Jak wprowadzono lokalną administrację państwową do VRP

Awatar użytkownika
Marcel Hans
Trizondal
Posty: 4706
Rejestracja: sobota 28 mar 2015, 16:30
Data V-narodzin: 0-11-2006
Miejsce V-Zamieszkania: Rottera (Dalmencja)
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-003

Jak wprowadzono lokalną administrację państwową do VRP

Post autor: Marcel Hans » sobota 24 paź 2015, 01:42

Jak wprowadzono lokalną administrację państwową do Pięciopolski
Autor: Marcel Hans

Do napisania tej krótkie (w zamierzeniu) pracy skłoniła mnie dyskusja z Zenkiem Cysoszem (jedną z osób pamiętających jeszcze niepodległą VRP) nad przebiegiem wprowadzenia lokalnej administracji państwowej do Pięciopolski. Celem niniejszego opracowania nie jest analiza struktury lokalnej władzy państwowej na terenach Pięciopolski z okresu istnienia RSiT i później, a jedynie ustalenie procesu jej wprowadzania na ziemiach Pięciopolski, po faktycznym dołączeniu tego państwa i jego obywateli do wspólnoty narodów RSiT. Praca stała się mimowolnie dość obszerna, jednak proszę o zapoznanie się z nią, gdyż zawiera dotąd niepublikowane elementy. Jeśli znacie dalsze źródła i wyciągacie inne wnioski, podzielcie się tym tutaj!


I. Spojrzenie na tło wydarzeń
3 marca 2009 roku powstała Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu, nowe państwo nie było suwerenne i istniało jako jeden z autonomicznych Krajów Korony Księstwa Sarmacji. RSiT stanowiła faktyczną unię Sclavinii i Trizondalu. Pierwszą władzę sprawowała tam Konstytuanta, która składała się z równej liczby przedstawicieli obu pańśtw. Po pierwszych wyborach prezydenckich (koniec marca) dostęp do władzy był nieograniczony dla osób posiadających obywatelstwo RSiT, bez względu na narodowość. Wkrótce do pierwszych dwóch narodów dołączyli Pięciopolanie. Niestety ówczesne władze w Grodzisku nie zgodziły się przyjąć Ziem Pięciopolski w poczet Ziem RSiT. W związku z tym 15 marca 2009 roku Komisarza Spraw Zagranicznych Piątej Rzeczpospolitej Polskiej Zenek Cysosz wezwał między innymi do pilnego zalegalizowania działalności Związku Pięciopolskiego w Księstwie Sarmacji. Analiza narodowościowa RSiT powinna być przedmiotem osobnej pracy, gdyż jest to temat niezwykle szeroki, jednak warto podaż, iż na dzień 3 stycznia 2010 roku było 4 obywateli narodowości Pięciopolskiej, 4 narodowości Trizondalskiej i 4 narodowości Sclavińskiej (pośród tych co wzięli udział w spisie obywatelii, a było takich osób 14).

I.1 Związek Pięciopolski
Według stanu liczebności podawanego tutaj: http://vrp.cba.pl/dokuwiki/doku.php?id=informacje_o_zp (bez daty), ZP liczyło 9 członków (z czego 5 działało aktywnie przez dłuższy okres w RSiT). Już 4 marca 2009 roku na forum RSiT istniał dział dla Związku Pięciopolskiego, gdzie na jego przewodniczącego wysunięto wówczas kandydaturę Zenka. Od tego momentu działalność Pięciopolan skupiała się, jeśli chodzi o działania o charakterze narodowym głównie w dziale Związku Pięciopolskiego. 3 marca 2010 roku, w rocznicę powstania RSiT, Kanclerz Sarmacji Mateusz Cezar zgodził się na przyłączenie Ziem Pięciopolski (a właściwie już Związku Pięciopolskiego) do RSiT. Nie mógł się nie zgodzić, gdy wszyscy aktywni politycznie obywatele w ramach tajnej niepodległościowej organizacji RSiT Uber Alles żądali przyjęcia ziem dawnej VRP - do tej organizacji należeli wyłącznie obywatele RSiT. Kilka dni później musiał powstać dział dla Piątej Rzeczpospolitej Polskiej wśród działów dla regionów RSiT. Ówczesne tereny przynależne RSiT ograniczały się do niewielkich obszarów w pobliżu Pięciogrodu. W lipcu 2009 roku pojawiła się propozycja powołania RSiTiP, jednak tylko w formie nieoficjalnej. W grudniu 2009 roku pojawia się dyskusja nad dalszym sensem istnienia Związku (http://ntok.sarmacja.org/rsit/viewtopic ... 423162caab). Niestety prace Związku nie cieszyły się dużym zainteresowaniem, mimo, że wszyscy chcieli, a nawet żądali pozostawienia Związku. Działalność Związku można prześledzić tutaj: http://ntok.sarmacja.org/rsit/viewforum ... ffa63fdeb5 (do momentu uzyskania przez RSiT niepodległości).

I.2 Tereny Pięciopolski w ramach niepodległej RSiT
Obywatele RSiT chcieli połączenia całej Pięciopolski (to jest wszystkich jej terenów) pod władzą RSiT. W skutek sprzeciwu dyplomatycznego wyrażonego przez Austro-Węgry (przez ich szefem rządu nazwiskiem Mortus i JCKW Franciszkiem Józefem II), Surmenia i Brugia (zna ktoś nazwiska tamtych Dobroduszników?) władze RSiT musiały zrezygnować z części swoich żądań i Pięciopolska trafiła do RSiT w kształcie odpowiadającym dzisiejszej Piątej Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Trizondalu. Ówczesna decyzja spotkała się z ogromnym niezadowoleniem części obywateli. Przy czym ziemie te miały trafić do Sclavinii, która w wyniku odłączenia od Sarmacji straciła swoje pierwotne terytorium. Rozmiary Pięciopolski (prawdopodobnie) nie miały ulec powiększeniu i wciąż byłaby tylko terenem przylegającym do Pięciogrodu. (dane pochodzą z archiwów RSiT Uber Alles, z tajnego forum tej organizacji).II. Administracja państwowa o charakterze lokalnym w Pięciopolsce
Po tym krótkim przytoczeniu historycznego aspektu spraw należy przejść do części głównej analizy. Należy zdać sobie sprawę, że RSiT przechodziła wiele reform podziału administracyjnego i miały one wiele aspektów. Niektóre były tylko formalne, inne nadawały regionom autonomie, jeszcze inne ją odbierały. Przypomnieć tutaj należy przede wszystkim Wojnę o Konstytucję, która toczyła się w październiku 2009 roku między Socjalistyczną Partią Pracy a Partią Liberałów Rzeczpospolitej o projekt konstytucji (tutaj częśc debaty: http://ntok.sarmacja.org/rsit/viewtopic ... 8b307263fc). Ci pierwsi (ich projekt wygrał w głosowaniu) żądali unifikacji, ci drudzy federalizacji państwa. Ostatecznie założenia reformistycznie Socjalistycznej Partii Pracy doprowadziły do udzielenia samorządom lokalnym pełnej autonomii działania, jednak zbieżna dla wszystkich regionów miała być struktura władz, ta zaś całkowicie zależna w funkcjonowaniu od obywateli i ich aktywności. Nim doszło do konstytucyjnej regulacji administracji na stopniu lokalnym, istniały w RSiT trzy powiaty (Powiat Trizondal, Powiat Triland oraz Powiat Sclavinia), które we wrześniu 2009 roku przemianowano na Okręgi i skonsolidowano do pary Okręgów: Okręg Sclavinia oraz Okręg Trizondal. W październiku (po zmianie konstytucji) 2009 roku wprowadzono reformę Okręgów godnie z propozycją SPP (http://ntok.sarmacja.org/rsit/viewtopic ... b72c5e3af0 - przykłąd), zaś w grudniu zamieniono Okręgi na Departamenty (http://ntok.sarmacja.org/rsit/viewtopic ... 03139d0751), jednak także tam nie wystąpiła wzmianka o Pięciopolsce, gdyż ta jeszcze wówczas nie miała swojego terytorium w ramach RSiT.
Pierwszym aktem prawnym rangi konstytucyjnej, na jaki napotykamy, a który o Pięciopolsce mówi jest Statut Niepodległościowy Rzeczpospolitej, który 15 maja 2010 roku został złożony w Izbie Narodów wówczas jeszcze zależnej od Sarmacji RSiT. W Statucie tym Pięciogród staje się stolicą władzy sądowniczej (http://ntok.sarmacja.org/rsit/viewtopic ... 8b307263fc). W grudniu 2009 roku wprawdzie wygasła dzierżawa ziem wokół Pięciogrodu (http://ntok.sarmacja.org/rsit/viewtopic ... 03139d0751) i była wola przyłączenia jej do RSiT (co się później stało), to jednak właścicielem tych terenów do marca 2010 roku pozostawał oficjalnie Związek Pięciopolski, a jako, że nie była to część RSiT nie można badać działania na tamtych terenach administracji państwowej, gdyż taka nie miała wówczas prawa istnieć.

II.1 Pierwsze przymiarki do stworzenia zarysów administracji państwowej w VRP
14 stycznia 2010 roku (na ok. 2 miesiące przed oficjalnym przyłączeniem Pięciogrodu do RSiT) Willam Young, jako członek ZP przedstawił oficjalną propozycję stworzenia autonomicznego okręgu Pięciogrodu (http://ntok.sarmacja.org/rsit/viewtopic ... 751#p25880), tylko, że była to dyskusja w jednym z gmachów resortowych. Druga dyskusja dwa dni później rozgorzała w samym Związku Pięciopolskim (http://ntok.sarmacja.org/rsit/viewtopic ... 751#p26069). W obu dyskusjach padały propozycje, by Pięciogród i tereny wokół niego były wyłączone bezpośrednio z zarządu władz centralnych RSiT. Przeciw takiemu pomysłowi byli zarówno Pięciopolanie i osoby innych narodowości. Poplecznicy pomysłu to też nie tylko Synowie ZIemi Pięciopolski. Ostatecznie projekt Ministra Skarbu i Administracji M. Hansa wydał Prezydent Dmowski y Potocki, a na mocy tego projektu powołano Departament Pięciopolski, którego głową miał być Naczelnik, zaś tym zawsze był Przewodniczący Związku Pięciopolskiego. Departament Pięciopolski nie podlegał pod przepisy dotyczące pozostałych Departamentów. Co więcej Naczelnik w porozumieniu z Prezydentem RSiT wydawał statut określający stosunki panujące w VRP i organy władzy Departamentu. (tutaj więcej: http://ntok.sarmacja.org/rsit/viewtopic ... f24d97240c). Był to akt przełomowy, bo był pierwszym krokiem wprowadzającym administrację państwową stopnia lokalnego w VRP. Inna sprawa, że tę administrację stanowił faktycznie (i nią zarządzał) Związek Pięciopolski. 20 maja 2010 roku Ferenc Zagórski (vel Henrikas Daktaras) powrócił do problemu braku administracji państwowej w Pięciopolsce (istniał już odpowiedni dział na forum). Stwierdził on, "VRP rządzi Naczelnik Związku Pięciopolskiego, organizacji niezależnej od rządu" (http://ntok.sarmacja.org/rsit/viewtopic ... 03139d0751). Niestety próba rozpoczęcia dyskusji i propozycja by Prezydent RSiT mianował Gubernatora dla VRP nie spotkała się z żadnym widocznym odzewem mieszkańców całej RSiT (w tym Pięciopolan). Apel ten był raczej próbą aktywizacji Pięciopolski, która w obliczu przemian niepodległościowych w kraju, straciła na aktywności. Tezę tę może potwierdzić fakt, że 12 dni wcześniej z przewodniczenia Związkowi zrezygnował Cysosz Zenek, jednak ZP miało wciąż Wiceprzewodnicząceg - Tomasza Sokołowicza.


II.2 Administracja państwowa niepodległej RSiT w Pięciopolsce
Dalsze rozważania oparte są jedynie na wzmiankach w artykułach prasowych, co wynika z braku archiwów, które przepadły w styczniu 2015 roku. Na wstępie warto pochylić się i odżałować minutą ciszy, że tyle lat pracy zniknęło z powodu zaniedbań personalnych i prawnych dotyczących bezpieczeństwa danych.
Niestety zaraz po uzyskaniu niepodległości przez RSiT, jej Prezydent Jan Dmowski y Potocki zniknął bez słowa z v-świata i młoda mikronacja wpadła w kłopoty. Wówczas postanowiono odejść od modelu państwa prezydenckiego i wprowadzono w życie Kolegium Wykonawcze, jako triumwirat, zaś Zgromadzenie Powszechne złożone ze wszystkich chętnych obywateli było najwyższym organem władzy ustawodawczej. Takie zawirowania doprowadziły do ogromnych przeciągnieć w załatwianiu spraw najpilniejszych dla niepodległości każdego państwa wirtualnego. Media donosiły, że dopiero w lipcu zaczęto wychodzić z "kryzysu społeczno-politycznego", w który państwo wpadło pod koniec maja! Trzy miesiące wcześniej, bo w czerwcu (2010 r.) pojawiło się prasowe potwierdzenie kontrolowania przez ZP Pięciopolski: "aby władzę nad Sclavinią powiązać z Zakonem, tak jak nad VRP z ze Związkiem Pięciopolskim." [Gazeta Górnicza, https://gornicza.wordpress.com/2010/06/ ... pospolita/]. Natomiast zmiany w Micropedii z 29 czerwca 2010 roku (http://micropedia.wikia.com/index.php?t ... ldid=22033) dodatkowo potwierdzają, że stan prawny z "sarmackiej" RSiT został przeniesiony do niepodległej Rzeczpospolitej. Czy stan prawny i regulacje dotyczący zarządu Departamentem zdążył się zmienić do stycznia 2011 roku, kiedy RSiT została przekształcona w Trizondal? Nie wiadomo. Źródła nie pozwlają ani tego potwierdzić, ani temu zaprzeczyć.
Powstaje więc wrażenie, że Departamentem Pięciopolski zarządzał de facto i de iure Związek Pięciopolski i była to niejako forma autonomii nieprzyznana żadnemu innemu regionowi. Na ile jednak faktycznie Pięciopolanie świadomie i aktywnie budowali swoją Małą Ojczyznę nie jestem już w stanie stwierdzić.
Późniejsze zmiany w stanie prawnym i faktycznym, choć nie należą do przedmiotu badań, powinny jednak zostać krótko wspomniane. Z dniem 5 stycznia 2011 roku na mapy v-świata powróciło Królestwo Trizondalu. Na podstawie dekretu króla nr 5/2011 Trizondal stał się kontynuatorem polityki zagranicznej w RSiT: "Królestwo Trizondalu uznaje za wiążące wszystkie akty prawa międzynarodowego jakich jednym z zawierających była Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu, a kompetencje przyznane Rzeczpospolitej uznaje za swoje;"[Górnicza, https://gornicza.wordpress.com/2011/02/ ... ny-blamaz/], a więc także stroną umowy ze Związkiem Pięciopolskim, tej umowy z 3 marca 2010 roku. Zaś na mocy dekretu króla nr 7/2011 o prawach autonomicznych dla samorządów Królestwa Trizondalu wprowadzono całkowicie nową strukturę władz regionalnych, która zakończyła istnienie władzy państwowej w wymiarze lokalnym na terenach dawnej RSiT zastąpując je władzami samorządowymi. Było to odejście od państwa unitarnego na rzecz państwa federacyjnego. Każdy z regionów miał prawo do własnej Konstytucji Regionalnej, w której określał wszelkie organy władzy. Oprócz tego dekret przewidywał liczne uprawnienia autonomiczne, dla każdego z regionów jednak różne. W dodatku samorząd wreszcie uzyskał prawo do własnego budżetu. Ważną dla Pięciopolski zmianą było poszerzenie terytorium do stanu dzisiejszego, w czasach niepodległej RSiT terytorium to należało bowiem w większości do Departamentu Sclavinii. Zmiany z roku 2012, kiedy doszło do abdykacji JKW Tomasza I i wyboru I Prezydenta Trizondalu Simona von Landsbergena, doprowadziły do oficjalnego przekształcenia państwa w federację. Wszystie regiony są sobie równe, a każdy w sposób suwerenny określa swój system władz samorządowych oraz jednostek budżetowych, oczywiście w zgodzie z ustawą zasadniczą.III. Podsumowanie
Z powyższego studium wyłania się obraz niesprawnej władzy państwowej RSiT, okresu, gdy koniecznym było zadbanie o organizację aktywności i organów władzy państwowej stopnia lokalnego na terenie nowych terenów przyłączoncych do Rzeczpospolitej - części dawnej Piątej Rzeczpospolitej Polskiej. Niestety wyczerpała się także idea Związku Pięciopolskiego, który świetnie sprawdził się przy zbieraniu śladów po VRP oraz ochrony Ducha Narodowego, jednak w konfrontacji z problemami zarządzania regionem, jego członkowie nie uzyskali zgodności upoważniającej ich do jakiegoś szerszego działania. Władze RSiT miesiąc po otrzymaniu nowego terytorium zorganizowały administrację państwową polegającą w rezultacie na przekazaniu zarządu nad terenami Związkowi (który przecież nimi zarządzał od początku roku 2010). Na plus należy zaliczyć jednak zagwarantowanie autonomiczności struktur lokalnych poprzez możliwość posiadania własnego statutu przez Departament Pięciopolski. Reasumując, tak jak przyłączenie części dawnych terenów VRP było realizacją spontanicznie wyrażanej woli mieszkańców państwa, tak ustrój tych terenów był wypadkową różnych poglądów.
(-) Marcel Hans,
honorowy obywatel Trizondalu

Awatar użytkownika
Pięciopolski Ruch Narodowy
Posty: 323
Rejestracja: poniedziałek 18 maja 2015, 22:35
Data V-narodzin: 25 mar 2006
Miejsce V-Zamieszkania: Bastion-2
V-Pochodzenie: VRP
Kontakt:

Re: Jak wprowadzono lokalną administrację państwową do VRP

Post autor: Pięciopolski Ruch Narodowy » sobota 24 paź 2015, 11:34

Świetny artykuł, nawet z bibliografią (tu cieszy, że NTOK znów działa), poruszony jest ciekawy temat, szczególnie początek działalności jest bardzo dokładnie przeanalizowany i udokumentowany. Merytorycznie bez zarzutu, napisany bez emocji, świetna praca historyczna. Problem rozbija się właśnie o akt JKM Marcela nr 5/2011, czy może być on prawny gdy został podpisany przez jedną stronę? (może się mylę). Brak niestety śladów zakończenia działalności Związku Pięciopolskiego, prawdopodobnie wygasł poprzez brak członków (epidemia realiozy) jednak jego przeniesiony stan prawny powinien trwać.

Przykro mi słuchać stanowiska MAW.
P.R.N a.k.a O.W.P.

Awatar użytkownika
Marcel Hans
Trizondal
Posty: 4706
Rejestracja: sobota 28 mar 2015, 16:30
Data V-narodzin: 0-11-2006
Miejsce V-Zamieszkania: Rottera (Dalmencja)
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-003

Re: Jak wprowadzono lokalną administrację państwową do VRP

Post autor: Marcel Hans » sobota 24 paź 2015, 15:05

Dzięki za zapoznanie się, praca, która ma przynajmniej jednego czytelnika, to praca dająca spełnienie :)
Problem rozbija się właśnie o akt JKM Marcela nr 5/2011, czy może być on prawny gdy został podpisany przez jedną stronę? (może się mylę).
Postaram się coś o tym napisać, ale tutaj, w formie komentarza :)
Więc dekret mój nr 5/2011 był dekretem wewnątrzpaństwowym i regulował nie tylko kwestie umów prawnych, ale także różne socjalne sprawy dla obywateli (niestety nie mam go już na dysku, bo dysk się spalił...).
Dekret ten sam w sobie, w odniesieniu do dziedzictwa RSiT potwierdzał główne zapisy ówczesnegu Statutu Niepodległościowego, który mówił jednoznacznie, że Trizondal jest kontynuatorem prawnym i faktycznym RSiT we wszystkich jej aspektach istnienia. Dekret rozpisywał te sprawy na konkretne zagadnienia nie wykraczając jednak poza sformułowanie ze Statutu i powstał, aby zarówno obywatele i przedstawiciele innych państw mieli klarowne stanowisko co do różnych spraw. Co więcej ani dekret ani Statut nie stanowiły umowy, aneksu umowy ani niczego podobnego, więc nie wymagały i nie mogły mieć podpisu innego niż organu wydającego - tyle nasz system prawny.

Co się tyczy samego stanu posiadania, to jeśli Trizondal jest kontynuatorem RSiT, to umowa zawarta 3 marca 2010 roku musi być ważna. To tak jakby podpisać umowę o dzierżawie pola Janowi Kowalskiemu, który zmienił płeć i nazywa się Anna Grodzka Kowalska. Wszystko jednak czyni się jawnie, więc pole dzierżawi Anna Kowalska na podstawie starej umowy, bo nie zmienia się dzierżawiący. Innym przykładem może być umowa podpisana przez króla w odniesieniu do zmiany ustroju państwa na republikę. Taka umowa dalej jest ważna, bo zmiany są wewnętrzne.

Warto także przyjrzeć się nad kilkoma teoretycznie pobocznymi, a jakże ważnymi sprawami:
1. Rozporządzenie Kanclerza KS o przyłączeniu ziem do KS: http://prawo.sarmacja.org/akt,4121.html
Art. 1.

Przyłączam do Księstwa Sarmacji ziemie Związku Pięciopolskiego.

Art. 2.

Przekazuję przyłączone ziemie pod wieczysty zarząd Rzeczpospolitej Sclavinii i Trizondalu.
A więc Związek Pięciopolski utracił prawo do zarządzania ziemią i przestał być jej właścicielem. Niestety nie mam już wglądu w umowę między ZP a Prezydentem, a dodawałby smaczku całej sprawie.

2. Jako, że nie mamy wystarczająco źródłowych dokumentów, trzeba przeprowadzić wywód na temat tych ziem.
W Statucie niepodległościowym zawarto z pewnością następujące przepisy:
Art.1
1. Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu, a której drugą oficjalną nazwą jest Rzeczpospolita Trizondalu i Sclavinii, a tutaj zwaną dalej Rzeczpospolitą. jest państwem suwerennym, niepodległym i niezależnym od jakiegokolwiek państwa obcego
2. Rzeczpospolita stanowi kontynuacje Rzeczpospolitej Sclavinii i Trizondalu będącej Krajem Korony Księstwa Sarmacji w tych punktach, o których nie stanowi Statut Niepodległościowy.
3. Stolicami Rzeczpospolitej są:
a) Książęce Miasto Trizopolis, będące stolicą władz wykonawczych;
b) Stołeczne Miasto Eldorat, będące stolicą władz ustawodawczych;
c) Stołeczne Miasto Pięciogród, będące stolicą władz sądowniczych;
skoro zaś Pięciogród miał być stolicą RSiT to siłą rzeczy znajdował się na terenie RSiT, do czego raczej nikt nie zgłaszał obiekcji. Decydującym jest jednak fakt uznania przez Księstwo Sarmacji jako ostatniego właściciela Ziem Pięciopolski nie tylko niepodległości RSiT, ale także (co nierozłączne) jej państwowości (http://prawo.sarmacja.org/akt,4232.html), a przecież istotą tej państwowości jest terytorium państwowe. Dalej, w czerwcu 2011 roku podpisano kolejny traktat, który uznawał państwowość Królestwa Trizondalu (a więc i jego terytorium): http://prawo.sarmacja.org/akt,4750.html (swoją drogą dlaczego użyto jako nazwy miejsca podpisania traktatu określenia "Nowy Eldorat"? Przecież ani w Sarmacji ani w Trizondalu już chyba takiej nazwy nie stosowano...)
W związku z tym wieczysta dzierżawa przekształciła się w prawo własności.
Brak niestety śladów zakończenia działalności Związku Pięciopolskiego, prawdopodobnie wygasł poprzez brak członków (epidemia realiozy) jednak jego przeniesiony stan prawny powinien trwać.
Jak skończyła się historia Związku Pięciopolskiego bardzo by mnie ciekawiło, ale niestety chyba do tego nie dojdziemy. O ile na pewno w niepodległej RSiT ten twór musiał istnieć, to wątpię czy w niepodległym Trizondalu jego działalność była kontynuowana (byłeś obywatelem niepodległego Trizondalu także?).
(-) Marcel Hans,
honorowy obywatel Trizondalu

Awatar użytkownika
Pięciopolski Ruch Narodowy
Posty: 323
Rejestracja: poniedziałek 18 maja 2015, 22:35
Data V-narodzin: 25 mar 2006
Miejsce V-Zamieszkania: Bastion-2
V-Pochodzenie: VRP
Kontakt:

Re: Jak wprowadzono lokalną administrację państwową do VRP

Post autor: Pięciopolski Ruch Narodowy » sobota 24 paź 2015, 15:57

Dzięki za zapoznanie się, praca, która ma przynajmniej jednego czytelnika, to praca dająca spełnienie :)
Jakże mógłbym nie przeczytać :*
Więc dekret mój nr 5/2011 był dekretem wewnątrzpaństwowym i regulował nie tylko kwestie umów prawnych, ale także różne socjalne sprawy dla obywateli (niestety nie mam go już na dysku, bo dysk się spalił...).
a webarchive?
Dekret ten sam w sobie, w odniesieniu do dziedzictwa RSiT potwierdzał główne zapisy ówczesnegu Statutu Niepodległościowego (...) nie stanowiły umowy, aneksu umowy ani niczego podobnego, więc nie wymagały i nie mogły mieć podpisu innego niż organu wydającego - tyle nasz system prawny.
Przyjmuje ten fakt do wiadomości.
Co się tyczy samego stanu posiadania, (...)Taka umowa dalej jest ważna, bo zmiany są wewnętrzne.
Ten również.
Natomiast, natomiast:
Przekazuję przyłączone ziemie pod wieczysty zarząd Rzeczpospolitej Sclavinii i Trizondalu.
No właśnie zarząd, natomiast czyż te ziemie nie są w związku z tym Terytorium Księstwa Sarmacji pod Wieczystym Zarządem Trizondalu?
Niestety nie mam już wglądu w umowę między ZP a Prezydentem, a dodawałby smaczku całej sprawie.
Nad tym co zaginęło nie będziemy dyskutować ani spekulować. Zapewne jest tak jak mówisz.
swoją drogą dlaczego użyto jako nazwy miejsca podpisania traktatu określenia "Nowy Eldorat"?
Prawdopodobne jakieś wewnętrzne Sclavińskie przepychanki.
Jak skończyła się historia Związku Pięciopolskiego bardzo by mnie ciekawiło, ale niestety chyba do tego nie dojdziemy
Prawdopodobnie nie został przepisany do KRS (pojęcie z reala) w Trizondalu.
(byłeś obywatelem niepodległego Trizondalu także?).
Nie byłem, o ile nie przeniesiono mojego obywatelstwa

Webarchive:
https://web.archive.org/web/20131209032 ... ondal.org/ Forum (2013)
ZP już nie widoczny na stronie głównej
https://web.archive.org/web/20140104070 ... ondal.org/ strona gł Trizondalu (2014)
Nawet poradnik działa: https://web.archive.org/web/20131209034 ... wodnik.pdf
https://web.archive.org/web/20131209035 ... radnik.pdf
https://web.archive.org/web/20121227013 ... ondal.org/ 2012, brak ZP

Link ogólny: https://web.archive.org/web/*/http://www.trizondal.org/
https://web.archive.org/web/*/http://fo ... ondal.org/
PS.http://www.trizondal.org/ obecnie stary adres jest zagospodarowany
P.R.N a.k.a O.W.P.

Awatar użytkownika
Marcel Hans
Trizondal
Posty: 4706
Rejestracja: sobota 28 mar 2015, 16:30
Data V-narodzin: 0-11-2006
Miejsce V-Zamieszkania: Rottera (Dalmencja)
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-003

Re: Jak wprowadzono lokalną administrację państwową do VRP

Post autor: Marcel Hans » sobota 24 paź 2015, 16:38

a webarchive?
Kiedyś sprawdzałem, ale nie znalazłem. Webarchive nie zapisuje całego forum, a jednie kilka stron, wątpię, że zapisałby akurat ten temat, zwłaszcza, że nie było pod nim dyskusji.
Prawdopodobnie nie został przepisany do KRS (pojęcie z reala) w Trizondalu.
Nie pamiętam, czy było przenoszenie obywatelstw 1:1. Natomiast jeśli nie byłeś, to kto miał ten Związek prowadzić? W kwestiach formalnych: prawo nie stwierdza ani istnienia, ani nieistnienia jakiejkolwiek organizacji, więc to nam nie pomoże.
No właśnie zarząd, natomiast czyż te ziemie nie są w związku z tym Terytorium Księstwa Sarmacji pod Wieczystym Zarządem Trizondalu?
Teoretycznie mogłoby tak być, tak samo jak Wolne Miasto Gdańsk, jest do dziś pod zarządem Ligi Narodów, ale jednak fakty wskazują na coś innego. Sarmacja przynajmniej czterokrotnie wyraziła uznanie i akceptację dla RSiT/Trizondalu jako państwa niepodległego z terytorium (od maja 2010 roku) niezmiennym. W związku z tym, nie wyobrażam sobie, by gdzieś tam w zaciszu gabinetów jakiś Sarmata myślał sobie: "my Was uznamy, ale Pięciogród jest nasz!".
Nad tym co zaginęło nie będziemy dyskutować ani spekulować. Zapewne jest tak jak mówisz.
Liczyłem, że masz kopię/oryginał tej umowy w swoich archiwach, byłoby to niezmiernie cenne dziś.

Co do linków, to nie ma tam widocznego Związku Pięciopolskiego, ale może był przeniesiony do archiwum, a może ogłosiliście jeszcze w RSiT rozwiązanie Związku? Może coś pamiętasz sam?
Niestety jakaś klinika medyczna korzysta z naszej nazwy :(
(-) Marcel Hans,
honorowy obywatel Trizondalu

Awatar użytkownika
Pięciopolski Ruch Narodowy
Posty: 323
Rejestracja: poniedziałek 18 maja 2015, 22:35
Data V-narodzin: 25 mar 2006
Miejsce V-Zamieszkania: Bastion-2
V-Pochodzenie: VRP
Kontakt:

Re: Jak wprowadzono lokalną administrację państwową do VRP

Post autor: Pięciopolski Ruch Narodowy » sobota 24 paź 2015, 18:10

Kiedyś sprawdzałem, ale nie znalazłem. Webarchive nie zapisuje całego forum, a jednie kilka stron, wątpię, że zapisałby akurat ten temat, zwłaszcza, że nie było pod nim dyskusji.
Też sprawdziłem dziś wszystko.
Natomiast jeśli nie byłeś, to kto miał ten Związek prowadzić?
Daniel lub Tomek. Któryś z nich był wiceprezesem.
W kwestiach formalnych: prawo nie stwierdza ani istnienia, ani nieistnienia jakiejkolwiek organizacji, więc to nam nie pomoże.
De facto na pewno już nie istnieje.
W związku z tym, nie wyobrażam sobie, by gdzieś tam w zaciszu gabinetów jakiś Sarmata myślał sobie: "my Was uznamy, ale Pięciogród jest nasz!".
Myślę, że kanclerz długo by szukał Pięciogrodu na mapie.
Teoretycznie mogłoby tak być, tak samo jak Wolne Miasto Gdańsk, jest do dziś pod zarządem Ligi Narodów, ale jednak fakty wskazują na coś innego
Poczytam sobie o problemie.
Sarmacja przynajmniej czterokrotnie wyraziła uznanie i akceptację dla RSiT/Trizondalu jako państwa niepodległego z terytorium (od maja 2010 roku) niezmiennym.
Uczyniła to w niewiedzy.
Liczyłem, że masz kopię/oryginał tej umowy w swoich archiwach, byłoby to niezmiernie cenne dziś.
Aktu rozwiązania nie mam, gdyż nie doszło do tego, aktem powołania była czynność systemowa w Syriuszu, statut ZP pozostał na stronie.
Co do linków, to nie ma tam widocznego Związku Pięciopolskiego, ale może był przeniesiony do archiwum, a może ogłosiliście jeszcze w RSiT rozwiązanie Związku? Może coś pamiętasz sam?
Mógł być po prostu na forum Pięciopolski.


Dobra, znalazłem stronę Związku Pięciopolskego:
https://drive.google.com/file/d/0B-0jke ... sp=sharing trzeba pobrać i odpalić w przeglądarce plik flash
P.R.N a.k.a O.W.P.

Awatar użytkownika
Marcel Hans
Trizondal
Posty: 4706
Rejestracja: sobota 28 mar 2015, 16:30
Data V-narodzin: 0-11-2006
Miejsce V-Zamieszkania: Rottera (Dalmencja)
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-003

Re: Jak wprowadzono lokalną administrację państwową do VRP

Post autor: Marcel Hans » sobota 24 paź 2015, 18:21

Czyżbym zmobilizował Cię do szukania?

Co do Pięciogrodu, to jego uznanie za część Trizondalu jest faktem. Trudno tutaj powoływać się na niewiedzę czy nieświadomość przy podpisywaniu. Po prostu strona sarmacka uznała wielokrotnie stan faktyczny i unormowany prawnie. W dodatku co by nie mówić, to jednak ta Pięciopolska w Trizondalu jest gospodarowana, może nie tak, jakbyśmy sobie życzyli, jednak od 5 lat tylko tu jest zagospodarowana i tylko tutaj (pomijam Twoje starania, myśli oczywiście) otaczana jest opieką.
Nie chcę dalej zagłębiać się w tę dyskusję, gdyż ten temat miał służyć wyłącznie sprawdzeniu, w jaki sposób doszło do wprowadzenia w RSiT administracji państwowej stopnia lokalnego do Piątej Rzeczpospolitej Polskiej, rozszerzył się początkowo na administrację samorządową w Królestwie Trizondalu, a teraz już dotyka sfery nieświadomości władz z Grodziska, za daleko :P

Niestety nie umiem odpalić strony. Pobrał się tylko plik swf, nie wiem jak go odpalić.
(-) Marcel Hans,
honorowy obywatel Trizondalu

Awatar użytkownika
Pięciopolski Ruch Narodowy
Posty: 323
Rejestracja: poniedziałek 18 maja 2015, 22:35
Data V-narodzin: 25 mar 2006
Miejsce V-Zamieszkania: Bastion-2
V-Pochodzenie: VRP
Kontakt:

Re: Jak wprowadzono lokalną administrację państwową do VRP

Post autor: Pięciopolski Ruch Narodowy » sobota 24 paź 2015, 19:16

Skoro taki jest werdykt, to nie będę toczył wojny domowej, pora wysadzić Bastion-2.

Plik swf należy otworzyć w przeglądarce (chrome, Firefox)
P.R.N a.k.a O.W.P.

Awatar użytkownika
Marcel Hans
Trizondal
Posty: 4706
Rejestracja: sobota 28 mar 2015, 16:30
Data V-narodzin: 0-11-2006
Miejsce V-Zamieszkania: Rottera (Dalmencja)
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-003

Re: Jak wprowadzono lokalną administrację państwową do VRP

Post autor: Marcel Hans » sobota 24 paź 2015, 19:35

Świetna sprawa, już mi się otwarło. Nie chcesz jej wrzucić do Internetu znów?
Ja werdyktów nie wydaję. Zastanawia mnie natomiast, co z pozostałymi terenami dawnej VRP.
(-) Marcel Hans,
honorowy obywatel Trizondalu

Awatar użytkownika
Pięciopolski Ruch Narodowy
Posty: 323
Rejestracja: poniedziałek 18 maja 2015, 22:35
Data V-narodzin: 25 mar 2006
Miejsce V-Zamieszkania: Bastion-2
V-Pochodzenie: VRP
Kontakt:

Re: Jak wprowadzono lokalną administrację państwową do VRP

Post autor: Pięciopolski Ruch Narodowy » sobota 24 paź 2015, 22:13

Nie mam na co, od upadku yoyo jestem bez własnego serwera, a z disciples.pl do którego mam dostęp nie będę w ten sposób korzystać.
Pięciopolska Wschodnia jest utracona zgodnie z testamentem, chociaż moralne prawo istnieje, jako ciągłość dziejowa.
P.R.N a.k.a O.W.P.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Wydział Prawa i Działalności Państwowych”