Gorzkie żale

Moderator: Ludwik Wilhelm

ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Ludwik Wilhelm
Sarmacja
Posty: 2139
Rejestracja: czwartek 26 mar 2015, 21:54
Data V-narodzin: 29 gru 2012
Miejsce V-Zamieszkania: Merida
V-Pochodzenie: Trizondal/Slawonia
ID: TRI-002

Gorzkie żale

Post autor: Ludwik Wilhelm » środa 16 mar 2016, 11:37

Gorzkie żale (nabożeństwa pasyjne) – modlitwa mająca najczęściej charakter nabożeństwa eucharystycznego zazwyczaj odprawianego w okresie wielkiego postu, szczególnie w niedziele, ale również zależnie od lokalnych zwyczajów w inne dni (np. w Triduum Paschalne).
GORZKIE ŻALE

Pobudka

1. Gorzkie żale, przybywajcie, -
Serca nasze przenikajcie.
2. Rozpłyńcie się, me źrenice, -
Toczcie smutnych łez krynice.
3. Słońce, gwiazdy, omdlewają, -
Żałobą się pokrywają.
4. Płaczą rzewnie Aniołowie, -
A któż żałość ich wypowie?
5. Opoki się twarde krają. -
Z grobów umarli powstają.
6. Cóż jest, pytam, co się dzieje? -
Wszystko stworzenie truchleje!
7. Na ból Męki Chrystusowej -
Żal przejmuje bez wymowy.
8. Uderz, Jezu, bez odwłoki -
W twarde serc naszych opoki!
9. Jezu mój, we krwi ran Swoich -
Obmyj duszę z grzechów moich!
10. Upał serca swego chłodzę, -
Gdy w przepaść Męki Twej wchodzę.

CZĘŚĆ PIERWSZA

Intencja

Przy pomocy łaski Bożej przystępujemy do rozważania
Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Ofiarować je będziemy Ojcu niebieskiemu na
cześć i chwałę Jego Boskiego majestatu, pokornie
Mu dziękując za wielką i niepojętą miłość ku
rodzajowi ludzkiemu, iż raczył zesłać Syna Swego,
aby za nas wycierpiał okrutne męki i śmierć
podjął krzyżową. To rozmyślanie ofiarujemy również
ku czci Najświętszej Maryi Panny, Matki Bolesnej,
oraz ku uczczeniu Świętych Pańskich, którzy
wyróżniali się nabożeństwem ku Męce Chrystusowej.

W pierwszej części będziemy rozważali, co Pan
Jezus wycierpiał od modlitwy w Ogrójcu aż do
niesłusznego przed sądem oskarżenia. Te zniewagi
i zelżywości temuż Panu za nas bolejącemu
ofiarujemy za Kościół święty katolicki,
za najwyższego Pasterza z całym duchowieństwem,
nadto za nieprzyjaciół krzyża Chrystusowego i
wszystkich niewiernych, aby im Pan Bóg dał
łaskę nawrócenia i opamiętania.

Hymn

1. Żal duszę ściska, serce boleść czuje, -
gdy słodki Jezus na śmierć się gotuje; -
Klęczy w Ogrojcu, gdy krwawy pot leje, -
Me serce mdleje.
2. Pana świętości uczeń zły całuje, -
Żołnierz okrutny powrózmi krępuje, -
Jezus tym więzom dla nas się poddaje -
Na śmierć wydaje.
3. Bije, popycha tłum nieposkromiony -
Nielitościwie z tej i z owej strony, -
Za włosy targa; znosi w cierpliwości -
Król z wysokości.
4. Zsiniałe przedtem krwią zachodzą usta, -
Gdy zbrojną żołnierz rękawicą chlusta; -
Wnet się zmieniło w płaczliwe wzdychanie -
Serca kochanie.
5. Oby się serce we zły rozpływało, -
Że Cię mój Jezu, sprośnie obrażało! -
Żal mi, ach żal mi ciężkich moich złości -
Dla Twej miłości.

Lament duszy nad cierpiącym Jezusem

1. Jezu, na zabicie okrutne, -
Cichy Baranku od wrogów szukany, -
Jezu mój kochany!
2. Jezu, za trzydzieści srebrników -
Od niewdzięcznego ucznia zaprzedany, -
Jezu mój kochany!
3. Jezu, w ciężkim smutku żałością, -
Jakoś sam wyznał, przed śmiercią nękany, -
Jezu mój kochany!
4. Jezu, na modlitwie w Ogrojcu -
Strumieniem potu krwawego zalany, -
Jezu mój kochany!
5. Jezu, całowaniem zdradliwym -
od niegodnego Judasza wydany, -
Jezu mój kochany!
6. Jezu, powrozami grubymi -
od swawolnego żołdactwa związany, -
Jezu mój kochany!
7. Jezu, od pospólstwa zelżywie -
Przed Annaszowym sądem znieważany, -
Jezu mój kochany!
8. Jezu, przez ulice sromotnie -
Przed sąd Kajfasza za włosy targany, -
Jezu mój kochany!
9. Jezu, od Malchusa srogiego -
Ręką zbrodniczą wypoliczkowany, -
Jezu mój kochany!
10. Jezu od fałszywych dwóch świadków -
Za zwodziciela niesłusznie podany, -
Jezu mój kochany!
Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony, -
Dla nas zelżony i pohańbiony! -
Bądź uwielbiony, bądź wysławiony, -
Boże nieskończony!

Rozmowa duszy z Matką Bolesną

1. Ach! Ja Matka tak żałosna! -
Boleść Mnie ściska nieznośna, -
Miecz me serce przenika, -
Miecz me serce przenika.
2. Czemuś, Matko ukochana, -
Ciężko na sercu stroskana? -
Czemu wszystka truchlejesz?
3. Co mię pytasz? -
Wszystkam w mdłości, -
Mówić nie mogę w żałości, -
Krew mi serce zalewa.
4. Powiedz mi, o Panno moja, -
Czemu blednieje twarz Twoja? -
Czemu gorzkie łzy lejesz?
5. Widzę, że Syn ukochany, -
W Ogrojcu cały zalany -
Potu krwawym potokiem.
6. O Matko, źródło miłości, -
Niech czuję gwałt Twej żałości! -
Dozwól mi z sobą płakać!

(Jeżeli się śpiewa tylko jedną część, dodaje się 3 razy:
Któryś za nas cierpiał rany...)

CZĘŚĆ DRUGA

Pobudka: "Gorzkie żale przybywajcie..."

Intencja

W drugiej części rozmyślania Męki Pańskiej
będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od
niesłusznego przed sądem oskarżenia aż do
okrutnego cierniem ukoronowania. Te zaś rany,
zniewagi i zelżywości temuż Jezusowi cierpiącemu
ofiarujemy, prosząc Go o pomyślność dla Ojczyzny
naszej, o pokój i zgodę dla wszystkich narodów,
a dla siebie o odpuszczenie grzechów, oddalenie
klęsk i nieszczęść doczesnych, a szczególnie
zarazy, głodu, ognia i wojny.

Hymn

1. Przypatrz się; duszo, jak cię Bóg miłuje, -
Jako dla ciebie sobie nie folguje. -
Przecież Go bardziej, niż katowska dręczy. -
Złość twoja męczy.
2. Stoi przed sędzia Pan wszego stworzenia, -
Cichy Baranek, z wielkiego wzgardzenia -
Dla białej szaty, którą jest odziany, -
Głupim nazwany.
3. Za moje złości grzbiet srodze biczują -
Pójdźmy grzesznicy oto nam gotują -
Ze Krwi Jezusa dla serca ochłody -
Zdrój żywej wody.
4. Pycha światowa niechaj, co chce wróży, -
Co na swe skronie wije wieniec z róży, -
W szkarłat na pośmiech, cierniem Król zraniony -
Jest ozdobiony!
5. Oby się serce we zły rozpływało, -
Że Cię, mój Jezu sprośnie obrażało! -
Żal mi, ach żal mi ciężkich moich złości -
Dla Twej miłości!

Lament duszy nad cierpiącym Jezusem

1. Jezu, od pospólstwa niewinnie -
Jako łotr godzien śmierci obwołany, -
Jezu mój kochany!
2. Jezu, od złośliwych morderców -
Po ślicznej twarzy tak, sprośnie zeplwany, -
Jezu mój kochany!
3. Jezu, pod przysięgą od Piotra -
Po trzykroć z wielkiej bojaźni zaprzany, -
Jezu mój kochany
4. Jezu, od okrutnych oprawców -
Na sąd Piłata, jak zbójca szarpany, -
Jezu mój.kochany!
5. Jezu, od Heroda i dworzan, -
Królu niebieski, zelżywie wyśmiany, -
Jezu mój kochany!
6. Jezu, w białą szatę szydersko -
Na większy pośmiech i hańbę ubrany, -
Jezu mój kochany!
7. Jezu, u kamiennego słupa -
Niemiłosiernie biczami wysmagany, -
Jezu mój kochany!
8. Jezu, przez szyderstwo okrutne -
Cierniowym wieńcem ukoronowany, -
Jezu mój kochany!
9. Jezu, od żołnierzy niegodnie -
Na pośmiewisko purpurą odziany, -
Jezu mój kochany!
10. Jezu, trzciną po głowie bity, -
Królu boleści, przez lud wyszydzany, -
Jezu mój kochany!
Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony! -
Dla nas zelżony, wszystek skrwawiony, -
Bądź uwielbiony, bądź wysławiony, -
Boże nieskończony!

Rozmowa duszy z Matką Bolesną

1. Ach, widzę Syna mojego -
Przy słupie obnażonego, -
Rózgami zsieczonego!
2. Święta Panno, uproś dla mnie -
Bym ran Syna Twego znamię -
Miał na sercu wyryte!
3. Ach, widzę, jako niezmiernie -
Ostre głowę ranią ciernie! -
Dusza moja ustaje.
4. O Maryjo, Syna swego, -
ostrym cierniem zranionego, -
Podzielże ze mną mękę!
5. Obym ja, Matka strapiona, -
Mogła na swoje ramiona -
Złożyć krzyż Twój, Synu mój!
6. Proszę, o Panno jedyna, -
Niechaj krzyż Twojego Syna -
Zawsze w sercu swym noszę:

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste,
zmiłuj się nad nami. (3 razy)..

CZĘŚĆ TRZECIA

Pobudka: "Gorzkie żale przybywajcie..."

Intencja

W tej ostatniej, części będziemy rozważali, co
Pan Jezus cierpiał od chwili ukoronowania aż do
ciężkiego skonania na krzyżu. Te bluźnierstwa,
zelżywości i zniewagi, jakie Mu wyrządzono,
ofiarujemy za grzeszników zatwardziałych,
aby Zbawiciel pobudził ich serca zbłąkane do pokuty i
prawdziwej życia poprawy, oraz za dusze w czyśćcu
cierpiące, aby im litościwy Jezus Krwią swoją
świętą ogień zagasił: prośmy nadto, by i nam
wyjednał na godzinę śmierci skruchę za grzechy
i szczęśliwe w łasce Bożej wytrwanie.

Hymn

1. Duszo oziębła czemu nie gorejesz, -
Serce me, czemu całe nie truchlejesz? -
Toczy twój Jezus z ognistej miłości -
Krew w obfitości.
2. Ogień miłości, gdy Go tak rozpala, -
Sromotne drzewo na ramiona zwala; -
Zemdlony Jezus pod krzyżem uklęka, -
Jęczy i stęka.
3. Okrutnym katom posłusznym się staje, -
Ręce i nogi przebić sobie daje, -
Wisi na krzyżu, ból ponosi srogi -
Nasz Zbawca drogi.
4. O słodkie drzewo, spuśćże nam już ciało, -
Aby na tobie dłużej nie wisiało! -
My je uczciwie w grobie położymy, -
Płacz uczynimy.
5. Oby się serce we łzy rozpływało, -
Że Cię mój Jezu, sprośnie obrażało! -
Żal mi, ach żal mi ciężkich moich złości -
Dla Twej miłości!
6. Niech Ci, mój Jezu, cześć będzie w wieczności -
Za Twe obelgi, męki, zelżywości, -
Któreś ochotnie, Syn Boga jedyny, -
Cierpiał bez winy!

Lament duszy nad cierpiącym Jezusem

1. Jezu, od pospólstwa niezbożnie -
Jako złoczyńca z łotry porównany,
Jezu mój kochany!
2. Jezu od Piłata niesłusznie -
Na śmierć krzyżową za ludzi skazany, -
Jezu mój kochany?
3. Jezu, srogim krzyża ciężarem -
Na kalwaryjskiej drodze zmordowany, -
Jezu mój kochany!
4. Jezu, do sromotnego drzewa -
Przytępionymi gwoźdźmi przykowany, -
Jezu mój kochany!
5. Jezu, jawnie pośród dwu łotrów -
Na drzewie hańby ukrzyżowany, -
Jezu mój kochany!
6. Jezu, od stojących wokoło, -
I przechodzących szyderczo wyśmiany, -
Jezu mój kochany!
7. Jezu, bluźnierstwami od złego -
Współwiszącego łotra wyszydzony. -
Jezu mój kochany!
8. Jezu, gorzką żółcią i octem -
W wielkim pragnieniu napawany, -
Jezu mój kochany!
9. Jezu, w swej miłości niezmiernej -
Jeszcze po śmierci włócznią przeorany, -
Jezu mój kochany!
10. Jezu, od Józefa uczciwie -
I Nikodema w grobie pochowany, -
Jezu mój kochany!
Bądź pozdrowiony! Bądź pochwalony! -
Dla nas zmęczony i krwią zbroczony, -
Bądź uwielbiony, bądź wysławiony, -
Boże nieskończony!

Rozmowa duszy z Matką Bolesną

1. Ach, ja Matka boleściwa -
Pod krzyżem stoję smutliwa, -
Serce żałość przejmuje.
2. O Matko, niechaj prawdziwie, -
Patrząc na krzyż żałośliwie, -
Płaczę z Tobą rzewliwie!
3. Jużci, już moje Kochanie -
Gotuje się na konanie! -
Toć i ja z Nim umieram!
4. Pragnę, Matko, zostać z Tobą, -
Dzielić się Twoją żałobą -
Śmierci Syna Twojego.
5. Zamknął słodką Jezus mowę -
Już ku ziemi skłania głowę, -
Żegna już Matkę swoją!
6. O Maryjo, Ciebie proszę, -
Niech Jezusa rany noszę -
I serdecznie rozważam.

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.. (3 razy).

/-/
Ludwik Wilhelm

Awatar użytkownika
Marcel Hans
Trizondal
Posty: 4706
Rejestracja: sobota 28 mar 2015, 16:30
Data V-narodzin: 0-11-2006
Miejsce V-Zamieszkania: Rottera (Dalmencja)
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-003

Re: Gorzkie żale

Post autor: Marcel Hans » czwartek 17 mar 2016, 18:33

Jakoś "narracja" pozytywna bardziej do mnie przemawia, niż ta negatywna (choć kiedyś bywało z tym różnie). Dlatego nie przepadam prywatnie za gorzkimi żalami, chociaż oczywiście pochylić się nad męką Chrystusa, jak najbardziej należy. Jednak jeśli tyle jest dobrego, miłosierdzia Bożego, którego żaden człowiek nie jest w stanie ni do końca, ni w połowie pojąć , to wolę studiować właśnie Łaskę Pańską w tym optymistycznym zabarwieniu.
(-) Marcel Hans,
honorowy obywatel Trizondalu

ODPOWIEDZ

Wróć do „Narodowy Kościół Trizondalu”