak, albo statystycznie.
P.R.N a.k.a O.W.P.

Awatar użytkownika
Marcel Hans
Trizondal
Posty: 4706
Rejestracja: sobota 28 mar 2015, 16:30
Data V-narodzin: 0-11-2006
Miejsce V-Zamieszkania: Rottera (Dalmencja)
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-003

Re: Struktury władz Zagłębia Rottery

Post autor: Marcel Hans » niedziela 25 paź 2015, 00:09

Już mówię :)
U nas jest jak w każdej demokracji. Przy mocnych kryzysach społecznych lub gospodarczych dochodzi do przesilenia politycznego i odwołaniu ulega zazwyczaj Komisarz Komiternu, niektórzy lub wszyscy Sekretarze, często przeprowadza się nowe wybory do Delegatur, Kongresów i Wielkiego Zgromadzenia ZR. Jednak takie akcje są oczywiście zależne od stronnictw politycznych, natomiast mieszkańcy w Zgromadzeniach często nie zważają na politykę i na tzw. "krzywy ryj", korzystając ze swojego prawa odwołują przedstawicieli do Delegatur. Nowi przedstawiciele w Delegaturach odwołują Delegatów w Kongresach, a nowi Delegaci w Kongresach odwołują Kongregatów w Wielkim Zgromadzeniu. W ten sposób czasami całkiem nieoczekiwanie dochodzi do zmiany układu sił.

Jeśli chodzi o kryzysy gospodarcze, to oczywiście ekonomia nie może mieć prymu nad sprawami społecznymi, jednak rachunek ekonomiczny nie może być naruszany. Zagłębie Rottery ma duże zapasy budżetowe. Jeśli mamy na rynkach światowych (i krajowych) spadki i kryzysy, to zazwyczaj dotyczą jednej branży lub grupy branż sobie podobnych. Wówczas przesuwa się nadwyżki z innych branży właśnie na branże spadkowe (o ile nie chodzi o produkcję przechodząca do lamusa), by raz utrzymać zatrudnienie, a dwa inwestować rozsądnie w modernizację. Przy czym na rynek wewnętrzny wtedy rzucamy wszystkie towary z danej branży w różnych akcjach społecznych za darmo lub pół darmo (tylko dla mieszkańców), a czasami przeprowadzamy akcje modernizacji infrastruktury regionalnej. Na takiej zasadzie mieliśmy kiedyś akcję darmowego pieczywa dla mieszkańców (oczywiście w określonych wysokościach), co wiązało się z zerwaniem umów na dostawy na rynki Tyrencji. Sprzedaż zagranicą lub w innych regionach Trizondalu tylko pogłębiłaby spadki i obniżyła jeszcze ceny.

No w przypadku większych kryzysów ekonomicznych żadne przesunięcia nie pomogą. Po prostu zaciskamy pasa i żyjemy z tego co odłożyliśmy wcześniej, szukamy innych rynków zbytu, pracujemy nad nowymi techonologiami (patrz Ośrodek Badań Naukowych w Petropolis). W ostateczności patrz pierwszy akapit tego komentarza :)
(-) Marcel Hans,
honorowy obywatel Trizondalu

ODPOWIEDZ

Wróć do „Zagłębie Rottery”