Strona 1 z 1

Zarządzenia 2015

: sobota 04 kwie 2015, 20:12
autor: Ciaran van Scharfschuetze
Zarządzenie nr 1/2015 Prezydenta Trizondalu
o wyborach Sędziego Federalnego
Trizopolis, 04.04.2015

Na podstawie art. 15 ust. 5 Konstytucji Trizondalu
zarządzam:

Art. 1
Zorganizować wybory Sędziego Federalnego - Trybunału Krajowego Trizondalu.

Art. 2
1. Osoby chętne do zajęcia powyższego stanowiska winny:
a) spełniać wymogi określone w art. 15 ust. 5 i 8 Konstytucji Trizondalu,
b) znać prawa i obowiązki dotyczące stanowiska Sędziego Federalnego,
c) posiadać nieposzlakowaną opinię.

2. W celu zgłoszenia swej kandydatury należy w odpowiednim dziale Urzędu Opinii Publicznej przedstawić następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) zgodne ze stanem faktycznym oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa Trizondalu przez okres dłuższy niż 3 miesiące, lub posiadaniu go wcześniej przez nieprzerwany okres nie krótszy niż 3 miesiące,
c) zgodne ze stanem faktycznym oświadczenie o bezpartyjności,

Art. 3
Kandydatury można zgłaszać w ciągu trzech dni od daty złożenia pierwszego zgłoszenia spełniającego warunki określone w art. 2 ust. 2.
Wybory odbędą się nie później niż dwa tygodnie od upływu terminu zgłoszeń.


/-/ Ciaran van Scharfschuetze
Prezydent Trizondalu

Re: Zarządzenia 2015

: środa 08 kwie 2015, 01:07
autor: Ciaran van Scharfschuetze
Zarządzenie nr 2/2015 Prezydenta Trizondalu
o odwołaniu Marszałka Sił Zbrojnych
Trizopolis, 08.04.2015

Na podstawie art. 23 Konstytucji Trizondalu
zarządzam:

Art. 1
Odwołać Marcina von Biberstein-Krasickiego ze stanowiska Marszałka Sił Zbrojnych Trizondalu.

Art. 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

/-/ Ciaran van Scharfschuetze
Prezydent Trizondalu

Re: Zarządzenia 2015

: piątek 26 cze 2015, 23:32
autor: Ciaran van Scharfschuetze
Ciaran van Scharfschuetze pisze:
Zarządzenie nr 3/2015 Prezydenta Trizondalu
o wyborach Prezydenta Trizondalu
Trizopolis, 26.06.2015

Na podstawie art. 8 ust. 5 Konstytucji Trizondalu
zarządzam:

Art. 1
Zorganizować wybory Prezydenta Trizondalu.

Art. 2
1. Osoby chętne do zajęcia powyższego stanowiska winny:
a) spełniać wymogi określone w art. 8 ust. 1 Konstytucji Trizondalu,
b) znać prawa i obowiązki dotyczące stanowiska Prezydenta,
c) posiadać nieposzlakowaną opinię.

2. W celu zgłoszenia swej kandydatury należy w odpowiednim dziale Urzędu Opinii Publicznej przedstawić następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) zgodne ze stanem faktycznym oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa Trizondalu przez okres dłuższy niż 3 miesiące, lub posiadaniu go wcześniej przez nieprzerwany okres nie krótszy niż 3 miesiące,
c) wskazać osobę, która pełnić będzie rolę Zastępcy Prezydenta; wskazana osoba winna potwierdzić gotowość przyjęcia tej funkcji własnym podpisem w tym samym dziale. Brak potwierdzenia kandydata na Zastępcę spowoduje uznanie wniosku za niekompletny.

Art. 3
Kandydatury można zgłaszać w ciągu trzech dni od daty złożenia pierwszego zgłoszenia spełniającego warunki określone w art. 2 ust. 2.
Wybory odbędą się nie później niż tydzień od upływu terminu zgłoszeń.


/-/ Ciaran van Scharfschuetze
Prezydent Trizondalu

Re: Zarządzenia 2015

: niedziela 06 wrz 2015, 17:58
autor: Ciaran van Scharfschuetze
Zarządzenie nr 4/2015 Prezydenta Trizondalu
o referendum
Trizopolis, 06.09.2015

Na podstawie art. 7 ust. 10 Konstytucji Trizondalu, na wniosek obywateli Trizodnalu,
zarządzam:

Art. 1
Zorganizować referendum, w treści określonej przez wnioskodawców.

Art. 2
Referendum odbędzie się w dniach 11 - 13 września 2015 roku.

Art. 3
1. Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d) Konstytucji Trizondalu, prawo do udziału w referendum posiadają wyłącznie obywatele Trizondalu.
2. Osoby upoważnione do głosowania, nie później niż 10 września br., otrzymają drogą Prywatnej Wiadomości link do referendum oraz hasło dostępu.

Art. 4
Wyniki referendum zostaną podane do publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później niż 48 godzin od daty zakończenia głosowania.


/-/ Ciaran van Scharfschuetze
Prezydent Trizondalu

Re: Zarządzenia 2015

: poniedziałek 28 wrz 2015, 19:44
autor: Ciaran van Scharfschuetze
Zarządzenie nr 5/2015 Prezydenta Trizondalu
o wyborach Prezydenta Trizondalu
Trizopolis, 28.09.2015 r.

Na podstawie art. 8 ust. 5 Konstytucji Trizondalu
oraz art. 3 Dekretu nr 4/2015 Prezydenta Trizondalu o ordynacji wyborczej
zarządzam:

Art. 1
Zorganizować wybory Prezydenta Trizondalu.

Art. 2
1. Osoby chętne do zajęcia powyższego stanowiska winny:
a) spełniać wymogi określone w art. 8 ust. 1 Konstytucji Trizondalu,
b) spełniać wymogi określone w art. 2 ust. 3 Dekretu nr 4/2015 Prezydenta Trizondalu o ordynacji wyborczej,
c) znać prawa i obowiązki dotyczące stanowiska Prezydenta,
d) posiadać nieposzlakowaną opinię.

2. W celu zgłoszenia swej kandydatury należy w odpowiednim dziale Urzędu Opinii Publicznej przedstawić następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) zgodne ze stanem faktycznym oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa Trizondalu przez okres dłuższy niż 3 miesiące, lub posiadaniu go wcześniej przez nieprzerwany okres nie krótszy niż 3 miesiące,
c) dane osoby, która pełnić będzie rolę Zastępcy Prezydenta; wskazana osoba winna potwierdzić gotowość przyjęcia tej funkcji własnym podpisem w tym samym dziale. Brak potwierdzenia kandydata na Zastępcę spowoduje uznanie wniosku za niekompletny.

Art. 3
Kandydatury można zgłaszać w ciągu trzech dni od daty złożenia pierwszego zgłoszenia spełniającego warunki określone w art. 2 ust. 2.
Wybory odbędą się nie później niż tydzień od upływu terminu zgłoszeń.

Art. 4
Zarządzenie wchodzi w życie w chwili ogłoszenia.
/-/ Ciaran van Scharfschuetze
Prezydent Trizondalu

Re: Zarządzenia 2015

: piątek 13 lis 2015, 01:58
autor: Ozzy Washburn
Zarządzenie nr 6/2015 Prezydenta Trizondalu
o wyborach Sędziego Federalnego
Trizopolis, 13.11.2015

Na podstawie art. 15 ust. 5 Konstytucji Trizondalu
oraz Dekretu nr 4/2015 Prezydenta Trizondalu o ordynacji wyborczej
zarządzam:

Art. 1
Zorganizować wybory Sędziego Federalnego - Trybunału Krajowego Trizondalu.

Art. 2
1. Osoby chętne do zajęcia powyższego stanowiska winny:
a) spełniać wymogi określone w art. 15 ust. 5 i 8 Konstytucji Trizondalu,
b) znać prawa i obowiązki dotyczące stanowiska Sędziego Federalnego,
c) posiadać nieposzlakowaną opinię.

2. W celu zgłoszenia swej kandydatury należy w odpowiednim dziale Urzędu Opinii Publicznej przedstawić następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) zgodne ze stanem faktycznym oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa Trizondalu przez okres dłuższy niż 3 miesiące, lub posiadaniu go wcześniej przez nieprzerwany okres nie krótszy niż 3 miesiące,
c) zgodne ze stanem faktycznym oświadczenie o bezpartyjności,

Art. 3
Kandydatury można zgłaszać w ciągu trzech dni od daty złożenia pierwszego zgłoszenia spełniającego warunki określone w art. 2 ust. 2.
Wybory odbędą się nie później niż dwa tygodnie od upływu terminu zgłoszeń.

(~) Ozzy Washburn
p.o. Prezydenta Trizondalu

Re: Zarządzenia 2015

: czwartek 26 lis 2015, 00:53
autor: Ozzy Washburn
Zarządzenie nr 7/2015 Prezydenta Trizondalu
o wyborach Prezydenta Trizondalu
Trizopolis, 26.11.2015 r.

Na podstawie art. 8 ust. 5 Konstytucji Trizondalu oraz
art. 3 i art. 4 ust. 8 Dekretu nr 4/2015 Prezydenta Trizondalu o ordynacji wyborczej
zarządzam:

Art. 1
Zorganizować wybory Prezydenta Trizondalu.

Art. 2
1. Osoby chętne do zajęcia powyższego stanowiska winny:
a) spełniać wymogi określone w art. 8 ust. 1 Konstytucji Trizondalu,
b) spełniać wymogi określone w art. 2 ust. 3 Dekretu nr 4/2015 Prezydenta Trizondalu o ordynacji wyborczej,
c) znać prawa i obowiązki dotyczące stanowiska Prezydenta,
d) posiadać nieposzlakowaną opinię.

2. W celu zgłoszenia swej kandydatury należy w odpowiednim dziale Urzędu Opinii Publicznej przedstawić następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) zgodne ze stanem faktycznym oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa Trizondalu przez okres dłuższy niż 3 miesiące, lub posiadaniu go wcześniej przez nieprzerwany okres nie krótszy niż 3 miesiące,
c) dane osoby, która pełnić będzie rolę Zastępcy Prezydenta; wskazana osoba winna potwierdzić gotowość przyjęcia tej funkcji własnym podpisem w tym samym dziale. Brak potwierdzenia kandydata na Zastępcę spowoduje uznanie wniosku za niekompletny.

Art. 3
Kandydatury można zgłaszać w ciągu trzech dni od daty złożenia pierwszego zgłoszenia spełniającego warunki określone w art. 2 ust. 2.
Wybory odbędą się nie później niż tydzień od upływu terminu zgłoszeń.

Art. 4
Zarządzenie wchodzi w życie w chwili ogłoszenia.
(~) Ozzy Washburn
p.o. Prezydenta Trizondalu