Głosowania - 1

Zablokowany
Awatar użytkownika
Adam
Król Trizondalu
Trizondal
Posty: 876
Rejestracja: czwartek 10 wrz 2015, 08:19
Data V-narodzin: 23 mar 2008
Miejsce V-Zamieszkania: Zamek w Trizopolis
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-010

Odznaczenia

Głosowania - 1

Post autor: Adam » poniedziałek 16 paź 2017, 16:41

Na podstawie Karty Państw Orientyki:
(...)
Art. 5.
1. Decyzje na Kongresie zapadają w formie uchwał podejmowanych kwalifikowaną większością 3/5 głosów.
2. Każdemu państwu Orientyki – uczestnikowi Kongresu przysługuje jeden głos, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Państwu Orientyki istniejącemu krócej niż sześć miesięcy głos nie przysługuje.
(...)LISTA PAŃSTW UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA

Kwalifikowana większość do przyjęcia uchwały - 5 głosów

-------------------------------------------

Uchwała 1.
Projekt JE Daniela von Witta. Jak w treści.
UCHWAŁA KONGRESU ORIENTYKI - 1/2017
Trizopolis, 22.10.2017

Niniejszym postanawia się znieść status terytorium specjalnego nad obszarami Austro-Węgier, który został ustanowiony Uchwałą Kongresu Orientyki z dnia 16 lipca 2016 roku. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały nadzór Kongresu Orientyki nad tymi terytoriami kończy się.


Uchwała 2.
Projekt Casimira de Viries.
UCHWAŁA KONGRESU ORIENTYKI - 2/2017
Trizopolis, 22.10.2017

Postanawia się dokonać zmiany artykułu 4 Karty Państw Orientyki, który otrzymuje następujące brzmienie:
Art. 4.
1. Ziemie niczyje Orientyki nie podlegają jurysdykcji żadnego państwa i znajdują się pod opieką Kongresu Orientyki. Ustęp ten nie ogranicza prawa do przekazania ziem przez dotychczasowego ich właściciela w mandat bądź protektorat wybranego państwa.
2. Ziemie niczyje Orientyki mogą być przedmiotem swobodnego, pokojowego użytkowania przez państwa Orientyki, szczególnie w celach ekonomicznych i naukowych.
3. Ziemie niczyje Orientyki mogą być przedmiotem swobodnej lokacji nowych państw oraz aneksji przez państwa kontynentu.
4. Ziemie niczyje Orientyki nie mogą być przedmiotem aneksji bądź kolonizacji przez państwa spoza kontynentu.
-------------------------------------------

Porządek głosowania:
1. O głosie państwa w niniejszym wątku informuje przewodniczący delegacji państwa na Kongres Państw Orientyki.
2. Głosowanie trwa do 22 października 2017 r., godz. 12.00.
3. Po zakończeniu głosowania zostają ogłoszone wyniki i treść przyjętych uchwał.

Awatar użytkownika
Adam
Król Trizondalu
Trizondal
Posty: 876
Rejestracja: czwartek 10 wrz 2015, 08:19
Data V-narodzin: 23 mar 2008
Miejsce V-Zamieszkania: Zamek w Trizopolis
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-010

Odznaczenia

Re: Głosowania - 1

Post autor: Adam » poniedziałek 16 paź 2017, 16:43

Głosy Trizondalu:
Uchwała 1 - Za.
Uchwała 2 - Za.

Awatar użytkownika
Ludwik Wilhelm
Trizondal
Posty: 2139
Rejestracja: czwartek 26 mar 2015, 21:54
Data V-narodzin: 29 gru 2012
Miejsce V-Zamieszkania: Merida
V-Pochodzenie: Trizondal/Slawonia
ID: TRI-002

Re: Głosowania - 1

Post autor: Ludwik Wilhelm » środa 18 paź 2017, 00:22

Głosy Slawonii:
Uchwała 1 - ZA
Uchwała 2 - WSTRZYMUJĘ SIĘ
Obrazek

/-/
Ludwik Wilhelm
Arcyksiążę Trilandu

Otto von Teller
Pustkowia Winków
Posty: 39
Rejestracja: niedziela 22 lis 2015, 21:55
Data V-narodzin: 01 mar 2008
Miejsce V-Zamieszkania: Wolne Miasto Winktow
V-Pochodzenie: Pustkowia Winków

Re: Głosowania - 1

Post autor: Otto von Teller » środa 18 paź 2017, 00:44

Pustkowia Winków:
Uchwała 1. ZA
Uchwała 2. ZA
(-) Otto von Teller vel Talerz
Pustkowia Winków

Ametyst
Posty: 14
Rejestracja: poniedziałek 02 paź 2017, 19:21
Miejsce V-Zamieszkania: Hirschberg
V-Pochodzenie: ZSKHiW

Re: Głosowania - 1

Post autor: Ametyst » środa 18 paź 2017, 10:03

ZSKHiW

1. ZA
2. ZA

Awatar użytkownika
Viktor von Vihren
Garapenia
Posty: 21
Rejestracja: środa 06 wrz 2017, 19:27
Data V-narodzin: 07 mar 2016
Miejsce V-Zamieszkania: Garapenia
V-Pochodzenie: Kugaria

Re: Głosowania - 1

Post autor: Viktor von Vihren » środa 18 paź 2017, 12:34

Głosy Garapenii:
Uchwała 1 - Za.
Uchwała 2 - Za.

Awatar użytkownika
Karolina Aleksandra
Dreamland
Posty: 18
Rejestracja: sobota 03 paź 2015, 00:22
Data V-narodzin: 26 maja 2007
Miejsce V-Zamieszkania: Ekorre

Re: Głosowania - 1

Post autor: Karolina Aleksandra » środa 18 paź 2017, 13:36

Królestwo Elderlandu:

1/ ZA
2/ ZA

(—) Karolina Aleksandra

Awatar użytkownika
Adam
Król Trizondalu
Trizondal
Posty: 876
Rejestracja: czwartek 10 wrz 2015, 08:19
Data V-narodzin: 23 mar 2008
Miejsce V-Zamieszkania: Zamek w Trizopolis
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-010

Odznaczenia

Re: Głosowania - 1

Post autor: Adam » poniedziałek 23 paź 2017, 10:35

Wybaczcie za brak czasu.
Podsumowanie dzisiaj.

Awatar użytkownika
Adam
Król Trizondalu
Trizondal
Posty: 876
Rejestracja: czwartek 10 wrz 2015, 08:19
Data V-narodzin: 23 mar 2008
Miejsce V-Zamieszkania: Zamek w Trizopolis
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-010

Odznaczenia

Re: Głosowania - 1

Post autor: Adam » niedziela 29 paź 2017, 23:07

Obie uchwały przyjęte po uzyskaniu kwalifikowanej większości głosów.
Treść przyjętych uchwał:
UCHWAŁA KONGRESU ORIENTYKI - 1/2017
Trizopolis, 22.10.2017

Niniejszym postanawia się znieść status terytorium specjalnego nad obszarami Austro-Węgier, który został ustanowiony Uchwałą Kongresu Orientyki z dnia 16 lipca 2016 roku. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały nadzór Kongresu Orientyki nad tymi terytoriami kończy się.
UCHWAŁA KONGRESU ORIENTYKI - 2/2017
Trizopolis, 22.10.2017

Postanawia się dokonać zmiany artykułu 4 Karty Państw Orientyki, który otrzymuje następujące brzmienie:
Art. 4.
1. Ziemie niczyje Orientyki nie podlegają jurysdykcji żadnego państwa i znajdują się pod opieką Kongresu Orientyki. Ustęp ten nie ogranicza prawa do przekazania ziem przez dotychczasowego ich właściciela w mandat bądź protektorat wybranego państwa.
2. Ziemie niczyje Orientyki mogą być przedmiotem swobodnego, pokojowego użytkowania przez państwa Orientyki, szczególnie w celach ekonomicznych i naukowych.
3. Ziemie niczyje Orientyki mogą być przedmiotem swobodnej lokacji nowych państw oraz aneksji przez państwa kontynentu.
4. Ziemie niczyje Orientyki nie mogą być przedmiotem aneksji bądź kolonizacji przez państwa spoza kontynentu.


Jednolity tekst Karty Państw Orientyki po przyjęciu Uchwały Kongresu Orientyki - 2/2017:
-------------------------------
KARTA
PAŃSTW ORIENTYKI
przyjęta dnia 15 czerwca 2015 roku w Kaharonei
[tekst jednolity z dnia 29 października 2017 roku]
Art. 1.
1. Stronami niniejszej Karty Państw Orientyki, zwanej dalej „Kartą” mogą być państwa Orientyki.
2. Dla celów niniejszej Karty przyjmuje się, że:
(1) Państwem Orientyki jest państwo niepodległe, którego stolica lub integralna część terytorium, nie mniejsza od połowy jego łącznej powierzchni na tym kontynencie się znajduje.
(2) Pasem przygranicznym jest obszar o szerokości jednego stopnia kątowego, który przylega do wszystkich granic państw Orientyki od ich strony zewnętrznej, na terenie którego państwo lub państwa Orientyki, do granic których pas przylega, posiadają władzę udzielania zgody na lokację nowego państwa na Orientyce lub inkorporację ziem niczyich w pasie przez inne państwo Orientyki. Pas przygraniczny nie stanowi strefy kontroli ani terytorium zależnego państwa Orientyki, do granic którego przylega. Aktualną mapę Orientyki z wytyczonymi pasami przygranicznymi i oznaczeniem, w strefie jakich państw Orientyki się one znajdują publikuje się na stronie internetowej Kongresu.

Art. 2.
1. Państwa Orientyki spotykają się co najmniej raz w roku kalendarzowym na Kongresie Orientyki, zwanym dalej „Kongresem”.
2. Żadnemu państwu Orientyki nie można odmówić prawa udziału w Kongresie.
3. Gospodarzem i organizatorem Kongresu ma prawo być każde państwo Orientyki, które wyrazi taką wolę i uzyska akceptację pozostałych państw Orientyki w drodze konsultacji i przyzwolenia, a gdyby kandydatów do organizacji było więcej niż jeden – w drodze głosowania, którego zwycięzcą jest to państwo Orientyki, które uzyska więcej głosów.
4. Decyzję o wyborze kolejnego gospodarza i organizatora Kongresu podejmuje się na poprzedzającym Kongresie.
5. Gospodarz i organizator Kongresu odpowiada w szczególności za:
(1) zapewnienie miejsca obrad Kongresu;
(2) zapraszanie państw Orientyki na Kongres;
(3) przekazywanie wszelkich niezbędnych informacji o Kongresie jego uczestnikom;
oraz ma prawo określać przepisy porządkowe, mające ułatwić przebieg Kongresu.

Art. 3.
1. Nadrzędnym celem Kongresu jest zapewnianie integralności terytorialnej i pokoju na Orientyce.
2. Kongres zajmuje się bieżącymi sprawami i problemami Orientyki, w szczególności zaś rozpatruje te, które zostaną poddane pod obrady przez państwa Orientyki.
3. Kongres nie może podejmować decyzji godzących w suwerenność żadnego państwa bez jego zgody.

Art. 4.

1. Ziemie niczyje Orientyki nie podlegają jurysdykcji żadnego państwa i znajdują się pod opieką Kongresu Orientyki. Ustęp ten nie ogranicza prawa do przekazania ziem przez dotychczasowego ich właściciela w mandat bądź protektorat wybranego państwa.
2. Ziemie niczyje Orientyki mogą być przedmiotem swobodnego, pokojowego użytkowania przez państwa Orientyki, szczególnie w celach ekonomicznych i naukowych.
3. Ziemie niczyje Orientyki mogą być przedmiotem swobodnej lokacji nowych państw oraz aneksji przez państwa kontynentu.
4. Ziemie niczyje Orientyki nie mogą być przedmiotem aneksji bądź kolonizacji przez państwa spoza kontynentu.

Art. 5.
1. Decyzje na Kongresie zapadają w formie uchwał podejmowanych kwalifikowaną większością 3/5 głosów.
2. Każdemu państwu Orientyki – uczestnikowi Kongresu przysługuje jeden głos, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Państwu Orientyki istniejącemu krócej niż sześć miesięcy głos nie przysługuje.
4. W dniu rozpoczęcia Kongresu jego gospodarz i organizator ogłasza listę państw Orientyki – uczestników Kongresu wraz z podaniem liczby przypadającej im głosów, całkowitą liczbę głosów wszystkich państw Orientyki – uczestników Kongresu, a także wymagane większości głosów podczas głosowań.

Art. 6.
Kongres ma prawo dokonywać zmian w niniejszej Karcie na podstawie głosowania z wniosku wniesionego przez co najmniej 3 państwa Orientyki – uczestników Kongresu.

Art. 7.
1. Depozytariuszami niniejszej Karty są: Demokracja Surmeńska, Trizondal i Pustkowia Winków.
2. Depozytariusze prowadzą stronę internetową Kongresu, na której zamieszczają w szczególności historię Kongresu, wykaz państw Orientyki – uczestników Kongresu oraz zbiór aktów prawnych podjętych na Kongresie.

Art. 8.
1. Niniejsza Karta podlega ratyfikacji zgodnie z porządkiem konstytucyjnym państwa Orientyki – Strony niniejszej Karty.
2. Karta wchodzi w życie w chwili, gdy fakt ratyfikacji zostanie notyfikowany Depozytariuszom Karty przez co najmniej 5 państw Orientyki, o czym ci zawiadamiają niezwłocznie wszystkie jej Strony.
3. Karta zawarta jest na czas nieokreślony.
4. Każdemu państwu Orientyki – Stronie niniejszej Karty przysługuje prawo do jej wypowiedzenia. Wypowiedzenie nabiera mocy po upływie 30 dni od dnia notyfikacji tego faktu Depozytariuszom Karty, o czym ci zawiadamiają niezwłocznie wszystkie jej Strony.

Zablokowany

Wróć do „Sala obrad”