Meldunek, paszporty i ID

Sekretarz - vacat
ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Marcel Hans
Trizondal
Posty: 4706
Rejestracja: sobota 28 mar 2015, 16:30
Data V-narodzin: 0-11-2006
Miejsce V-Zamieszkania: Rottera (Dalmencja)
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-003

Meldunek, paszporty i ID

Post autor: Marcel Hans » czwartek 11 lut 2016, 18:27

Powracamy do starego projektu, który uległ pewnym modyfikacjom.
Na dzień dzisiejszy wprowadzić go można w życie w ciągu kilku dni.

Założenia są takie:
1) Przywracamy meldunek (obowiązkowo dla obywateli), zmiana nie częściej niż co 14 dni.
2) Przywracamy miejsce pobytu jako rodzaj "drugiego meldunku", całkowicie dobrowolny, zmiana nie częściej niż co 7 dni - listy meldunkowe prowadzą regiony.
3) Wprowadzamy Numer Identyfikacyjny (ID), który przypisany będzie każdemu zameldowanemu przy jego pierwszym meldunku.
4) Wprowadzamy paszporty jako banery do podpisów na fora zagraniczne (tutaj trzeba dopracować wzór).
Art. 1 [Cele ustawy]
Niniejszy dekret reguluje sprawy meldunku, identyfikacji oraz dokumentów potwierdzających tożsamość dla mieszkańców i obywateli Trizondalu.


Art. 2 [Obowiązek meldunkowy]
1. Przez obowiązek meldunkowy rozumie się zobowiązanie do złożenia informacji o: imionach, nazwisku, miejscu zamieszkania (ulicy, miejscowości i kodzie pocztowym oraz regionie administracyjnym) danej osoby. Informacja taka musi być złożona na ręce jednego z Organów Meldunkowych w formie i miejscu do tego wyznaczonym.
2. Obowiązkowi meldunkowemu podlega każdy obywatel. Każdy mieszkaniec ma prawo do dobrowolnego wykonania obowiązku meldunkowego.
3. Organami Meldunkowymi są:
a) Prezydent Trizondalu, przed którym każdy ma prawo dokonać obowiązku meldunkowego;
b) Sędzia Federalny, przed którym dokonać obowiązku meldunkowego można, jeśli inny odpowiedni Organ Meldunkowy nie zameldował dokonującego obowiązku meldunkowego w ciągu 7 dni od złożenia informacji, o których mowa w ust. 1.
c) Zarządcy regionów autonomicznych lub organy przez nich upoważnione, przed którymi dokonać obowiązku meldunkowego mogą osoby chcące zamieszkać lub zamieszkałe na terenie danego regionu autonomicznego.
4. Przez zameldowanie rozumie się wprowadzenie danych podanych zgodnie z ust. 1 na listę osób zameldowanych przez Organ Meldunkowy. Za porządek na liście osób zameldowanych odpowiada Prezydent Trizondalu lub organ przez niego upoważniony.
5. Każda zmiana miejsca zamieszkania zobowiązuje obywatela do ponownego wykonania obowiązku meldunkowego. Nie można wykonać ponownie obowiązku meldunkowego, jeśli od poprzedniego zameldowania nie upłynęło 14 dni. Dotyczy to również analogicznie zmiany miejsca zamieszkania.
6. Na potrzeby obowiązku meldunkowego Trizondal dzieli się na regiony administracyjne, których lista i dokładniejszy zasięg wymieniony jest w Załączniku Nr 1.
7. Władze wykonawcze prowadzą statystyki dotyczące zameldowanych w formie i objętości uznanej za stosowną.

Art. 3 [Miejsce pobytu]
1. Każdy mieszkaniec i obywatel poza miejscem zamieszkania ma prawo posiadać nie więcej niż jedno miejsce pobytu.
2. Miejsce pobytu zmienić można nie częściej niż co 7 dni.
3. Listę osób z miejscem pobytu w danym regionie autonomicznym prowadzą wyznaczone do tego celu organy władz regionalnych lub zarządcy regionów. Na liście takiej znajduje się: imiona i nazwisko oraz dokładny adres miejsca pobytu danej osoby (to jest: ulica, miejscowość i jej kod pocztowy). Lista osób z miejscem pobytu może być rozszerzona o dodatkowe informacje, zgodnie z decyzjami organów prowadzących.

Art. 4 [Numer Identyfikacyjny]
1. Organ Meldunkowy przydziela każdej osobie, która została zameldowana po raz pierwszy Numer Identyfikacyjny – ID.
2. ID jest numerem porządkowym przyznawanym według kolejności zameldowania, przy czym jego długość wynosi 3 cyfry. Cyfry od końca przydzielone są liczbie porządkowej, zaś wszystkie je poprzedzające są zerami, natomiast cały numer poprzedzony jest literami TRI. Pierwszy numer ID przyjmuje postać: TRI-001, a kolejne analogicznie, rosnąco.
3. Prezydent Trizondalu prowadzi ogólnodostępny spis obywateli i mieszkańców, którym przydzielono numer ID. Spis ten jest uporządkowany według numerów ID rosnąco.
4. Dopuszcza się używanie numeru ID w systemach informatycznych Trizondalu.
5. ID może służyć do potwierdzenia tożsamości osoby.


Art. 5 [Dokumenty paszportowe]
1. Paszportem jest baner o wielkości i wyglądzie ustalonym w rozporządzeniu wykonawczym przez Prezydenta Trizondalu, który zawiera następujące informacje:
a) Imię i nazwisko osoby legitymującej się paszportem,
b) Miejscowość zamieszkania z kodem osoby legitymującej się paszportem,
c) Adres internetowy oraz godło Trizondalu,
d) Datę ważności paszportu, to jest dzień, miesiąc i rok, zgodnie z ust. 5.,
e) Zdjęcie, jeśli taka jest wola posiadacza,
f) inne elementy przewidziane rozporządzeniem.
Paszport jest odnośnikiem do strony lub forum Trizondalu.
2. Każdy obywatel ma prawo do paszportu. Paszport wydawany jest na wniosek obywatela zawierający dane określone w ppkt. a i b ust. 1 oraz nazwy krajów, w których obywatel najczęściej przebywa.
3. Paszporty wydawane są przez władze wykonawcze Trizondalu do tego wyznaczone.
4. Dopuszczalne jest występowanie kilku szat graficznych oraz form paszportów w tym samym okresie czasu.
5. Paszport wydawany jest na okres roku kalendarzowego. Na wniosek obywatela Trizondalu dopuszcza się ponowne wydanie paszportu, jeśli poprzedni został zgubiony lub zmieniła się szata graficzna dla nowych paszportów, albo upłynęła data ważności poprzedniego paszportu.
6. Organ wydający paszporty prowadzi listę obywateli posiadających paszport wraz z ich ID.

Art. 6 [Przepisy końcowe]
1. Przepisy wchodzą w życie z dniem wejścia w życie postanowienia Prezdydenta o wejściu w życie niniejszych przepisów, ale nie później niż 21 dni od dnia uchwalenia powyższych przepisów.
2. Uprawnionym do wykonywania czynności przypisanych w tym dekrecie Prezydentowi jest także członek rządu odpowiedzialny za prowadzenie spisób obywateli.
(-) Marcel Hans,
honorowy obywatel Trizondalu

Awatar użytkownika
Ozzy Washburn
Trizondal
Posty: 468
Rejestracja: środa 18 mar 2015, 22:10
Data V-narodzin: 24 kwie 2006
Miejsce V-Zamieszkania: Pięciogród
V-Pochodzenie: VRP
ID: TRI-004

Odznaczenia

Re: Meldunek, paszporty i ID

Post autor: Ozzy Washburn » piątek 12 lut 2016, 01:00

4) Wprowadzamy paszporty jako banery do podpisów na fora zagraniczne (tutaj trzeba dopracować wzór).
Może, by nie robić z podpisów choinek, stworzymy coś małego i stonowanego, co po kliknięciu przeniesie nas do jakiejś większej grafiki? :)
1. Przepisy wchodzą w życie z dniem wejścia w życie postanowienia Prezdydenta o wejściu w życie niniejszych przepisów, ale nie później niż 21 dni od dnia uchwalenia powyższych przepisów.
Nie wiem czy powinienem postanowieniem (akt niższej wagi) decydować o dekrecie (akt wyższej wagi)... Może lepiej, gdybym po prostu pod tym dekretem dodatkowo dodał swój podpis?
Obrazek

Awatar użytkownika
Marcel Hans
Trizondal
Posty: 4706
Rejestracja: sobota 28 mar 2015, 16:30
Data V-narodzin: 0-11-2006
Miejsce V-Zamieszkania: Rottera (Dalmencja)
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-003

Re: Meldunek, paszporty i ID

Post autor: Marcel Hans » piątek 12 lut 2016, 01:59

Ozzy Washburn pisze:Może, by nie robić z podpisów choinek, stworzymy coś małego i stonowanego, co po kliknięciu przeniesie nas do jakiejś większej grafiki?
Dokładnie, po przeglądaniu for innych państw, po poznaniu nastrojów w innych krajach dochodzę do tego samego wniosku. Jednak lepiej nie dodawać żadnych zdjęć krajobrazów do banerów. Jest tylko pytanie dokąd powinien prowadzić link, może do strony-wizytówki (np. takiej: http://finansierra.cba.pl/poczta/kandydatura.html) , na której znajdą się następujące informacje:
a) spis placówek zagranicznych Trizondalu
b) odnośniki do stron przewoźników kolejowych, autobusowych, promowych (aby "dostać się do kraju")
c) odnośnik (największy) do strony i forum Trizondalu?
Nie wiem czy powinienem postanowieniem (akt niższej wagi) decydować o dekrecie (akt wyższej wagi)... Może lepiej, gdybym po prostu pod tym dekretem dodatkowo dodał swój podpis?
Założenia są takie:
1) specjalnie w dekracie użyłem określenia "Prezydent", bo nazwa sekretarza może się zmieniać, a używać nazwy "członek rządu odpowiedzialny za sprawy list obywateli" jest dość problematyczne, stąd ust. 2 art. 6.
2) ta możliwość określenia wejścia w życie wynika z potrzeby rozesłania haseł, przygotowania tego odpowiednio (co do meldunku skrypty stoją już (od roku 2013 roku).
(-) Marcel Hans,
honorowy obywatel Trizondalu

Awatar użytkownika
Marcel Hans
Trizondal
Posty: 4706
Rejestracja: sobota 28 mar 2015, 16:30
Data V-narodzin: 0-11-2006
Miejsce V-Zamieszkania: Rottera (Dalmencja)
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-003

Re: Meldunek, paszporty i ID

Post autor: Marcel Hans » środa 17 lut 2016, 14:09

Co do paszportów i ich szablonu, rozpisany zostałby konkurs na forum.
(-) Marcel Hans,
honorowy obywatel Trizondalu

Awatar użytkownika
Marcel Hans
Trizondal
Posty: 4706
Rejestracja: sobota 28 mar 2015, 16:30
Data V-narodzin: 0-11-2006
Miejsce V-Zamieszkania: Rottera (Dalmencja)
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-003

Re: Meldunek, paszporty i ID

Post autor: Marcel Hans » wtorek 23 lut 2016, 22:53

Projekt graficzny paszportu:
Obrazek

mniejsza wersja:
Obrazek
(-) Marcel Hans,
honorowy obywatel Trizondalu

Awatar użytkownika
Ludwik Wilhelm
Sarmacja
Posty: 2139
Rejestracja: czwartek 26 mar 2015, 21:54
Data V-narodzin: 29 gru 2012
Miejsce V-Zamieszkania: Merida
V-Pochodzenie: Trizondal/Slawonia
ID: TRI-002

Re: Meldunek, paszporty i ID

Post autor: Ludwik Wilhelm » wtorek 23 lut 2016, 23:46

Całkiem całkiem. :)

/-/
Ludwik Wilhelm

Awatar użytkownika
Marcel Hans
Trizondal
Posty: 4706
Rejestracja: sobota 28 mar 2015, 16:30
Data V-narodzin: 0-11-2006
Miejsce V-Zamieszkania: Rottera (Dalmencja)
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-003

Re: Meldunek, paszporty i ID

Post autor: Marcel Hans » środa 24 lut 2016, 14:32

Dzięki, lepiej nie umiem :) Link prowadziłby albo do strony głównej albo do "przejścia granicznego".
Rozpoczynam też ankietę na temat tego, czy naprawdę dodalibyście to do podpisu.
(-) Marcel Hans,
honorowy obywatel Trizondalu

Awatar użytkownika
Marcel Hans
Trizondal
Posty: 4706
Rejestracja: sobota 28 mar 2015, 16:30
Data V-narodzin: 0-11-2006
Miejsce V-Zamieszkania: Rottera (Dalmencja)
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-003

Re: Meldunek, paszporty i ID

Post autor: Marcel Hans » czwartek 10 mar 2016, 19:28

Decyzją Sekretarza postanowiono o wejściu w życie przepisów w trzydziestym dniu od ogłoszenia, tj. 21 marca bieżącego roku. Takie rozwiązanie sprawy nie wymaga dalszych postanowień ani innych aktów prawnych.
(-) Marcel Hans,
honorowy obywatel Trizondalu

Awatar użytkownika
Marcel Hans
Trizondal
Posty: 4706
Rejestracja: sobota 28 mar 2015, 16:30
Data V-narodzin: 0-11-2006
Miejsce V-Zamieszkania: Rottera (Dalmencja)
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-003

Re: Meldunek, paszporty i ID

Post autor: Marcel Hans » piątek 25 mar 2016, 21:00

Pierwsze ID przydzielone, pierwsze meldunki dokonane.
W nowym tygodniu Sekretariat roześle obywatelom wciąż niezameldowanym prośbę o spełnienie tego obowiązku.
(-) Marcel Hans,
honorowy obywatel Trizondalu

ODPOWIEDZ

Wróć do „Sekretariat do spraw Administracji Państwowej”