Projekt regulacji dotyczących UK

Awatar użytkownika
Marcel Hans
Trizondal
Posty: 4706
Rejestracja: sobota 28 mar 2015, 16:30
Data V-narodzin: 0-11-2006
Miejsce V-Zamieszkania: Rottera (Dalmencja)
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-003

Projekt regulacji dotyczących UK

Post autor: Marcel Hans » sobota 14 lis 2015, 18:17

Skoro mamy już ok. 50 wykładów, a 2 z 3 Wydziałów mogą rozpocząć pracę (co do Wydziału Prawa, to kwestia góra kilku dni), to pora przyjąc regulacje umożliwiające działanie UK.

Istnieją dwie drogi działania Uniwerystetu Królewskiego, albo ustanowienie dekretem, albo regulamin. Przygotowałem formę regulaminu, ale wystarczy w niej zmienić parę słów i nadaje się na dekret.

Art. 1 [Przepisy ogólne]
1. Uniwersytet Królewski, zwany w skrócie Uniwersytetem, jest państwową uczelnią wyższą, której zadaniem jest kształcić w zakresie historii, prawa, administracji oraz nauk społecznych, politycznych i ekonomicznych zarówno mieszkańców Trizondalu jak i chętnych zagranicznych gości.
2. Uniwersytet Królewski podlega Prezydentowi Trizondalu, z tym jednak zastrzeżeniem, że w sprawach badań naukowych, kształcenia studentów oraz współpracy międzyuczelnianej posiada całkowitą autonomię.
3. Siedziba główna Uniwersytetu Królewskiego mieści się w Stołecznym Mieście Trizopolis.

Art. 2 [Rektor Uniwersytetu]
1. Na czele Uniwersytetu stoi jego Rektor.
2. Funkcję Rektora pełni:
a) osoba, która została powołana przez Prezydenta na tę funkcję w drodze postanowienia;
lub
b) osoba, która ma najwyższy tytuł naukowy na uczelni i uzyska pisemną zgodę Prezydenta na pełnienie funkcji Rektora;
lub
c) osoba, którą wybierze w głosowaniu jawnym Koło Uniwersyteckie.
3. Nową osobę na funkcję Rektora można powołać tylko w przypadku wcześniejszego odwołania poprzednio pełniącej tę funkcję osoby. Odwołanie to następuje jedynie w drodze postanowienia Prezydenta.
4. Rektor ma za zadanie:
a) zarządzać uczelnią;
b) koordynować pracę Wydziałów;
c) pomagać studentom;
d) nadzorować poprawność prac naukowych publikowanych na Uniwersytecie.

Art. 3 [Koło Uniwersyteckie]
1. Koło Uniwersyteckie jest organem kolegialnym zrzeszającym wszystkie osoby posiadające tytuły naukowe stale zamieszkujące Trizondal;
2. Koło Uniwersyteckie podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, gdzie każdy członek posiada jeden głos, a Rektor dwa głosy;
3. Obradom Koła Uniwersyteckiego przewodzi Rektor, bądź dowolny inny członek Koła;
4. Kołu Uniwersyteckiemu przysługują wszystkie kompetencje Rektora, jeśli tego nie powołano bądź jest nieaktywny.
5. Koło Uniwersyteckie ma możliwość wstrzymania przyznania tytułu naukowego aż do ponownego rozpatrzenia, a także pełni funkcję doradczą dla Rektora.

Art. 4 [Wydziały]
Ustanawia się 3 główne Wydziały Uniwersytetu:
1. Wydział Prawa i Działalności Państwowych zajmujący się nauką o prawie, dyplomacji oraz administracji państwowej;
2. Wydział Nauk Politycznych zajmujący się nauką o koncepcjach politycznych, społecznych oraz ekonomicznych państw wirtualnych;
3. Wydział Dziejów Państwa Trizondalskiego zajmujący się nauką o historii Trizondalu oraz jego narodów i regionów.
Dopuszcza się powołanie kolejnych Wydziałów zgodnie z potrzebą. 'Do innych niż Wydziały jednostek dydaktycznych stosuje się odpowiednio przepisy o Wydziałach.

Art. 5[Tytuły naukowe]
Wyróżnia się 3 tytuły naukowe (według ważności, od najniższego w hierarchii zaczynając):
1. Znawca Tematyki, tytuł ten przyznaje się osobie, która zdała Test Wydziałowy, a także opublikowała przynajmniej jedną pracę naukową liczącą nie mniej niż 1500 słów, która została oceniona pozytywnie;
2. Ekspert Dziedziny, tytuł ten przyznaje się osobie posiadającej tytuł Znawcy Tematyki, o ile w ciągu 24 miesięcy od dnia nadania tytułu Znawcy Tematyki opublikuje przynajmniej dwie prace naukowe liczące, każda, nie mniej niż 1500 słów, a każda z tych prac została oceniona pozytywnie;
3. Wykładowca Uniwersytecki, tytuł ten przyznaje się osobie posiadającej tytuł Eksperta Dziedziny, która od dnia nadania tego tytułu opublikowała przynajmniej cztery prace naukowe liczące, każda, nie mniej niż 1500 słów, a każda z tych prac została oceniona pozytywnie;

Art. 6 [Nadawanie tytułów naukowych]
1. Test Wydziałowy przygotowuje osoba posiadająca tytuł Znawcy Tematyki lub wyższy. Test taki musi zawierać pytania odnoszące się do materiałów znajdujących się na Wydziale. Autor Testu Wydziałowego decyduje o ilości punktów koniecznych, aby Test zaliczyć.
2. Prace naukowe zostają pozytywnie ocenione, tylko jeśli:
a) ich autor wcześniej zdał Test Wydziałowy, na Wydziale, na którym prezentuje pracę i która tematyki tego Wydziału dotyczy,
b) praca nie zawiera błędów merytorycznych, ortograficznych ani językowych,
c) praca posiada przynajmniej 1500 znaków,
d) praca w całości nie jest powieleniem w treści (tj. kopią lub streszczeniem) istniejącej już pracy,
e) praca posiada bibliografię liczącą przynajmniej trzy źródła,
f) autor pracy zaręczył o swoich prawach autorskich do niej.
3. W przypadku, gdy oceniana praca jest ostatnią wymaganą do nadania tytułu naukowego, wówczas tytuł naukowy nadaje osoba oceniająca.
4. Ocenić pracę naukową może tylko osoba posiadająca tytuł Eksperta Dziedziny lub wyższy.
5. W przypadku wątpliwości co do poprawności pracy lub co do nadania tytułu naukowego, Koło Uniwersyteckie może zawiesić przyznanie tytułu oraz ponownie rozpatrzeć służność przyznania tegoż. Jeśli w ciągu 3 miesięcy od zawieszenia przyznania tytułu, nie zostanie podjęta decyzja o odebraniu tytułu, wówczas tytułu nie można już odebrać.
6. Tylko osoba posiadająca tytuł naukowy ma prawo używać go w podpisie, także w formie wymienione w ust. 3 art. 7.

Art. 7 [Inne tytuły naukowe i współpraca zagraniczna]
1. Uznaje się tytuły naukowe wydane na innych uczelniach, przy czym stosuje się przy tym przelicznik odpowiedni względem uprawnień osoby posiadającej tytuł oraz pracy potrzebnej by tytuł uzyskać.
2. Uznanie tytułu naukowego następuje z mocy przepisu ust. 1 art. 7 i nie wymaga dalszych formalności. W przypadku wątpliwości co do przeliczenia tytułu, ostateczną decyzję podejmuje Rektor Uniwersytecki.
3. W przypadku następujących tytułów i stopni stosuje się przelicznik jak podano:
a) w przypadku magistra stosuje się tytuł Znawcy Tematu,
b) w przypadku doktora stosuje się tytuł Eksperta Dziedziny,
c) w przypadku profesora stosuje się tytuł Wykładowcy Uniwersyteckiego.
4. Wydziały, osoby z tytułami naukowymi oraz uczelnia jako całość mogą współpracować z uczelniami zagranicznymi.

Art. 8 [Postanowienia końcowe]
1. Sprawy nieokreślone w niniejszym regulaminie, podlegają każdorazowo decyzji Koła Uniwersyteckiego.
2. Zmienić regulamin może Koło Uniwersyteckie większością zwykłą głosów w głosowaniu jawnym.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Ostatnio zmieniony czwartek 19 lis 2015, 22:11 przez Marcel Hans, łącznie zmieniany 2 razy.
(-) Marcel Hans,
honorowy obywatel Trizondalu

Awatar użytkownika
Robert Dąbski-Hans
Trizondal
Posty: 1492
Rejestracja: niedziela 29 mar 2015, 09:27
Data V-narodzin: 07 lut 2011
Miejsce V-Zamieszkania: Sclavinian
V-Pochodzenie: Sclavinia
ID: TRI-008

Odznaczenia

Re: Projekt regulacji dotyczących UK

Post autor: Robert Dąbski-Hans » sobota 14 lis 2015, 18:32

Ciężko mi dzisiaj coś jeszcze kreatywnego poprawiać, a sam projekt wyczerpuje problem regulacji dt. UK. ;)
RDH

Niekwestionowany autorytet moralny, uhonorowany Srebrnym Krzyżem Honorowym w II Królestwie Sclavinii. Wieloletni redaktor The Politique. Były Prezydent Trizondalu. Dziś walka na froncie sportowym.

Awatar użytkownika
Ciaran van Scharfschuetze
Zmarły
Trizondal
Posty: 2405
Rejestracja: środa 18 mar 2015, 15:02
Data V-narodzin: 26 mar 2007
Miejsce V-Zamieszkania: Tainen
V-Pochodzenie: RWŚ
ID: TRI-005
Kontakt:

Re: Projekt regulacji dotyczących UK

Post autor: Ciaran van Scharfschuetze » niedziela 15 lis 2015, 01:03

Myślę, że lepiej, aby to był Regulamin podlegający Rektorowi lub Kołu Uniwersyteckiemu. Łatwiej go wtedy zmienić. W przypadku dodania na przykład jakiegoś wydziału, musiałby gmerać w tym prezydent, a tak - jest łatwiej :)
(-) Ciaran van Scharfschuetze Gubernator Zongyi, Budowniczy Dalmencji, Dobry Gospodarz i Zarządca Nowego Jantaru

Awatar użytkownika
Marcel Hans
Trizondal
Posty: 4706
Rejestracja: sobota 28 mar 2015, 16:30
Data V-narodzin: 0-11-2006
Miejsce V-Zamieszkania: Rottera (Dalmencja)
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-003

Re: Projekt regulacji dotyczących UK

Post autor: Marcel Hans » niedziela 15 lis 2015, 12:40

Też jestem za regulaminem, ale Ozzy zdecyduje lub Thomasso prawdopodobnie.
Natomiast zastanawia mnie, jak załatwimy kwestię rozpoczęcia działań.
Ja byłem w Rotrii magistrem, Adrian chyba też, tylko już prawdopodobnie nie istnieją dowody potwierdzające to. Więc co w takim wypadku?
Są tu inne tytułowane głowy (nawet zagraniczne)?
(-) Marcel Hans,
honorowy obywatel Trizondalu

Awatar użytkownika
ATPotocki
Trizondal
Posty: 982
Rejestracja: sobota 19 wrz 2015, 12:51
Data V-narodzin: 02 sie 2008

Odznaczenia

Re: Projekt regulacji dotyczących UK

Post autor: ATPotocki » niedziela 15 lis 2015, 13:02

Marcel Hans pisze:Też jestem za regulaminem, ale Ozzy zdecyduje lub Thomasso prawdopodobnie.
Natomiast zastanawia mnie, jak załatwimy kwestię rozpoczęcia działań.
Ja byłem w Rotrii magistrem, Adrian chyba też, tylko już prawdopodobnie nie istnieją dowody potwierdzające to. Więc co w takim wypadku?
Są tu inne tytułowane głowy (nawet zagraniczne)?
Bardzo podobają mi się tytuły naukowe! :)
Co do mnie, to mgr teologi na pewno byłem w RON na Uniw. Lwowskim, a w PKR nie wiem, czy nie jakim drem, choć głowy nie dam uciąć, bo to stare lata.
A skrzydła jego wielce szatańskie
Lecz choć on czarny toć anioł pański.

Awatar użytkownika
Marcel Hans
Trizondal
Posty: 4706
Rejestracja: sobota 28 mar 2015, 16:30
Data V-narodzin: 0-11-2006
Miejsce V-Zamieszkania: Rottera (Dalmencja)
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-003

Re: Projekt regulacji dotyczących UK

Post autor: Marcel Hans » niedziela 15 lis 2015, 13:16

ATPotocki pisze:Co do mnie, to mgr teologi na pewno byłem w RON na Uniw. Lwowskim, a w PKR nie wiem, czy nie jakim drem, choć głowy nie dam uciąć, bo to stare lata.
Przepraszam za pomyłkę. Też byłem mgr. tego samego, ale w PKR, stąd myślałem, że mamy dyplom tego samego uniwerku :P
ATPotocki pisze:Bardzo podobają mi się tytuły naukowe!
Cieszę się, bo nie chciałem stosować tych oklepanych, no i model naszej uczelni jest trochę inny nich pozostałych.

Tylko, właśnie wpadło mi do głowy, że mgr to za mało na Eksperta Dziedziny, żeby stworzyć takie testy.
ust. 1 art. 6
1. Test Wydziałowy przygotowuje osoba posiadająca tytuł Eksperta Dziedziny lub wyższy. Test taki musi zawierać pytania odnoszące się do materiałów znajdujących się na Wydziale. Autor Testu Wydziałowego decyduje o ilości punktów koniecznych, aby Test zaliczyć.
Może należy dopuścić z konieczności dziejowej Znawców Tematyki (czyt. magistrów)?
(-) Marcel Hans,
honorowy obywatel Trizondalu

Awatar użytkownika
ATPotocki
Trizondal
Posty: 982
Rejestracja: sobota 19 wrz 2015, 12:51
Data V-narodzin: 02 sie 2008

Odznaczenia

Re: Projekt regulacji dotyczących UK

Post autor: ATPotocki » niedziela 15 lis 2015, 13:30

Byłoby dobre posunięcie, lepiej obniżyć teraz prób, by potem go podwyższyć, stąd Znawca Tematyki, jako przeprowadzający test jest dobrą osobą :)
A skrzydła jego wielce szatańskie
Lecz choć on czarny toć anioł pański.

Awatar użytkownika
Marcel Hans
Trizondal
Posty: 4706
Rejestracja: sobota 28 mar 2015, 16:30
Data V-narodzin: 0-11-2006
Miejsce V-Zamieszkania: Rottera (Dalmencja)
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-003

Re: Projekt regulacji dotyczących UK

Post autor: Marcel Hans » niedziela 15 lis 2015, 18:18

W projekcie zmieniłem więc ten przepis i teraz Znawca Tematyki, też może stworzyć taki Test Wydziałowy.
Dodałem także ust. o możliwości zmiany regulaminu (przeoczyłem go wcześniej) :D
(-) Marcel Hans,
honorowy obywatel Trizondalu

Awatar użytkownika
Marcel Hans
Trizondal
Posty: 4706
Rejestracja: sobota 28 mar 2015, 16:30
Data V-narodzin: 0-11-2006
Miejsce V-Zamieszkania: Rottera (Dalmencja)
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-003

Re: Projekt regulacji dotyczących UK

Post autor: Marcel Hans » wtorek 17 lis 2015, 00:02

Jeśli nie ma uwag, to będę prosił o wydanie regulaminu przez Ozzy'ego.
Wtedy będzie trzeba przygotować 3 Testy Wydziałowe (kto chętny?) i zacznie się ekspertyzowanie (czyt. doktoryzowanie).
(-) Marcel Hans,
honorowy obywatel Trizondalu

Awatar użytkownika
Ciaran van Scharfschuetze
Zmarły
Trizondal
Posty: 2405
Rejestracja: środa 18 mar 2015, 15:02
Data V-narodzin: 26 mar 2007
Miejsce V-Zamieszkania: Tainen
V-Pochodzenie: RWŚ
ID: TRI-005
Kontakt:

Re: Projekt regulacji dotyczących UK

Post autor: Ciaran van Scharfschuetze » wtorek 17 lis 2015, 01:04

Marcel Hans pisze:Jeśli nie ma uwag, to będę prosił o wydanie regulaminu przez Ozzy'ego.
I znów biedny Prezydent :) Ech...
(-) Ciaran van Scharfschuetze Gubernator Zongyi, Budowniczy Dalmencji, Dobry Gospodarz i Zarządca Nowego Jantaru

Zablokowany

Wróć do „Archiwum UK”