Uchwały przyjęte przez Kongres Orientyki

Zablokowany
Awatar użytkownika
Adam
Król Trizondalu
Trizondal
Posty: 880
Rejestracja: czwartek 10 wrz 2015, 08:19
Data V-narodzin: 23 mar 2008
Miejsce V-Zamieszkania: Zamek w Trizopolis
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-010

Odznaczenia

Uchwały przyjęte przez Kongres Orientyki

Post autor: Adam » sobota 11 lis 2017, 18:50

-------------------------------- << 2017 >> --------------------------------
UCHWAŁA KONGRESU ORIENTYKI - 1/2017
Trizopolis, 22.10.2017

Niniejszym postanawia się znieść status terytorium specjalnego nad obszarami Austro-Węgier, który został ustanowiony Uchwałą Kongresu Orientyki z dnia 16 lipca 2016 roku. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały nadzór Kongresu Orientyki nad tymi terytoriami kończy się.
[-] Adam Simon Peterelli von Landsbergen
/-/Ludwik Tomović
(-) Otto von Teller vel Talerz
(-) Ametyst Faradobus
(-) Viktor von Vihren
(—) Karolina Aleksandra
UCHWAŁA KONGRESU ORIENTYKI - 2/2017
Trizopolis, 22.10.2017

Postanawia się dokonać zmiany artykułu 4 Karty Państw Orientyki, który otrzymuje następujące brzmienie:
Art. 4.
1. Ziemie niczyje Orientyki nie podlegają jurysdykcji żadnego państwa i znajdują się pod opieką Kongresu Orientyki. Ustęp ten nie ogranicza prawa do przekazania ziem przez dotychczasowego ich właściciela w mandat bądź protektorat wybranego państwa.
2. Ziemie niczyje Orientyki mogą być przedmiotem swobodnego, pokojowego użytkowania przez państwa Orientyki, szczególnie w celach ekonomicznych i naukowych.
3. Ziemie niczyje Orientyki mogą być przedmiotem swobodnej lokacji nowych państw oraz aneksji przez państwa kontynentu.
4. Ziemie niczyje Orientyki nie mogą być przedmiotem aneksji bądź kolonizacji przez państwa spoza kontynentu.
[-] Adam Simon Peterelli von Landsbergen
(-) Otto von Teller vel Talerz
(-) Ametyst Faradobus
(-) Viktor von Vihren
(—) Karolina Aleksandra
-------------------------------- << 2016 >> --------------------------------
UCHWAŁA KONGRESU ORIENTYKI
podjęta dnia 14 lipca 2016 roku


Kongres Orientyki postanawia dokonać następujących zmian w Karcie Państw Orientyki z 15 czerwca 2015 roku z Kaharonei:

(1)
Art. 7 ust. 1 Karty Państw Orientyki otrzymuje następujące brzmienie:
„Depozytariuszami niniejszej Karty są: Demokracja Surmeńska, Trizondal i Pustkowia Winków.”

(2)
Art. 4 Karty Państw Orientyki otrzymuje następujące brzmienie:
„Art. 4.
1. Ziemie niczyje Orientyki nie podlegają jurysdykcji żadnego państwa i znajdują się pod opieką Kongresu Orientyki. Ustęp ten nie ogranicza prawa do przekazania ziem przez dotychczasowego ich właściciela w mandat bądź protektorat wybranego państwa.
2. Ziemie niczyje Orientyki mogą być przedmiotem swobodnego, pokojowego użytkowania przez państwa Orientyki, szczególnie w celach ekonomicznych i naukowych. Użytkowanie ziem niczyich na Orientyce przez państwa spoza kontynentu wymaga zgody Kongresu Orientyki.
3. Ziemie niczyje Orientyki mogą być przedmiotem lokacji nowych państw. Lokacja nowego państwa na ziemiach niczyich jest skuteczna, gdy:
(1) nowe państwo dokonuje jej na obszarze, który stając się jego terytorium nie obejmuje pasa przygranicznego,
(2) nowe państwo dokonując jej na obszarze, który stając się jego terytorium obejmuje część pasa przygranicznego, wówczas musi posiadać zgodę na lokację od każdego państwa Orientyki, w którego części pasa przygranicznego terytorium swoje chce lokować i jeśli to państwo Orientyki od skuteczności dokonania lokacji nowego państwa wymaga uzyskania takiej zgody.
4. Ziemie niczyje Orientyki mogą być przedmiotem aneksji przez państwa Orientyki. Aneksja wymaga zgody Kongresu Orientyki wyrażonej w głosowaniu. Ponadto, państwu z pasem przygranicznym którego pokrywa się anektowane terytorium przysługuje prawo do veta absolutnego takiej propozycji.
5. Ziemie niczyje Orientyki nie mogą być przedmiotem aneksji bądź kolonizacji przez państwa spoza kontynentu.”

UCHWAŁA KONGRESU ORIENTYKI
podjęta dnia 16 lipca 2016 roku


Kongres Orientyki, dostrzegając obopólne szanse i korzyści z możliwego dialogu i kooperacji z Radą Vaarlandu i Antyry, postanawia powołać Grupę Kontaktową w składzie:
– Jan von Maikowski,
– Daniel von Witt,
odpowiedzialną za kontakt w imieniu Kongresu Orientyki z Radą Vaarlandu i Antyry oraz jej państwami członkowskimi w sprawie organizacji wspólnego szczytu i uzgodnienia jego programu. Postanawia się nadto, że Grupa Kontaktowa ulegnie rozwiązaniu w chwili realizacji swojego zadania lub w momencie odmiennego postanowienia Kongresu Orientyki.
UCHWAŁA KONGRESU ORIENTYKI
podjęta dnia 16 lipca 2016 roku


Niniejszym postanawia się włączyć obszary zaznaczone barwą niebieską na załączonej mapie w granice Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu na mocy zgody udzielonej przez delegację Monarchii Austro-Węgierskiej. Postanawia się również pozostałym obszarom austro-węgierskim nadać status terytorium specjalnego będącego pod nadzorem Państw Kongresu Orientyki. Obszar ten posłuży Państwom Orientyki jako poligon do działań wojskowych zaś wszelka infrastruktura drogowa oraz kolejowa będzie mogła być wykorzystywana przez wszystkie Państwa Kongresu aby ułatwić transport na kontynencie.

ZAŁĄCZNIKI:
Obrazek
-------------------------------- << 2015 >> -------------------------------- (...)

Zablokowany

Wróć do „Kongres Orientyki”