Historia niepodległej RSiT (opinie i analizy)

ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Marcel Hans
Trizondal
Posty: 4706
Rejestracja: sobota 28 mar 2015, 16:30
Data V-narodzin: 0-11-2006
Miejsce V-Zamieszkania: Rottera (Dalmencja)
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-003

Historia niepodległej RSiT (opinie i analizy)

Post autor: Marcel Hans » środa 04 lis 2015, 22:14

Data powstania: 2010-2012; 2015
Miejsce pierwszej publikacji: RSiT, Trizondal
Rodzaj: zbiór publikacji dotyczących historii RSiT

Przed zapoznaniem się z tym wykładem poleca się poznanie całościowej historii Trizondalu (idź do wykładu!).

Od powstania narodowego po upadek całkowity - historia niepodległej RSiT
Gazeta Górnicza, 24.05.2012
(idź do źródła)
Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu powstała w roku 2009 z inicjatywy działaczy Sclavinii i Trizondalu. Patronem całego projektu stał się Książę Sarmacki, wówczas Daniel Łukasz. W ciągu ponad roku RSiT przerodziła się z początkowo pogardzanego brzydkiego kaczątka w największy i najaktywniejszy Kraj Korony (nawet aktywniejszy niż ówczesna Lista Dyskusyjna Sarmacji), jednak był to region, którego mieszkańcy nie tylko w sposób znikomy utożsamiali się z centralą, ale także byli całkowicie przeciwni przejściu na wspólne forum Sarmacji (obecne forum centralne Księstwa Sarmacji). Taka ocena dziwić może, jeśli spojrzymy na obecne wypowiedzi wielu obywateli, którzy nierzadko się na swojego dawnego patrona powołują. Przez ponad 2 lata przez RSiT przewinęło się sporo ludzi, którzy budowali swoją Ojczyznę z myślą o stworzeniu naprawdę dużego, rozpoznawalnego i silnego państwa wielonarodowego. Sen ten ziścił się 25 maja 2010 roku, gdy po długiej politycznej międzynarodowej walce ogłoszono niepodległość Rzeczpospolitej. Wcześniejsze podtrzymanie chęci dalszego śnienia zawdzięczać możemy przede wszystkim mieszkańcom Mikrosławii, o której obecnie się już zapomina w Trizondalu. To z nimi RSiT prowadziła prawdziwą współpracę zanim jeszcze zaczęła być pełnoprawnym graczem na arenie międzynarodowej. Pierwsze ruchy niepodległościowe było już można odczuć we wrześniu 2009 roku, jednak wówczas na forum RSiT zawitali przedstawiciele Sarmacji i pod groźbą spraw karnych sprawa ucichła. Dopiero wiosną 2010 roku rozpoczęła się na powrót dyskusja o pełnej suwerenności narodów RSiT. Sprawę próbował ratować ówczesny regent Sarmacji Khand oferując unię personalną, ale i ją odrzucono jako zachowanie statutu quo. W rezultacie doszło do referendum w RSiT za niepodległością, w którym 20 osób na 21 opowiedziało się za pełną niezależnością. Niestety książę Sarmacji postanowił zarządzić referendum w samej Sarmacji nt. niepodległości RSiT. Zakończyło się ono także pomyślnie dla narodów Rzeczpospolitej, która pod koniec maja 2010 roku stała się niezależnym graczem na arenie międzynarodowej.

Jednak już przed datą oficjalnego ogłoszenia niepodległości na ponad tydzień zniknął bez słowa ówczesny prezydent Jan Dmowski y Potocki, którego zastępował jako Wiceprezydent Adrian Trydencki. Niestety ruchy niepodległościowe przykryły nieudolność rządu prezydenta Potockiego, w którym „działał”, a raczej widniał także Emil Potocki, ten sam, który przyczynił się do upadku Rzeczpospolitej. Nieaktywny wybieralny parlament został zastąpiony przez Zgromadzenie Powszechne powołane 6 czerwca 2009 roku jak odpowiedź na nieaktywność władz i ich całkowite zniknięcie (za wyjątkiem Wiceprezydenta Trydenckiego). W czerwcu powstał pierwszy obywatelski rząd, czyli ministerstwa podległe bezpośrednio pod Zgromadzenie. Na początku wykonywały swoją pracę świetnie. Pod koniec czerwca w Zgromadzeniu Powszechnym narodził się pomysł stworzenia Kolegium Wykonawczego (nawiązującego do Kolegium Książęcego w dawnym Trizondalu), które składając się z 3 osób mogłoby wydawać decyzje wspólnie (jako głowa państwa), ale także z jego członków miał takie same uprawnienia niczym głowa państwa. Był to bardzo innowacyjny model, który niestety się nie sprawdził, jak pokazała historia.

Jednak błędy polityczne bledły przy ogromnej sławie nowej mikronacji oraz wywalczeniu prawa do organizacji v-mundialu latem roku 2010. Był to najlepszy w historii turniej piłkarski, który zapewnił Rzeczpospolitej ogromny rozgłos, ale także rozpowszechnił wiedzę o niej i rozpropagował piłkę nożną jako sport dla mas. Impreza ta oznaczała nie tylko sportowe emocje, ale także czas wielkich inwestycji. Powstały nowoczesne stadiony, sieć dróg, strony transportowe, opisy miast organizatorów, ich zabytków, filmiki i banery reklamowe. Aktywność wzrosła wówczas bardzo. Był to przede wszystkim pewien skok cywilizacyjny dla młodego niepodległego państwa jakim była wówczas Rzeczpospolita. Co ważne poczyniony z chwilą, gdy trwały reformy władzy wykonawczej, a wiele osób opuściło swoją Ojczyznę bez słowa, w tym najwyższe władze wykonawcze. Dzięki Marcinowi von Biberstein-Krasickiemu z Socjalistycznej Partii Pracy wprowadzono w RSiT Ultimate Points – zintegrowany z forum system obrotu pieniądzem.

Pod koniec sierpnia narodził się pomysł wprowadzenia monarchii w Rzeczpospolitej, który szybko przerodził się w fakt. W szranki do walki o koronę stanęli wcześniejszy (z okresu maja) prezydent Potocki, Marcin Sokołowicz (wcześniejszy członek Kolegium Wykonawczego, JKW Książę Trizondalu) oraz Marcin von Biberstein-Krasicki. Projekt konstytucji dot. wprowadzenia nowego ustroju przepadł w Zgromadzeniu Powszechnym już na początku września. W tym czasie narodziła się oddolna inicjatywa – Komitet Reform, który przedstawił na forum następujące punkty swojego działania:
1. uelastycznienie administracji
1.1 czynnik pracy
1.2 drabina kompetencyjna

2. edukacja
2.1 szkoła
2.2 kursy o mikronacjach

3. informatyzacja
3.1 strony od KS
3.2 nowe strony

4. gospodarka
4.1 obowiązek systemowy
4.2 obieg zamknięty

5. samorządy
5.1 konkretne zadania ludziom
5. 2 opisowe atrakcje (patrz osiedle w Rotterze)

6. kultura
6.1 święta państwowe
6.2 powołać osoby zarządzające instytucjami i zobowiązac do do x wydarzen kulturalnych w ciągu miesiąca
6.3 wystawy
6.4 archeologia i przyroda

7. wojsko – stworzyć
Jego członkami byli:
– Katarzyna van der Ice
– Adrian Trydencki
– Marcin Palczak [dziś Marcin von Biberstein-Krasicki]
– Marcel Hans
– Maciej Sienkiewicz
– Krzysztof Poland [dziś Krzysztof Hans van der Ice]

Chociaż początkowo zainteresowanie działaniami w Komitecie było spore to nie odegrał on większej roli w historii RSiT, chociaż był swoistą oznaką przebudzenia ludzi z pewnego marazmu. We wrześniu 2010 roku swoją pierwszą rocznicę istnienia (04.09.2009 – data powstania) obchodziła Socjalistyczna Partia Pracy, która zawsze wspierała w Rzeczpospolitej rozwój i parcie na przód. Punkty Komitetu Reform przejęło hasło PopieRRRam jako oznaczenie dla Wielkiego Skoku Cywilizacyjnego Rzeczpospolitej Sclavinii i Trizondalu, czyli pakietu reformatorskiego mającego urzeczywistnić punkty, które popierała większość społeczeństwa. W międzyczasie w październiku królem został Marcin von Biberstein-Krasicki, który przyjął imię Marcin I. W skład reform wchodziły reforma ekonomiczna, społeczna, administracyjna. Wszystkie trzy miały odmienić całkowicie życie mieszkańców wielkiej Rzeczpospolitej. Wszyscy urzędnicy państwowi mieli być wykształceni, miałyby powstać szkoły, przewodniki dla nowych mieszkańców. Gdyby natomiast władze zwlekały z odpowiedzią na wniosek obywatelski, wówczas obywatele mogliby podjąć decyzję. Jako reformę ekonomiczną rozumiano nadanie Marce wartości.

W listopadzie (pod koniec) wybrano Izbę Państwa, która za wprowadzenia reformy 3xR była odpowiedzialna. Zadania wykonywała wzorowo, niestety wówczas do Rzeczpospolitej napłynęły klony, które posłusznie wykonywała polecenia prawicowych przywódców Frontu Prawicy. Później już na forum RSiT jawnie obrażano ludzi zasłużonych dla Ojczyzny, zaś autorzy przestępstwa jakim było oderwanie Sclavinii od RSiT udawali, że tego nie widzieli. Gdy już podpisali ( Jan Dmowski y Potocki, Emil Potocki, Bartek de Lima) deklarację niepodległości Sclavinii tłumaczyli się nagonką na nich i fałszowanie dowodów dotyczących klonów. Emil Potocki został skazany wyrokiem sądu na banicję właśnie za posiadanie klonów, do których się przyznał także (od posiadania większości klonów sąd go uniewinnił z powodu rzekomej możliwości sfałszowania wyciągów administracji) oraz inne przestępstwa. System władzy w RSiT się zapadł, nikt nie był przygotowany na taką akcję. Niestety nielegalne oderwanie Sclavinii od RSiT popierali także Sarmaci jak Michael von Lichtenstein, który gdy to RSiT chciała się odłączyć od Księstwa Sarmacji groził procesami karnymi. Zaczęły padać głosy jakoby Sclavinia z dniem 25 maja 2010 roku przestała być prawnie częścią Rzeczpospolitej Sclavinii i Trizondalu, bo nieaktualny już był akt unii. Niestety wywrotowcy zapomnieli, że konstytucja RSiT wyraźnie stanowiła, że Rzeczpospolita składa się zarówno ze Sclavinii jak i Trizondalu (później także Pięciopolski w części). Rzeczpospolita z dniem 5 stycznia 2011 roku przekształciła się w Królestwo Trizondalu – prawnego następcę.

Dzisiaj obchodzimy 3 rocznicę ogłoszenia niepodległości RSiT, która niestety nie dożyła tej kolejnej rocznicy. W niepodległym Trizondalu data ta zazwyczaj przechodziła bez większego szumu tak jak i 3 marca (dzień powstania Rzeczpospolitej). Ten artykuł służyć ma jako podsumowanie historii niepodległego państwa, którego obywatele mieli ambicje stworzyć potężny kraj na wschodzie Polina. Zapomnieli jednak, że zawsze może przyjść ktoś, kto zapragnie zniszczyć ich pracę, a oni powinni stawiać swój dom z cegieł i go ogrodzić.


Oszustwem do niepodległości
Prawda, 24.05.2015
(idź do źródła)

Opis jednej z kilku tajnych organizacji niepodległościowych istniejących za czasów RSiT w Księstwie Sarmacji.
Za 3 dni mamy okrągłą rocznicę odzyskania przez RSiT niepodległości (to właśnie tej dacie zawdzięczamy istnienie obecnego Niepodległego Trizondalu). Warto sobie przypomnieć szerzej kontekst polityczny i historyczny tamtych wydarzeń. Na Placu Głównym otwarłem już odpowiedni temat, a w tym miejscu chciałbym napisać o pewnym tajnym forum oraz pewnej jeszcze tajniejszej organizacji.

RSiT w Sarmacji mogła mieć swoje obywatelstwo, ale obywatele Sarmacji musieli mieć takie same prawa jak obywatele RSiT. Od samego początku istnienia Rzeczpospolitej powstało także tajne forum obywatelskie dostępne jedynie dla obywateli RSiT. Niestety jakoś na początku 2010 roku zauważył to forum władca Księstwa Sarmacji Daniel Łukasz, który stwierdził, że takie praktyki są nielegalne i forum musi być dostępne także dla Sarmatów. Był to okres, w którym trwały już debaty dotyczące naszych własnych krajowych spraw, a nie sarmackich. Wówczas narodził się pomysł, aby powołać organizację, która zrzeszałaby wszystkich chętnych obywateli RSiT i to właśnie ta organizacja posiadała tajne forum. Wówczas władze sarmackie nie mogłyby do niej zaglądać. Na przeciw tej potrzebie wyszedł Jan Dmowski y Potocki powołując do życia RSiT Über Alles, była to organizacja, której statut warto dzisiaj przytoczyć:
Art.1
1.RSiT Über Alles , zwana dalej organizacją jest organizacją o charakterze ponadnarodowym łączącym wszystkich obywateli Rzeczpospolitej, za wyjątkiem elementów skrajnie działających na niekorzyść Rzeczpospolitej.
2. Organizacja działa tylko i wyłącznie na terenie RSiT
3. Organizacja jest apolityczna i niepodporządkowana interesom konkretnych jej członków

Art.2
1. Organizacja działa na zasadach demokracji bezpośredniej.
2. Każdy członek Organizacji ma jeden, równy głos.
3. Decyzje Organizacji zapadają w demokratycznym głosowaniu, które przeprowadza osoba wnioskująca daną sprawę.

Art.3
1. Członkiem organizacji może zostać każdy obywatel RSiT, który swoim zachowaniem i ciężką pracą pomógł Rzeczpospolitej w jej rozwoju, a przede wszystkim rozbudował jej dorobek kulturowy, wyższy niż państw niby-bliźniaczych oraz nie budzi zastrzeżeń któregokolwiek z członków.
2. Aby zostać członkiem należy złożyć wniosek, który zawiera akt nadania obywatelstwa, lub gdy ten przepadł przynajmniej wymienionego z nazwiska jednego świadka mogącego potwierdzić nadanie.
3. Wniosek podlega pod głosowanie tylko wtedy kiedy 3 członków zgłosi sprzeciw, a wówczas przewodniczy głosowaniu członek najstarszy w organizacji stażem.
4. Członka można wykluczyć na wniosek połowy członków przez głosowanie prowadzone przez pierwszego wnoszącego tylko gdy działa na szkodę RSiT


Art.4
Wszelkie sprawy nieustalone statutem określane są przez prawa etyki, prawa powszechne niepisane

Art.5
1.Statut wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia
Organizacja liczyła ok. 10 członków, a nieoficjalne zakończenie jej działalności przypada na dzień odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Sclavinii i Trizondalu. Na tajnym forum poruszano bardzo różne kwestie, te wprost dotyczące niepodległości Rzeczpospolitej (jak nazwa domeny dla niepodległego kraju, kwestia ziem Sclavinii, ziem VRP, dyplomacji niepodległego państwa itp.), ale też takie dotyczące polityki sarmackiej, czyli wyboru nowego księcia Księstwa Sarmacji czy nawet sytuacji w państwach obcych. W końcowej fazie działania wszyscy skupiali się nad dyskusją, czy warto odłączyć się od Księstwa, czy lepiej zostać z największą polską mikronacją wówczas. Głosy w debacie były różne, ale gdy przyszło do referendum, zdaje się jedynie jedna osoba była przeciw odłączeniu. Warto w tym miejscu wspomnieć, że droga RSiT do niepodległości zaczęła się z ankietą Pauliny Ivette, która pytaniem "Czy jesteś za odłączeniem RSiT od KS?" miała mierzyć nastroje antysarmackie w kraju. Wówczas 14 osób było za, 9 przeciw, a 3 osoby zaznaczyły inne odpowiedzi. Zachęcam do analizy wypowiedzi sprzed 6 lat: http://ntok.sarmacja.org/rsit/viewtopic ... 15ddcc19a8 Naprawdę można tam zapoznać się z poglądami wielu osób na sytuację stosunków RSiT-Sarmacja.

W odniesieniu do ostatniej dyskusji o projekcie zwanym RSiT warto się troszkę zastanowić nad historią naszą.

Historia niepodległej RSiT w prasie
Skarbnicą wiedzy o przemianach w niepodległej RSiT stanowi zbiór artykułów prasowych z tamtego okresu.
Gazeta Górnicza 3 lata temu zebrała wszystkie artykuły z tamtego okresu i pogrupowała je według okresu i wydarzeń w RSiT. Zanim jednak oddam Państwu odnośnik do tego opracowania, przypominam, że są to artykuły pisane z perspektywy uczestnika tamtych wydarzeń, pisane nie z dzisiejszej perspektywy czasu, należy to mieć na uwadzę zapoznająć się z lekturą:
https://drive.google.com/file/d/0B1Ohh3 ... sp=sharing

Oto zachowane artykuły z Prawdy:
https://prawdarsit.wordpress.com/2010/

Prawdziwie obszernym archiwum wydarzeń z niepodległej RSiT jest strona dawnej Kroniki (prowadził Krzysztof van der Ice i Maciej Sienkiewicz), gorąco zachęcam:
https://kronikarsit.wordpress.com/2010/

Wywiad z Prezydentem RSiT okresu odzyskania niepodległości - Janem Dmowskim y Potockim, w związku z jego znikomą aktywnością na forum, opublikowany w Statku Meduzy:
https://statekm.wordpress.com/2010/06/0 ... ie-jestes/
https://statekm.wordpress.com/2010/06/0 ... d-z-zydem/
Ostatnio zmieniony sobota 14 lis 2015, 00:54 przez Marcel Hans, łącznie zmieniany 2 razy.
(-) Marcel Hans,
honorowy obywatel Trizondalu

Awatar użytkownika
Pięciopolski Ruch Narodowy
Posty: 323
Rejestracja: poniedziałek 18 maja 2015, 22:35
Data V-narodzin: 25 mar 2006
Miejsce V-Zamieszkania: Bastion-2
V-Pochodzenie: VRP
Kontakt:

Re: Historia niepodległej RSiT (opinie i analizy)

Post autor: Pięciopolski Ruch Narodowy » środa 04 lis 2015, 22:47

Dla leniwych:
Obrazek
Obrazek
P.R.N a.k.a O.W.P.

Awatar użytkownika
Marcel Hans
Trizondal
Posty: 4706
Rejestracja: sobota 28 mar 2015, 16:30
Data V-narodzin: 0-11-2006
Miejsce V-Zamieszkania: Rottera (Dalmencja)
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-003

Re: Historia niepodległej RSiT (opinie i analizy)

Post autor: Marcel Hans » środa 04 lis 2015, 22:57

Świetne grafiki, ale dręczą mnie dwie sprawy:
1. Czemu Triland jest czerwony, a Zongya czarna? Przecież nie był komunistyczny :D
2. Sclavinia znowu w Sarmacji :D
(-) Marcel Hans,
honorowy obywatel Trizondalu

Awatar użytkownika
Pięciopolski Ruch Narodowy
Posty: 323
Rejestracja: poniedziałek 18 maja 2015, 22:35
Data V-narodzin: 25 mar 2006
Miejsce V-Zamieszkania: Bastion-2
V-Pochodzenie: VRP
Kontakt:

Re: Historia niepodległej RSiT (opinie i analizy)

Post autor: Pięciopolski Ruch Narodowy » czwartek 05 lis 2015, 18:04

Na czerwono są monarchie :)

To stary diagram, nie uwzględnia powrotu do KS :)
P.R.N a.k.a O.W.P.

Awatar użytkownika
ATPotocki
Trizondal
Posty: 982
Rejestracja: sobota 19 wrz 2015, 12:51
Data V-narodzin: 02 sie 2008

Odznaczenia

Re: Historia niepodległej RSiT (opinie i analizy)

Post autor: ATPotocki » niedziela 08 lis 2015, 17:41

A skrzydła jego wielce szatańskie
Lecz choć on czarny toć anioł pański.

Awatar użytkownika
Marcel Hans
Trizondal
Posty: 4706
Rejestracja: sobota 28 mar 2015, 16:30
Data V-narodzin: 0-11-2006
Miejsce V-Zamieszkania: Rottera (Dalmencja)
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-003

Re: Historia niepodległej RSiT (opinie i analizy)

Post autor: Marcel Hans » poniedziałek 09 lis 2015, 18:47

Dzięki! Dodam do wykładu.
(-) Marcel Hans,
honorowy obywatel Trizondalu

Awatar użytkownika
ATPotocki
Trizondal
Posty: 982
Rejestracja: sobota 19 wrz 2015, 12:51
Data V-narodzin: 02 sie 2008

Odznaczenia

Re: Historia niepodległej RSiT (opinie i analizy)

Post autor: ATPotocki » czwartek 12 lis 2015, 21:35

A skrzydła jego wielce szatańskie
Lecz choć on czarny toć anioł pański.

Awatar użytkownika
Marcel Hans
Trizondal
Posty: 4706
Rejestracja: sobota 28 mar 2015, 16:30
Data V-narodzin: 0-11-2006
Miejsce V-Zamieszkania: Rottera (Dalmencja)
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-003

Re: Historia niepodległej RSiT (opinie i analizy)

Post autor: Marcel Hans » czwartek 12 lis 2015, 21:43

ATPotocki pisze:https://statekm.wordpress.com/2010/06/0 ... d-z-zydem/ kolejny wywiad z tatusiem.
Zabawne, ale i wtedy i teraz nikt nie chciał pracować dla państwa (opierając się na twierdzeniach z wywiadu).
(-) Marcel Hans,
honorowy obywatel Trizondalu

ODPOWIEDZ

Wróć do „Wydział Dziejów Państwa Trizondalskiego”