Postanowienia/Rozporządzenia Sekretarza ds. Dyplomacji

Postanowienia, rozporządzenia Sekretarzy
ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Robert Dąbski-Hans
Trizondal
Posty: 1492
Rejestracja: niedziela 29 mar 2015, 09:27
Data V-narodzin: 07 lut 2011
Miejsce V-Zamieszkania: Sclavinian
V-Pochodzenie: Sclavinia
ID: TRI-008

Odznaczenia

Postanowienia/Rozporządzenia Sekretarza ds. Dyplomacji

Post autor: Robert Dąbski-Hans » niedziela 22 lis 2015, 19:28

Rozporządzenie nr 1/2015 Sekretarza ds. Dyplomacji
o przedstawicielach zagranicznych Trizondalu
z dnia 22 listopada 2015 r.

Art. 1 [Przepisy ogólne]
1. Niniejsze rozporządzenie ma za cel regulację kwestii reprezentowania Trizondalu poza jego granicami.
2. Jeśli umowy międzynarodowe lub traktaty, których stroną jest Trizondal, przewidują inny tryb określenia reprezentanta Trizondalu w państwie obcym lub organizacji międzynarodowej niż określony w tym rozporządzeniu, wówczas stosować należy zasady określone w tychże umowach i traktatach.
3. Określa się następujące dwie rangi reprezentantów Trizondalu według ważności i ich kompetencji, od najważniejszej zaczynając:
a) Ambasador
b) Przedstawiciel.
4. Zadaniami przedstawicieli są:
a) przedstawienie podstawowych informacji dotyczących Trizondalu, tj. aktualne adresy internetowe, symbole narodowe oraz obecne na daną chwilę władze państwa;
b) oferowanie pomocy prawnej i faktycznej obywatelom Trizondalu przebywającym w państwie obcym, gdzie przedstawiciel pełni swoje obowiązki;
c) regularne informowanie władz państwowych Trizondalu o aktualnym stanie i władzach państwa, w którym pełni obowiązki;
d) przekazywanie noty dyplomatyczne pomiędzy obydwoma państwami oraz aranżacja spotkań między władzami obu państw, gdy zajdzie potrzeba;
e) wykonywanie innych obowiązków powierzonych przez powołującego.


Art. 2 [Ambasador]
1. Ambasador odpowiada za organizację pracy ambasady na terenie państwa obcego, które jest uznawane przez Trizondal i które nawiązało oficjalne stosunki z Trizondalem.
2. Ambasador jest powoływany i odwoływany przez Sekretarza ds. Dyplomacji lub Prezydenta Trizondalu w drodze postanowienia. Powołanie na funkcję Ambasadora obliguje powołującego do wystawienia listu akredytacyjnego skierowanego do głowy państwa obcego.
3. Ambasador może być powołany do reprezentowania państwa przy organizacji międzynarodowej, wówczas przepisy powyższe stosuje się adekwatnie jak do państwa obcego, w odniesieniu do tej organizacji.

Art. 3 [Przedstawiciel]
1. Przedstawiciel odpowiada za;
a) organizację placówek dyplomatycznych na terenach państw uznawanych przez Trizondal lub przy organizacji międzynarodowej;
b) reprezentowanie Trizondalu w wyznaczonych państwach obcych lub/i przy określonych organizacjach międzynarodowych lub/i na wskazanych przez organ powołujący spotkaniach o charakterze międzynarodowym.
2. Przedstawiciel reprezentować państwo na terenach jednego lub więcej państw wirtualnych równocześnie, a zgodnie z treścią postanowienia powołującego.
3. Przedstawiciel jest powoływany i odwoływany przez Sekretarza ds. Dyplomacji lub Prezydenta Trizondalu w drodze postanowienia. Powołanie na funkcję obliguje powołującego do wystawienia listu akredytacyjnego skierowanego do szefa rządu lub głowy państwa obcego. W przypadku państwa nieuznawanego Przedstawiciel nie wymaga akredytacji powołującego.

Art. 4 [Bezpieczeństwo reprezentantów]
Trizondal zobowiązuje się objąć ochroną wszystkich swoich reprezentantów, którzy pełnią w danym momencie funkcję poza granicami państwa.

Art. 5 [Przepisy końcowe]
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

/-/ Robert Dąbski-Hans
Sekretarz ds. Dyplomacji Trizondalu
RDH

Niekwestionowany autorytet moralny, uhonorowany Srebrnym Krzyżem Honorowym w II Królestwie Sclavinii. Wieloletni redaktor The Politique. Były Prezydent Trizondalu. Dziś walka na froncie sportowym.

Awatar użytkownika
Marcel Hans
Trizondal
Posty: 4706
Rejestracja: sobota 28 mar 2015, 16:30
Data V-narodzin: 0-11-2006
Miejsce V-Zamieszkania: Rottera (Dalmencja)
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-003

Re: Postanowienia/Rozporządzenia Sekretarza ds. Dyplomacji

Post autor: Marcel Hans » niedziela 10 kwie 2016, 23:04

Postanowienie nr 1/2016 Sekretarza ds. Dyplomacji i Administracji Państwowej
o powołaniu ambasadorów
Trizopolis, 10.04.2016
Art. 1
Powołuje się:
1) pana Marcina von Bibesteina-Krasickiego na funkcję Ambasadora Trizondalu przy Rzeczpospolitej Obojga Narodów,
2) pana Krzysztofa van der Ice Hansa na funkcję Ambasadora Trizondalu przy Państwie Kościelnym Rotria.
Powołanym powierza się opiekę i nadzór nad ambasadami w wymienionych państwach.


Art. 2
Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Marcel Hans
Sekretarz ds. Dyplomacji i Administracji Państwowej

ODPOWIEDZ

Wróć do „Akty prawne Rządu Trizondalu”