Regulamin Uniwersytetu Królewskiego

Sekretarz - vacat
ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Marcel Hans
Trizondal
Posty: 4706
Rejestracja: sobota 28 mar 2015, 16:30
Data V-narodzin: 0-11-2006
Miejsce V-Zamieszkania: Rottera (Dalmencja)
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-003

Regulamin Uniwersytetu Królewskiego

Post autor: Marcel Hans » piątek 05 lut 2016, 20:38

Czy Sekretarz mógłby wydać jako obwieszczenie Regulamin Uniwersytetu Królewskiego?
Art. 1 [Przepisy ogólne]
1. Uniwersytet Królewski, zwany w skrócie Uniwersytetem, jest państwową uczelnią wyższą, której zadaniem jest kształcić w zakresie historii, prawa, administracji oraz nauk społecznych, politycznych i ekonomicznych zarówno mieszkańców Trizondalu jak i chętnych zagranicznych gości.
2. Uniwersytet Królewski podlega Prezydentowi Trizondalu, z tym jednak zastrzeżeniem, że w sprawach badań naukowych, kształcenia studentów oraz współpracy międzyuczelnianej posiada całkowitą autonomię.
3. Siedziba główna Uniwersytetu Królewskiego mieści się w Stołecznym Mieście Trizopolis.

Art. 2 [Rektor Uniwersytetu]
1. Na czele Uniwersytetu stoi jego Rektor.
2. Funkcję Rektora pełni:
a) osoba, która została powołana przez Prezydenta na tę funkcję w drodze postanowienia;
lub
b) osoba, która ma najwyższy tytuł naukowy na uczelni i uzyska pisemną zgodę Prezydenta na pełnienie funkcji Rektora;
lub
c) osoba, którą wybierze w głosowaniu jawnym Koło Uniwersyteckie.
3. Nową osobę na funkcję Rektora można powołać tylko w przypadku wcześniejszego odwołania poprzednio pełniącej tę funkcję osoby. Odwołanie to następuje jedynie w drodze postanowienia Prezydenta.
4. Rektor ma za zadanie:
a) zarządzać uczelnią;
b) koordynować pracę Wydziałów;
c) pomagać studentom;
d) nadzorować poprawność prac naukowych publikowanych na Uniwersytecie.

Art. 3 [Koło Uniwersyteckie]
1. Koło Uniwersyteckie jest organem kolegialnym zrzeszającym wszystkie osoby posiadające tytuły naukowe stale zamieszkujące Trizondal;
2. Koło Uniwersyteckie podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, gdzie każdy członek posiada jeden głos, a Rektor dwa głosy;
3. Obradom Koła Uniwersyteckiego przewodzi Rektor, bądź dowolny inny członek Koła;
4. Kołu Uniwersyteckiemu przysługują wszystkie kompetencje Rektora, jeśli tego nie powołano bądź jest nieaktywny.
5. Koło Uniwersyteckie ma możliwość wstrzymania przyznania tytułu naukowego aż do ponownego rozpatrzenia, a także pełni funkcję doradczą dla Rektora.

Art. 4 [Wydziały]
Ustanawia się 3 główne Wydziały Uniwersytetu:
1. Wydział Prawa i Działalności Państwowych zajmujący się nauką o prawie, dyplomacji oraz administracji państwowej;
2. Wydział Nauk Politycznych zajmujący się nauką o koncepcjach politycznych, społecznych oraz ekonomicznych państw wirtualnych;
3. Wydział Dziejów Państwa Trizondalskiego zajmujący się nauką o historii Trizondalu oraz jego narodów i regionów.
Dopuszcza się powołanie kolejnych Wydziałów zgodnie z potrzebą. 'Do innych niż Wydziały jednostek dydaktycznych stosuje się odpowiednio przepisy o Wydziałach.

Art. 5[Tytuły naukowe]
Wyróżnia się 3 tytuły naukowe (według ważności, od najniższego w hierarchii zaczynając):
1. Znawca Tematyki, tytuł ten przyznaje się osobie, która zdała Test Wydziałowy, a także opublikowała przynajmniej jedną pracę naukową liczącą nie mniej niż 1500 słów, która została oceniona pozytywnie;
2. Ekspert Dziedziny, tytuł ten przyznaje się osobie posiadającej tytuł Znawcy Tematyki, o ile w ciągu 24 miesięcy od dnia nadania tytułu Znawcy Tematyki opublikuje przynajmniej dwie prace naukowe liczące, każda, nie mniej niż 1500 słów, a każda z tych prac została oceniona pozytywnie;
3. Wykładowca Uniwersytecki, tytuł ten przyznaje się osobie posiadającej tytuł Eksperta Dziedziny, która od dnia nadania tego tytułu opublikowała przynajmniej cztery prace naukowe liczące, każda, nie mniej niż 1500 słów, a każda z tych prac została oceniona pozytywnie;

Art. 6 [Nadawanie tytułów naukowych]
1. Test Wydziałowy przygotowuje osoba posiadająca tytuł Znawcy Tematyki lub wyższy. Test taki musi zawierać pytania odnoszące się do materiałów znajdujących się na Wydziale. Autor Testu Wydziałowego decyduje o ilości punktów koniecznych, aby Test zaliczyć.
2. Prace naukowe zostają pozytywnie ocenione, tylko jeśli:
a) ich autor wcześniej zdał Test Wydziałowy, na Wydziale, na którym prezentuje pracę i która tematyki tego Wydziału dotyczy,
b) praca nie zawiera błędów merytorycznych, ortograficznych ani językowych,
c) praca posiada przynajmniej 1500 znaków,
d) praca w całości nie jest powieleniem w treści (tj. kopią lub streszczeniem) istniejącej już pracy,
e) praca posiada bibliografię liczącą przynajmniej trzy źródła,
f) autor pracy zaręczył o swoich prawach autorskich do niej.
3. W przypadku, gdy oceniana praca jest ostatnią wymaganą do nadania tytułu naukowego, wówczas tytuł naukowy nadaje osoba oceniająca.
4. Ocenić pracę naukową może tylko osoba posiadająca tytuł Eksperta Dziedziny lub wyższy.
5. W przypadku wątpliwości co do poprawności pracy lub co do nadania tytułu naukowego, Koło Uniwersyteckie może zawiesić przyznanie tytułu oraz ponownie rozpatrzeć służność przyznania tegoż. Jeśli w ciągu 3 miesięcy od zawieszenia przyznania tytułu, nie zostanie podjęta decyzja o odebraniu tytułu, wówczas tytułu nie można już odebrać.
6. Tylko osoba posiadająca tytuł naukowy ma prawo używać go w podpisie, także w formie wymienione w ust. 3 art. 7.

Art. 7 [Inne tytuły naukowe i współpraca zagraniczna]
1. Uznaje się tytuły naukowe wydane na innych uczelniach, przy czym stosuje się przy tym przelicznik odpowiedni względem uprawnień osoby posiadającej tytuł oraz pracy potrzebnej by tytuł uzyskać.
2. Uznanie tytułu naukowego następuje z mocy przepisu ust. 1 art. 7 i nie wymaga dalszych formalności. W przypadku wątpliwości co do przeliczenia tytułu, ostateczną decyzję podejmuje Rektor Uniwersytecki.
3. W przypadku następujących tytułów i stopni stosuje się przelicznik jak podano:
a) w przypadku magistra stosuje się tytuł Znawcy Tematu,
b) w przypadku doktora stosuje się tytuł Eksperta Dziedziny,
c) w przypadku profesora stosuje się tytuł Wykładowcy Uniwersyteckiego.
4. Wydziały, osoby z tytułami naukowymi oraz uczelnia jako całość mogą współpracować z uczelniami zagranicznymi.

Art. 8 [Postanowienia końcowe]
1. Sprawy nieokreślone w niniejszym regulaminie, podlegają każdorazowo decyzji Koła Uniwersyteckiego.
2. Zmienić regulamin może Koło Uniwersyteckie większością zwykłą głosów w głosowaniu jawnym.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
(-) Marcel Hans,
honorowy obywatel Trizondalu

Awatar użytkownika
Krzysztof Hans
Trizondal
Posty: 1936
Rejestracja: piątek 27 mar 2015, 22:50
Data V-narodzin: 06 sie 2009
Miejsce V-Zamieszkania: Trzciana/Eldorat
V-Pochodzenie: Sarmacja/Trizondal
ID: TRI-006

Odznaczenia

Re: Regulamin Uniwersytetu Królewskiego

Post autor: Krzysztof Hans » niedziela 07 lut 2016, 09:10

Oczywiście aczkolwiek najpierw mam do ciebie pytanie drogi Marcelu a mianowicie czy w obecnej sytuacji gdy mamy ustrój republikański opłaca się nazywać uniwersytet - królewskim? Bardzo prosiłbym o wyjaśnienie tej wątpliwości.

Awatar użytkownika
Ozzy Washburn
Trizondal
Posty: 468
Rejestracja: środa 18 mar 2015, 22:10
Data V-narodzin: 24 kwie 2006
Miejsce V-Zamieszkania: Pięciogród
V-Pochodzenie: VRP
ID: TRI-004

Odznaczenia

Re: Regulamin Uniwersytetu Królewskiego

Post autor: Ozzy Washburn » niedziela 07 lut 2016, 16:01

Oczywiście, to nawiązanie do historii! ;)
Obrazek

Awatar użytkownika
Marcel Hans
Trizondal
Posty: 4706
Rejestracja: sobota 28 mar 2015, 16:30
Data V-narodzin: 0-11-2006
Miejsce V-Zamieszkania: Rottera (Dalmencja)
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-003

Re: Regulamin Uniwersytetu Królewskiego

Post autor: Marcel Hans » niedziela 07 lut 2016, 17:34

Krzysztof Hans pisze:Oczywiście aczkolwiek najpierw mam do ciebie pytanie drogi Marcelu a mianowicie czy w obecnej sytuacji gdy mamy ustrój republikański opłaca się nazywać uniwersytet - królewskim? Bardzo prosiłbym o wyjaśnienie tej wątpliwości.
Epitytet "Królewski" odnosi się do naszej pięknej historii od roku 2007 poczynając aż do roku 2012. Jest to nie tylko uhonorowanie mieszkańców Królestwa Trizondalu, ale także realnych władców, którzy budowali naszą Ojczyznę.
(-) Marcel Hans,
honorowy obywatel Trizondalu

Awatar użytkownika
Krzysztof Hans
Trizondal
Posty: 1936
Rejestracja: piątek 27 mar 2015, 22:50
Data V-narodzin: 06 sie 2009
Miejsce V-Zamieszkania: Trzciana/Eldorat
V-Pochodzenie: Sarmacja/Trizondal
ID: TRI-006

Odznaczenia

Re: Regulamin Uniwersytetu Królewskiego

Post autor: Krzysztof Hans » niedziela 07 lut 2016, 20:06

I jak rozumiem nie kłóci się to z obecnym ustrojem kraju? Bardzo prosiłbym o odpowiedź :)

Awatar użytkownika
Marcel Hans
Trizondal
Posty: 4706
Rejestracja: sobota 28 mar 2015, 16:30
Data V-narodzin: 0-11-2006
Miejsce V-Zamieszkania: Rottera (Dalmencja)
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-003

Re: Regulamin Uniwersytetu Królewskiego

Post autor: Marcel Hans » niedziela 07 lut 2016, 21:10

W żadnym wypadku nie :) W dodatku wspiera starania o zachowanie pamięci o naszej historii.
(-) Marcel Hans,
honorowy obywatel Trizondalu

Awatar użytkownika
Krzysztof Hans
Trizondal
Posty: 1936
Rejestracja: piątek 27 mar 2015, 22:50
Data V-narodzin: 06 sie 2009
Miejsce V-Zamieszkania: Trzciana/Eldorat
V-Pochodzenie: Sarmacja/Trizondal
ID: TRI-006

Odznaczenia

Re: Regulamin Uniwersytetu Królewskiego

Post autor: Krzysztof Hans » niedziela 07 lut 2016, 21:48

Rozumiem i w takim razie zatwierdzam dokument.
(-) Krzysztof Hans van der Ice
Sekretarz do spraw Rozwoju Kultury

Awatar użytkownika
Marcel Hans
Trizondal
Posty: 4706
Rejestracja: sobota 28 mar 2015, 16:30
Data V-narodzin: 0-11-2006
Miejsce V-Zamieszkania: Rottera (Dalmencja)
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-003

Re: Regulamin Uniwersytetu Królewskiego

Post autor: Marcel Hans » poniedziałek 08 lut 2016, 00:08

(-) Marcel Hans,
honorowy obywatel Trizondalu

ODPOWIEDZ

Wróć do „Sekretariat do spraw Rozwoju Kultury”