Uchwała SG 1/2015 o Organizacji Struktur Regionu [UCHYLONA]

ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Ciaran van Scharfschuetze
Zmarły
Trizondal
Posty: 2405
Rejestracja: środa 18 mar 2015, 15:02
Data V-narodzin: 26 mar 2007
Miejsce V-Zamieszkania: Tainen
V-Pochodzenie: RWŚ
ID: TRI-005
Kontakt:

Uchwała SG 1/2015 o Organizacji Struktur Regionu [UCHYLONA]

Post autor: Ciaran van Scharfschuetze » sobota 09 maja 2015, 12:13

Uchwała Nr 1/2015 Stanów Generalnych
o Organizacji Struktur Regionu

Rottera, 8 maja 2015 r.

Art. 1 [Sprawy ogólne]
Niniejsza uchwała stanowi do czasu przyjęcia nowego statutu Dalmencji najwyższy akt prawny obowiązujący w Gubernatorstwie Dalmencji.

Art. 2 [Terytorium]
1. Za cyfrowe terytorium Dalmencji uznaje się podforum Gubernatorstwa Dalmencji oraz wszystkie podfora inicjatyw i instytucji mających siedzibę na terenie Gubernatorstwa. Do terytorium cyfrowego wlicza się także wszelkie strony internetowe i fora będące własnością Gubernatorstwa Dalmencji, a w tym także miejscowości dalmenckich.
2. Za wirtualne terytorium Dalmencji uznaje się ziemie zaznaczone na mapie znajdującej się w Załączniku Nr 1.
3. Stolicą Gubernatorstwa Dalmencji jest Miasto Ludzi Pracy Rottera.
4. Gubernatorstwo Dalmencji dzieli się na dwa niezależne od siebie regiony:
a) Zachodnią Dalmencję ze stolicą w Ulsanii
b) Zagłębie Rottery ze stolicą w Mieście Ludzi Pracy Rotterze
5. Miejscowości w Gubernatorstwie Dalmencji zarządzane są przez ich mieszkańców, jednak w zgodzie z potrzebami całego Gubernatorstwa, społeczności lokalnych oraz władz Gubernatorstwa, a także władz lokalnych. Likwidacja bądź założenie nowej miejscowości wymaga zgody Stanów Generalnych w formie głosowania większością zwykłą głosujących.

Art.3 [Budowniczowie Dalmencji]
1. Budowniczowie Dalmencji stanowią najwyższą władzę w Gubernatorstwie Dalmencji.
2. Status Budowniczego Dalmencji otrzymać może jedynie osoba zamieszkująca w Dalmencji, która swoim zaangażowaniem w rozwój i budowę Gubernatorstwa Dalmencji zasłużyła na to szczególne wyróżnienie.
3. Status Budowniczego Dalmencji zostaje nadany na prośbę osoby zainteresowanej w jednej z dwóch możliwych dróg:
a) poprzez głosowanie w Stanach Generalnych większością przynajmniej 3/4 głosów,
lub
b) poprzez otrzymanie podpisów przynajmniej 2 innych Budowniczych oraz żadnego sprzeciwu ze strony innych Budowniczych.
4. Budowniczy Dalmencji może się zrzec swojego statusu. Statusu Budowniczego Dalmencji nie można pozbawić inaczej niż przez odebranie go za zgodą wszystkich pozostałych Budowniczych Dalmencji w przypadku shańbienia dobrego imienia Gubernatorstwa Dalmencji lub tradycji i historii Regionu.
5. W Załączniku Nr 2 znajduje się lista osób posiadających status Budowniczego Dalmencji na dzień przyjęcia niniejszej uchwały.
6. Jeśli Budowniczy Dalmencji nie był aktywny przez okrez trzech miesięcy lub dłuższy na forum Gubernatorstwa Dalmencji, wówczas po jego powrocie, aby przysługiwały mu prawa Budowniczego Dalmencji musi złożyć przyrzeczenie o treści "Ja [imię i nazwisko składającego] oświadczam, iż zamierzam kontynuować swą pracę na rzecz rozwoju mojej wirtualnej Małej Ojczyzny - Gubernatorstwa Dalmencji oraz każdego dnia jeszcze bardziej przyczyniać się do Jej rozkwitu". Takie przyrzecznie musi być opatrzone datą oraz podpisem składającego. Dopiero w trzecim dniu od złożenia przyrzeczenia na forum Gubernatorstwa Dalmencji osoba je składająca znowu posiada wszystkie uprawnienia Budowniczego Dalmencji, a w szczególności prawo do brania udziału w głosowaniach Stanów Generalnych.

Art. 4 [Stany Generalne]
1. Stany Generalne stanowią kolegialną formę władzy prawodawczej, w której prawo do głosu ma każdy chętny Budowniczy Dalmencji.
2. Stany Generalne podejmują decyzje zwykłą większością głosów, tj. 50% głosujących + 1 głos osoby głosującej.
3. Stany Generalne przyjmują uchwały oraz postanowienia.
4. Uchwały stanowią najwyższą formę aktu prawnego zaraz po statucie Gubernatorstwa. Uchwały ustanawiają, znoszą normy prawne, urzędy, isntytucje, obowiązki, prawa.
5. Postanowienia stanowią formę aktu prawnego powołującego, odwołującego osobę na lub z funkcji publicznej.

Art. 5 [Kontynuator]
Gubernatorstwo Dalmencji jest jedynym prawnym i faktycznym kontynuatorem Królestwa Dalmencji oraz późniejszego Gubernatorstwa Dalmencji w Trizondalu we wszystkich jego formach prawnych.

Art. 6 [Porządek i ład na terytorium Dalmencji]
1. Zabrania się nawoływania do jakiejkolwiek nienawiści, agresji i łamania prawa Dalmencji na terytorium Dalmencji pod groźbą wydalenia z terytorium Dalmencji na okres 7 dni.
2. Mieszkańcy Dalmencji są zobowiązani dbać o ład i porządek na terytorium Gubernatorstwa.
3. Wszelkie dobra kultury, sztuki, nauki oraz natury znajduję się pod ochroną Gubernatorstwa Dalmencji i stanowi własność oraz dobro wszystkich mieszkańców Dalmencji.
4. Wszelka własność Gubernatorstwa Dalmencji nie podlega prywatyzacji.

Art. 7 [Sprawy nieuregulowane]
Wszelkie sprawy sporne, a nieuregulowane niniejszym aktem prawnym rozstrzygane będą przez Trybunał Krajowy w Trizopolis
Załącznik Nr 1 - Mapa Dalmencji
Obrazek
(należy kliknąć by powiększyć!)
Załącznik Nr 2 - lista Budowniczych Dalmencji na dzień przyjęcia uchwały
1. Daniel Saryoni
2. Marcin von Biberstein-Krasicki
3. Ciaran van Scharfschuetze
4. Maciej Sienkiewicz
5. Starlet Lotti
6. Katarzyna van der Ice Hans
7. Krzysztof Hans
8. Robert Dąbski-Hans
9. Marcel Hans
* Uchylona na mocy art. 12 ust. 1 Statutu Gubernatorstwa Dalmencji 1/2015 z dnia 23.07.2015 r.
(-) Ciaran van Scharfschuetze Gubernator Zongyi, Budowniczy Dalmencji, Dobry Gospodarz i Zarządca Nowego Jantaru

Awatar użytkownika
Marcel Hans
Trizondal
Posty: 4706
Rejestracja: sobota 28 mar 2015, 16:30
Data V-narodzin: 0-11-2006
Miejsce V-Zamieszkania: Rottera (Dalmencja)
V-Pochodzenie: Trizondal
ID: TRI-003

Re: Uchwała SG 1/2015 o Organizacji Struktur Regionu

Post autor: Marcel Hans » piątek 25 gru 2015, 20:59


ODPOWIEDZ

Wróć do „Uchwały Stanów Generalnych”