Dekret Prezydenta nr 5/2015 o ciągłości wyroków sądowych

ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Ozzy Washburn
Trizondal
Posty: 468
Rejestracja: środa 18 mar 2015, 22:10
Data V-narodzin: 24 kwie 2006
Miejsce V-Zamieszkania: Pięciogród
V-Pochodzenie: VRP
ID: TRI-004

Odznaczenia

Dekret Prezydenta nr 5/2015 o ciągłości wyroków sądowych

Post autor: Ozzy Washburn » piątek 13 lis 2015, 02:40

Dekret nr 5/2015 o ciągłości wyroków sądowych

Trizopolis, 13.11.2015r.

Art. 1 [Ogólne zasady uznawania wyroków sądowych]
1. Państwo Trizondalskie uznaje za ważne wszystkie wyroki sądowe wydane przez organy władzy sądowniczej Rzeczpospolitej Sclavinii i Trizondalu oraz Królestwa Trizondalu, które istnieją wciąż zachowane w pełnej formie razem z uzasadnieniem i sentencją.
2. Państwo Trizondalskie uznaje za ważne i obowiązujące wszystkie wyroki sądowe skazujące na karę dożywotniego zablokowania dostępu do forum (to jest: karę banicji lub/i v-śmierci) wydane przez organy władzy sądowniczej Rzeczpospolitej Sclavinii i Trizondalu oraz Królestwa Trizondalu oraz Państwa Trizondalskiego w okresie 2010-2014, nawet, jeśli nie został spełniony warunek ust. 1 art. 1.

Art. 2 [Zasady wykonywania postanowień wyroków sądowych]
1. W przypadku, gdy wyrok zachowany jest w całości, to jest z uzasadnieniem i sentencją, wówczas władze wykonawcze lub/i organa porządkowe zobowiązane są do wykonywania jego postanowień, o ile nie zostały one już wcześniej wykonane.
2. Jeśli skazany wyrokiem, w sytuacji z ust. 1, zgłosi sprzeciw, co do wykonania postanowień wyroku, należy wykonanie wstrzymać. Trybunał Krajowy zobowiązany jest wówczas do sprawdzenia, czy nie doszło wcześniej do wykonania wyroku. Trybunał Krajowy wydaje prawomocne postanowienie, w którym określa, czy wyrok taki został wykonany, albo należy go dopiero wykonać. Postanowienie Trybunału należy bez zbędnej zwłoki zrealizować.
3. W przypadku, gdy nie zachował się wyrok, a skazany podlega pod sytuację z ust. 2 art. 1, wówczas do wykonania wyroku konieczne jest pisemna deklaracja przynajmniej dwóch świadków wydania wyroku, które potwierdzą jego sentencję lub innych dowodów bezwzględnie potwierdzających, iż wyrok taki zapadł. Deklarację składa się na ręce Sędziego Federalnego na forum, w miejscu publicznie dostępnym.
4. Sędzia Federalny ma 7 dni na rozpatrzenie, czy domniemany skazany, jest naprawdę skazanym na podstawie wyroku wskazanego w deklaracji lub w innych dowodach. Jeśli Sędzia Federalny nie wywiąże się z tego terminu, wówczas decyzję o wykonaniu wyroku wydaje Prezydent Trizondalu na podstawie własnej oceny faktów i dowodów. Wszelkie decyzje obu organów muszą być wydane w formie postanowienia.
5. Od decyzji opisanych w ust. 2-4 nie przysługuje odwołanie.

Art. 3 [Zasady kompatybilności przepisów procesowych]
1. Skazani na mocy wyroków, o których mowa w art. 1 podlegają pod prawo łaski oraz amnestii określone w innych aktualnie obowiązujących aktach prawnych Trizondalu.
2. Wyroki, o których mowa w art. 1 nie podlegają odwołaniom, uchyleniom w inny sposób, niż wymieniony w ust. 1 niniejszego artykułu.
3. Zatarcie skazania w przypadku wyroków, o których mowa w art. 1 następuje z mocy prawa 6 miesięcy po wykonaniu kary. Zatarciu nie podlega kara banicji.

Art. 4 [Archiwizacja wyroków sądowych]
1. Sędzia Federalny zobowiązany jest archiwizować i publikować w Dzienniku Praw wszystkie wyroki, o których mowa w art. 1.
2. Każdy mieszkaniec Trizondalu mający dostęp do wyroków, o których mowa w ust. 1 ma obowiązek przekazać je Sędziemu Federalnemu. Prezydent może takiego mieszkańca nagrodzić specjalną nagrodą, o której formie i wysokości decyduje w porozumieniu z Sądzią Federalnym.

Art. 5 [Przepisy wykonawcze]
1. Przepisy niniejsze stosować należy jedynie do wyroków, o których mowa w art. 1.
2. Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
(~)Ozzy Washburn,
p.o. Prezydenta Trizondalu
Obrazek

ODPOWIEDZ

Wróć do „Dekrety i ustawy”