Wyroki 2016

Moderator: Sędzia

ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Ciaran van Scharfschuetze
Zmarły
Trizondal
Posty: 2405
Rejestracja: środa 18 mar 2015, 15:02
Data V-narodzin: 26 mar 2007
Miejsce V-Zamieszkania: Tainen
V-Pochodzenie: RWŚ
ID: TRI-005
Kontakt:

Wyroki 2016

Post autor: Ciaran van Scharfschuetze » wtorek 08 mar 2016, 11:03

WYROK Trybunału Krajowego z dnia 8 lutego 2016 r.
w sprawie 3/2015 (IK-3/15) Trizondal vs Ludwik Wilhelm Tomlinson.
Na podstawie art. 14, art. 15 ust. 7 Konstytucji Trizondalu w związku z postanowieniem Prezydenta Trizondalu nr 12/2015 z 29.12.2015 r., po przeprowadzeniu rozprawy i ocenie wniosku i dowodów,orzekam

oddalić wniosek i umorzyć postępowanie.
Uzasadnienie:


Zgodnie z art. 14 ust. 3 Konstytucji Trizondalu, sądy wydają wyroki na podstawie prawa, zgodnie z prawdą i w poczuciu sprawiedliwości.
A co, jeśli istnieje rozdźwięk między tymi trzema ?? „Temida jest ślepa” mówi powiedzenie. W ocenie Trybunału, najważniejsza jest zgodność rozpatrywanej sytuacji z prawem. Prawo mówi, między innymi, że „Każdy akt prawny musi znaleźć się w Dzienniku Praw, jeżeli ma być uznany za obowiązujący” (art. 13 ust. 1 Konstytucji).
Za jedne z takich aktów, na podstawie art. 18 ust. 5 Konstytucji, należy uznać akty prawne związane z działalnością regionów, w tym wyniki wyborów. Jak ustalono w trakcie postępowania, w oparciu o statut Trilandu przeprowadzone zostały wybory Arcyksięcia tego regionu. Funkcję tę, 12 kwietnia 2014 roku, objął Ludwik Tomlinson. Po technicznych problemach naszego państwa, zarówno statut Trilandu jak i ogłoszenie o wyniku wyborów uległy jednak utracie. Faktem jest, że w chwili obecnej ani statut ani ogłoszenie objęcia arcyksiążęcego tronu Trilandu, nie zostały opublikowane w Dzienniku Praw, a co za tym idzie – nie mogą być uznane za obowiązujące. Potwierdził to również wnioskodawca - Pan Adrian Trydencki y Potocki.
Sytuacja ta pociąga za sobą dwa wnioski. Pierwszy, ogólny, że prawo jest niedoskonałe i należy stworzyć taką regulację, aby osoba wybrana lub mianowana na stanowisko, zachowywała je w przypadku podobnych problemów. Drugi z wniosków - w świetle powyższych zeznań skonfrontowanych z przepisami prawa należy uznać, że Ludwik Tomlinson nie posiada podstawy prawnej do pełnienia funkcji Arcyksięcia Trilandu, a co za tym idzie – nie może odpowiadać za niedotrzymanie obowiązków należących do Arcyksięcia.

Trybunał przeanalizował „punkty zapalne” przedstawione przez wnioskodawcę, mające świadczyć o naruszeniu przez Pana Tomlinsona, artykułu 18 Kodeksu Karnego.
Były to:
- niespełnione zobowiązanie Pana Tomlinsona do przygotowania statutu regionu
- nie przygotowanie aktu normatywnego dotyczącego dworów i tytułów,
- zmiana heraldyki regionu,
- nie objęcie mecenatem festiwalu „OFFLand”,
- nawoływanie do opuszczenia regionu,
- brak udziału w pracach społecznej komisji kodyfikacyjnej.

Odpowiedzią na większość powyższych zarzutów jest przepis prawa dotyczący wymogu ogłoszenia aktów prawnych w Dzienniku Praw.
Jak stwierdzono wcześniej, brak jest w obiegu prawnym ogłoszenia o wyborze Arcyksięcia oraz brak Statutu Trilandu.
Pan Tomlinson w świetle obowiązującego prawa nie jest Arcyksięciem Trilandu. Jako zwykły mieszkaniec nie posiadał zatem obowiązku tworzenia statutu czy innych aktów prawnych. Nie musiał również brać udziału w pracach komisji ani otaczać mecenatem jakiejkolwiek imprezy.
Dbałość o rozwój Trizondalu oraz tworzących do regionów jest konstytucyjnym prawem i obowiązkiem każdego mieszkańca. Prawo jednak nie przewiduje karania za swobodny wybór drogi do realizacji tego przywileju i obowiązku.
O heraldyce Trilandu winien stanowić statut. Nie istnieje on w Dzienniku Praw. Nie istnieją akty regulujące symbole regionu. Brak jest zatem podstaw do uznania, ze propozycja zmiany heraldyki była bezprawna.
Nawoływanie do opuszczenia regionu wydaje się nieco przesadzone. Zwrot „nikt cię tu na siłę nie trzyma” nie jest równoznaczny z hasłem „wynocha”, albo „jest tu źle – ewakuujmy się”. W świetle narzekań rozmówcy, Pan Tomlinson uświadomił mu jedynie, że posiada wolny wybór. Nie należy tego, zdaniem Trybunału, interpretować jako wyganianie kogoś bądź nawoływanie do opuszczenia regionu.

Tak więc w oparciu o powyższe uznaje się, że zarzuty przeciwko Panu Tomlinsonowi są bezpodstawne i należało orzec jak w sentencji.

Nie mniej Trybunał wskazuje na konieczność regulacji prawnej rozwiązującej problem z kontynuacją władzy w przypadku utraty Dziennika Praw, a także konieczność rozwiązania tymczasowej sytuacji regionu przez Prezydenta Trizondalu w oparciu o art. 18 ust. 6 Konstytucji.

W oparciu o art. 14 ust. 5 Konstytucji Trizondalu, od niniejszego wyroku nie przysługuje odwołanie.

W imieniu Trizondalu,
(-) Ciaran van Scharfschuetze.
(-) Ciaran van Scharfschuetze Gubernator Zongyi, Budowniczy Dalmencji, Dobry Gospodarz i Zarządca Nowego Jantaru

ODPOWIEDZ

Wróć do „Wyroki Trybunału Krajowego”