Strona 1 z 1

Zarządcy miast sclavińskich z okresu RSiT

: niedziela 24 sty 2016, 00:05
autor: Marcel Hans
Data powstania: 23.01.2016
Miejsce pierwszego opublikowania: Uniwersytet Królewski
Autor: Marcel Hans
(idź do źródła)


W RSiT w okresie zależności od Sarmacji (03.2009 - 05.2010) istniały dwa sclavińskie miasta: Nowy Kotwicz oraz Eldorat, obydwa znajdowały się na terenie kontynentu sarmackiego (zbitego terytorium od początku istnienia należącego do Księstwa Sarmacji). Tereny Sclavinii zostały podarowane wraz z włączeniem tego państwa w struktury Księstwa. W okresie niepodległej RSiT (05.2010-01.2011) utworzono nowe miasta: Nowy Eldorat oraz Jastrzębiec, do których przenieśli się mieszkańcy Sclavinii. Oba miasta ulokowano na terytorium dzisiejszej Piątej Rzeczpospolitej Polskiej. Wykład ten zajmie się ustaleniem listy zarządców miejskich Sclavinii z okresu zależnej od Sarmacji RSiT (03.2009-05.2010). W związku z faktem, że przepadły wszelkie akty prawne tamtego okresu lista będzie zawierać tylko te osoby, którym udało się na podstawie ich aktywności lub słów innych osób przypisać prawo do zarządzania daną miejscowością. Z tego samego powodu także okres urzędowania będzie jedynie domniemany. Mimo tych niedokładności lista będzie wiarygodna w aspekcie przedstawienia aktywnych zarządców miast sclavińskich.

Eldorat, zarządca miejski - Prezydent Miasta Stołecznego Eldorat
 1. Emil Potocki (30.05.2009 - 23.06.2009)
 2. Guedes de Lima (23.06.2009 - 16.12.2009) [ostatnia aktywność w mieście w okresie urzędowania: w lipcu 2009]
 3. Michał Staropodlaski (16.12.2009-12.03.2009) [ostatnia aktywnośc w mieście w okresie urzędowania: w styczniu 2010]
Nowy Kotwicz, zarządca miejski - Burmistrz Miasta Nowy Kotwicz
 1. Guedes de Lima (03/13.03.2009 - 14.06.2009)[ostatnia aktywność w mieście w okresie urzędowania: w marcu 2009]
 2. Michał Alexander kaw. Kami-Chojnacki-Euskadi-Kowalewski (14.06.2009 - 23.07.2009)
 3. Marcel Hans (23.07.2009 -29.09.2009) nieformalny zarządca
 4. Krzysztof van der Ice Hans (10.10.2009-??)[w lutym utracił oficjalne uprawnienia, prawdopodobnie w wyniku reformy administracyjnej, dalej był aktywny w mieście]
Z powyższego wyciągnąc można następujące wnioski:
 • W okresie 14 miesięcy istnienia zależnej od Sarmacji RSiT, Eldorat posiadał aktywnego zarządcę miejskiego tylko przez 3 miesiące łącznie. Wszyscy zarządcy byli Sclavińczykami.
 • W okresie 14 miesięcy istnienia zależnej od Sarmacji RSiT, Nowy Kotwicz posiadał aktywnego zarządcę przez 8 miesięcy łącznie. Połowa zarządców nie pochodziła ze Sclavinii, zarządzała miastem przez 7 z 8 miesięcy aktywnego zarządzania.
 • Zarządcy w większości aktywni byli tylko na początku kadencji, a później znikali bez słowa (z wyjątkami).
 • Organy odpowiedzialne za powoływanie zarządców miast nie wypełniały swoich obowiązków w tym zakresie.